strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
piątek, 13 grudnia 2019   pogoda

Kalendarz imprez

Imprezy z dnia 7 marca 2015

Bądź z zakupów zadowolony, płacąc – zawsze zbieraj paragony!

18 lutego 2015
dodał(a): UM Gosia
Termin od:2015-03-07
Termin do:2015-03-07
Organizator:Urząd Skarbowy w Giżycku
Miejsce:Urząd Skarbowy w Giżycku
E-mail:alicja.klimaszewska@wm.mofnet.gov.pl
Www:http://olsztyn.is.gov.pl/2807/index.php

Konkurs plastyczny „Bądź z zakupów zadowolony, płacąc – zawsze zbieraj paragony!”


Termin składania prac 2 marca 2015
Finał 
podczas Dnia Otwartego w Urzędzie Skarbowym w Giżycku w sobotę 7 marca o godz. 12.00


Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku serdecznie zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym pt. „Bądź z zakupów zadowolony, płacąc – zawsze zbieraj paragony!” Celem konkursu jest m. in. zachęcenie dzieci i ich opiekunów do zainteresowania się tematyką wypełnienia obowiązków podatkowych oraz promowanie akcji „Weź paragon”. Konkurs służy podniesieniu poziomu świadomości społeczeństwa o korzyściach płynących z posiadania paragonu zarówno w sferze praw konsumenckich i obywatelskich jak i w sferze tworzenia warunków uczciwej konkurencji oraz kształtowaniu postaw społecznych.


Do konkursu zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 11 lat mieszkające na terenie Powiatów Giżyckiego i Węgorzewskiego - z wyjątkiem dzieci pracowników Urzędu Skarbowego w Giżycku.


Prace nadsyłane na konkurs mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, jak np. ołów, kredka, pastele, farby olejne, wycinanki itp. Powinny być wykonane na papierze typu brystol wyłącznie w formacie A4 lub A3. Każdy uczestnik może złożyć do konkursu maksymalnie trzy prace.


Prace należy nadsyłać na adres: Urząd Skarbowy w Giżycku - ul. I Dywizji im. T. Kościuszki 15, 11-500 Giżycko (decyduje data stempla pocztowego) lub składać w sekretariacie Urzędu (pok. nr 18) do dnia 2 marca 2015r.
Do prac należy dołączyć informację zawierającą: imię i nazwisko oraz wiek dziecka, nr telefonu lub kontakt e-mailowy rodzica, opiekuna lub nauczyciela.


Komisja Konkursowa przy ocenie prac będzie brała pod uwagę następujące kryteria: trafność doboru tematu pracy, oryginalność oraz walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania). Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dnia Otwartego w Urzędzie Skarbowym w Giżycku w sobotę 7 marca 2015 r. o godz. 12.00.


Opiekunowie dzieci nagrodzonych i wyróżnionych zostaną powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.


Serdecznie zapraszamy !
-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS