strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
sobota, 6 czerwca 2020   pogoda
media

Kalendarz imprez

Imprezy z dnia 25 kwietnia 2014

Wiosenny Rajd Rowerowy "Mazurskie Fortyfikacje"
2014.04.25
Giżycko i okolice
Uoczyste odsłonięcie tablicy na Ossuarium
2014.04.25
Park przy ul. Warszawskiej
Święto Tańca
2014.04.25
Giżyckie Centrum Kultury

Uoczyste odsłonięcie tablicy na Ossuarium

20 marca 2014
dodał(a): UM Gosia
Termin od:2014-04-25
Termin do:2014-04-25
Organizator:Urząd Miejski w Giżycku
Miejsce:Park przy ul. Warszawskiej
Www:www.gizycko.pl

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ NA
OSSUARIUM
W PARKU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ W GIŻYCKU


25 kwietnia 2014 roku godz. 12.00


Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na Ossuarium ze szczątkami dawnych mieszkańców naszego miasta, w zrewitalizowanym Parku
przy ul. Warszawskiej w Giżycku, odbędzie się 25 kwietnia 2014 roku.

Uroczystość związana z symbolicznym pochówkiem szczątków dawnych mieszkańców Giżycka, jakie zostały wydobyte podczas badań archeologicznych w rewitalizowanym Parku przy ul. Warszawskiej, odbędzie się z udziałem przedstawicieli duchowieństwa, konsula Hansa Rainera Essa z Konsulatu Generalnego Niemiec w Gdańsku, gości z Niemiec przedstawicieli Kreisgemeinschaft Lötzen oraz Landsmannschaft Ostpreußen Kreissgruppe Neuss, władz samorządowych, archeologów oraz historyków zaangażowanych w prace wykopaliskowe na terenie dawnego cmentarza komunalnego w zabytkowym parku, a także przedstawicieli giżyckich szkół i organizacji społecznych.Ossuarium w Giżycku fot. UM Giżycko


"(...) do ul. Warszawskiej przylega obszar dawnego cmentarza. W latach 70. ubiegłego stulecia, z jego południowej, graniczącej z ulicą części, usunięto nagrobki, splantowano grunt i wytyczono nowe aleje, tworząc park. Ze względu na powojenne pochówki polskich osadników, zachowano północną część cmentarza, zawierającą m.in. pomnik i kwatery żołnierskie z pierwszej wojny światowej. Park zrewitalizowano w 2012 r., od strony ul. Warszawskiej ozdabiając go fontanną. Podczas prac przy jej budowie natknięto się na szczątki ludzkie, które spoczną w ossuarium, upamiętniającym pokolenia mieszkańców Lötzen (niemiecka nazwa Giżycka) – ewangelików, katolików i Żydów (w części zachodniej cmentarza zlokalizowany był kirkut).
fragment "Spacerem po Giżycku - przewodnik po turystyce aktywnej", publikacji opracowanej i wydanej w 2013 roku przez Wydział Promocji Urzędu Miejskiego w Giżycku


Pochówki odkryte podczas prac wykopaliskowych dostarczyły ważnych informacji o obrządku pogrzebowym sprzed wieku.


Dr Jerzy M. Łapo w ramach Konferencji Historycznej "400 lat miasta Giżycka", która odbyła się 26 maja 2012 roku: "Badania archeologiczne, wyprzedzające inwestycję, zostały przeprowadzone w 2011 r. w obrębie najstarszej części dawnego cmentarza komunalnego miasta Leca (Lötzen, Giżycko). Nekropolia została założona na krańcu strefy mieszkalnej miasteczka, najprawdopodobniej na początku lat 20-tych XX wieku. W wykopie pod fontannę natrafiono na ślady 351 pochówków szkieletowych. Zmarłych grzebano w skupiskach rodzinnych, lecz wydzielona była także strefa na groby dziecięce.


Pochówki orientowane były głowami w kierunku zachodnim. Ciała spoczywały na wznak, a ręce układane były na udach, wzdłuż ciała, na łonie lub rzadziej w obrębie brzucha. Codzienność mieszczan z drugiej ćwierci XIX stulecia, w świetle badań archeologicznych, była raczej „szara”, chociaż wszyscy zmarli, oprócz jednego płodu, pochowani zostali w drewnianych trumnach.


Zmarłych najczęściej grzebano w całunach spiętych szpilkami ze stopów miedzi lub w „śmiertelnych” koszulach. Niewielu dawnych mieszkańców miasta zostało pochowanych w skórzanych butach, a jeśli tak się stawało, to zazwyczaj ich trumny były „bogatsze” – zbijano je gwoździami, a w dłoniach zmarłych umieszczone były monety, o wartości od 1 feniga do 1 grosza. Świadczyło to o zamożności zmarłych oraz ich rodzin. Dzieci dostawały mniejsze nominały, dorośli – większe. Na głowach dziewczynek znajdowały się relikty wianków lub opasek, które były symbolami panieństwa, podkreślanymi także po śmierci. W grobach niektórych kobiet stwierdzono relikty czepców. Za ślady niecodziennych zachowań można poczytywać m.in. umieszczenie w grobie jednego z dorosłych mężczyzn cynowej tabakiery. Całkowitym zaskoczeniem było odkrycie dokonane w grobie 4-5-letniego dziecka, któremu przy czaszce postawiono niewielką zakorkowaną buteleczkę z zachowanym do dnia dzisiejszego płynem! Czaszki dwóch zmarłych po ich śmierci zostały otwarte, poprzez odcięcie kaloty, co świadczyło o przeprowadzeniu sekcji zwłok.


Analiza antropologiczna wykazała stosunkowo dobry stan zdrowotny populacji dawnego Leca. Powszechnym schorzeniem okazała się próchnica. Rozpoznano także cribra orbitalia, zwyrodnienia stawów, kostniaki, złamanie kości udowej, zmiany związane z syfilisem, także najprawdopodobniej u dwóch osobników wystąpiło wodogłowie."

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS