Stadtamt Gi¿ycko
Urz¹d Miejski w Gi¿ycku
al. 1 Maja 14 11-500 Gi¿ycko
Tel. (+48 87) 428 23 65
Fax (+48 87) 428 52 41
E-mail: urzad@gizycko.um.gov.pl
www: www.gizycko.pl


Bürgermeisterin: Jolanta Piotrowska
Tel. (+48 87) 428 23 65, Fax (+48 87) 428 52 41,
E-mail: burmistrz@gizycko.um.gov.pl

Stellvertretender Bürgermeister: Pawe³ Czacharowski
Tel. (+48 87)
7234 113, Fax (+48 87) 428 52 41,
E-mail: czacharowski@gizycko.um.gov.pl

Vorsitzender des Stadtrates: Marian Lemecha

Stellvertretender Vorsitzender des Stadtrates: Marek Wojciechowski
Tel. (+48 87) 7324 157, Fax (+48 87) 7324 157,
Email: rada@gizycko.um.gov.pl

Sekretariat:
Tel. (+48 87) 428 52 31, Fax (+48 87) 428 52 41,
Email: urzad@gizycko.um.gov.pl