strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
piątek, 10 lipca 2020   pogoda

Instytucje miejskie

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

05 lutego 2008
dodał(a): UM Gosia
Nazwa firmy:Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej
Nazwa skrócona:CPUiIS
Adres:al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
Telefon:+48 87 429 13 36
E-mail:cpuis@gizycko.pl
Www:www.centrumprofilaktyki.pl
Branża / Charakterystyka

Dyrektor - Ewa Ostrowska

Uchwałą nr XLVI/20/02 z dnia 26 kwietnia 2002r utworzono jednostkę budżetową pod nazwą Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Giżycku.

Z dniem 6 lutego 2007r. weszła w życie uchwała nr IV/26/06 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie zmiany statutu Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zmiany nazwy jednostki budżetowej na Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, zwaną dalej Centrum Profilaktyki, ul Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko, NIP 845-18-09-512, REGON 519454021.

Zadania Centrum:

Podstawowym działaniem Centrum jest profilaktyka, przeciwdziałanie alkoholizmowi i terapia uzależnień.

Do zadań Centrum należą:

- profilaktyka oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
- wakacyjne formy pracy wychowawczo-terapeutyczne dla dzieci i rodziców (obozy, wczasy z pedagogiem i psychologiem, wycieczki, biwaki itp.)
- terapia osób uzależnionych od alkoholu i osób z rodzin alkoholowych,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- współdziałanie w zakresie objętym działaniem Centrum ze:
*Szkołami,
*Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień oddział w Giżycku,
*Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
*Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
*Strażą Miejską,
*Komendą Powiatową Policji,
*Sądem Rejonowym,
*innymi instytucjami.

• Świetlica Socjoterapeutyczna ul. Sikorskiego 3B 11-500 Giżycko, zaprasza na zajęcia dzieci i młodzież od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 – 19.00 tel. 428 – 51 – 63.

• Konsultacje psychologiczne ul.Sikorskiego 3B 11-500 Giżycko, (prowadzi psycholog Pani Czesława Biłat) w każdy poniedziałek i środę w godzinach 17.00 – 20.00 tel. 428 – 51 – 63

• Punkt konsultacyjny dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie ul.Sikorskiego 3B 11-500 Giżycko – zapraszamy co drugą środę od 17.00 – 19.00 tel. 428 – 51 – 63 (prowadzi prawnik mgr Cezary Pstrak)

• Grupa wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu oraz po leczeniu
ul.Sikorskiego 3B w Giżycku
w środy w godzinach 18.00 – 20.00
tel. 428 – 51– 63 (prowadzi terapeuta Czesław Zapaśnik)


• Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej „Pełna Chata” przy ul. Gdańskiej 11 zaprasza młodzież na zajęcia w poniedziałki i wtorki od 16.00 do 20.00 tel. 428 – 22 - 57

• Młodzieżowe Centrum Kultury G11" przy ul. Gdańskiej 11 zaprasza młodzież codzienne w godz. 16.00 – 20. tel. 428 – 22 - 57


• Dom Seniora przy ul. Królowej Jadwigi 9 B zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 do godz. 20.00

ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE !!!

Godziny otwarcia

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS