strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
środa, 19 grudnia 2018   pogoda

Turystyka

Opłata miejscowa

Szanowni Państwo!

Sezon letni to czas, kiedy do Giżycka przybywa dużo gości i turystów. To między innymi dzięki turystyce nasze miasto rozwija się i czerpie dochody. Z turystyki utrzymuje się także wielu naszych przedsiębiorców. Dzięki szczególnym walorom i korzystnym właściwościom klimatycznym mamy prawo do poboru opłaty miejscowej.

 

Rada Miejska w Giżycku na mocy § 1 uchwały Nr XXII/37/08  z dnia 3 lipca 2008r. ustaliła, że miasto Giżycko jest miejscowością spełniającą warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej. Natomiast na mocy uchwały z dnia 17 listopada 2011r. Nr XV/104/11 w sprawie opłaty miejscowej zarządziła pobór tej opłaty w drodze inkasa. Na inkasentów opłaty miejscowej wyznaczyła osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej dokonujące rejestracji osób przybywających do hotelu, domu wypoczynkowego, ośrodka wypoczynkowego, motelu, pensjonatu, pokoju gościnnego, schroniska, campingu, na strzeżone pole biwakowe albo innego podobnego zakładu.

 

Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.

 

Dzienna stawka opłaty miejscowej za każdy dzień pobytu od jednej osoby wynosi 2,00 zł.

 

Za pobór opłaty miejscowej inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanych i odprowadzonych kwot na rachunek budżetu miasta. Z tych też powodów chcielibyśmy Państwu nie tylko przypomnieć o obowiązku poboru opłaty miejscowej, ale także zachęcić do jej poboru osoby do tego uprawnione, czyli inkasentów. Warto wspomnieć, iż w sezonie turystycznym ponosimy dodatkowe koszty związane m.in. z utrzymaniem czystości w mieście, na plaży czy zwiększeniem częstotliwości patroli Straży Miejskiej. Tym samym wpływy z opłaty miejscowej, które są jednym ze źródeł dochodów własnych budżetu miasta Giżycka, choć w części rekompensują zwiększone wydatki.

 

Dowodem pobrania opłaty miejscowej przez inkasenta jest pokwitowanie na blankiecie z kwitariusza przychodowego (druk ścisłego zarachowania), który osoba uprawniona zobowiązana jest pobrać w pok.101 (kasa) tutejszego Urzędu.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS