strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
wtorek, 19 stycznia 2021   pogoda

Aktualności

Projekty do Budżetu Partycypacyjnego 2015

20 października 2014
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

 

Budżet obywatelski, zwany też partycypacyjnym to specjalnie wydzielona kwota z budżetu miasta, o przeznaczeniu której zadecydują bezpośrednio mieszkańcy Giżycka. Na przedsięwzięcia w przyszłym roku w każdej strefie przeznaczono 50.000 zł, w strefie ogólnomiejskiej 100.000 zł (łącznie 350.000 zł). Konsultacje z mieszkańcami potrwają do 24 października, głosowanie nad projektami rozpocznie się 27 października 2014 r. i potrwa do 7 listopada. Lista projektów, które zostaną zrealizowane w ramach drugiego w historii miasta budżetu partycypacyjnego ogłoszona zostanie do 12 listopada 2014.

 

Przedstawiamy listę wszystkich projektów złożonych do Giżyckiego Budżetu Partycypacyjnego na rok 2015. Do Urzędu Miejskiego wpłynęły 24 propozycje. Poniżej lista projektów z informacjami pochodzącymi z kart projektów, po wstępnej weryfikacji propozycji mieszkańców. Do pobrania również kopia złożonych formularzy: LISTA I ZŁOŻONE FORMULARZE Z OPISAMI PROJEKTÓW.

 

 

1. Nazwa projektu: WYMIANA NAWIERZCHNI MIĘDZY BUDYNKIEM SZKOŁY, PLACEM ZABAW I BOISKIEM ASFALTOWYM NA TERENIE SP NR 4 W GIŻYCKU

Strefa: STREFA I

Krótka charakterystyka projektu: PROJEKT ZAKŁADA USUNIĘCIE STAREJ, ZNISZCZONEJ NAWIERZCHNI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TYŁACH SZKOŁY, WYKONANIE /UŁOŻENIE NOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ). SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTU OK. 50 000 ZŁ.

I. Ocena formalna możliwości realizacji projektu: POSESJA SZKOŁY ODDANA W TRWAŁY ZARZĄD DYREKTOROWI SZKOŁY. REALIZACJA JEST MOŻLIWA W RAMACH ZWIĘKSZENIA PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY W 2015 R.

II. Weryfikacja kosztów (wycena projektu): W PRZYPADKU REALIZACJI PROJEKTU NALEŻY DOSTOSOWAĆ POWIERZCHNIĘ REMONTOWEJ NAWIERZCHNI DO KWOTY 50.000 ZŁ.

III. Opinia: POZYTYWNA

 

2. Nazwa projektu: MONTAŻ KAMERY MONITORINGU MIEJSKIEGO NA SKRZYŻOWANIU UL. SIKORSKIEGO I 3 MAJA

Strefa: STREFA I

Krótka charakterystyka projektu: MONTAŻ KAMERY MONITORINGU MIEJSKIEGO NA SKRZYŻOWANIU UL. SIKORSKIEGO I 3 MAJA. USTAWIENIE: - SŁUP – 1 SZT., KAMERA – 1 SZT., TROCHĘ KABLI.

I. Ocena formalna możliwości realizacji projektu: POZYTYWNA

II. Weryfikacja kosztów (wycena projektu): KOSZT MONITORINGU WE WSPOMNIANYM REJONIE OK. 45 TYS. ZŁ. KOSZTY ŁĄCZNE ŚWIATŁOWODOWEGO OK. 500,00 ZŁ MIESIĘCZNIE.

III. Opinia: POZYTWYNA

 

3. Nazwa projektu:  REOMONT CHODNIKA PRZY UL. MONIUSZKI PRZYLEGŁEGO DO POSESJI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH UL. MONIUSZKI 6B I 8 (KONTYNUACJA PROJEKTU POPRZEDNIEJ EDYCJI).

Strefa: STREFA I

Krótka charakterystyka projektu: CHODNIK ZNAJDUJE SIĘ NA PASIE DROGOWYM UL. MONIUSZKI Z JEJ PRAWEJ STRONY I PRZYLEGA  DO POSESJI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH NR 6B I 8.

Uwagi (łącznie z konsultacjami w ramach Lokalnych Spotkań Mieszkańców):

NIEUREGULOWANY STAN WŁASNOŚCI. MOŻLIWA REALIZACJA TYLKO NA GRUNCIE GDDKIA W OLSZTYNIE ALE NALEŻAŁOBY PODJĄĆ DECYZJĘ     O ZAKRESIE UTRZYMANIA TEGO CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO. SZACUNKOWY KOSZT CIĄGU W PASIE DROGOWYM GDDKIA TO OKOŁO 15 TYS. ZŁ.

III. Opinia: BRAK MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZADANIA NA TERENIE PRYWATNYM - DO DYSKUSJI W RAMACH LSM

 

4. Nazwa projektu:  MODERNIZACJA ULICY ŻEROMSKIEGO (FRAGMENT ULICY OD NR 36 DO 51)

Strefa: I

Krótka charakterystyka projektu: INSTALACJA STUDZIENKI ŚCIEKOWEJ   I WYKONANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA NA PRZEDŁOŻONYM FRAGMENCIE ULICY. WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA GRUNTOWYM PODŁOŻU KOŃCOWEGO – ŚLEPEGO ODCINKA ULICY ŻEROMSKIEGO W GIŻYCKU (OSIEDLE DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY KANALE ŁUCZAŃSKIM). SZACUNKOWA WARTOŚĆ – OK. 40.000 ZŁ. 

I.   Ocena formalna możliwości realizacji projektu: POZYTWYNA

II. Weryfikacja kosztów (wycena projektu): SZACUNKOWY KOSZT ZAKRESU PRZEDSIĘWZIĘCIA OKOŁO 95 TYS. ZŁ.

III.  Uwagi (łącznie z konsultacjami w ramach Lokalnych Spotkań Mieszkańców):

DO REALIZACJI ZGODNEJ Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI  I ZAPEWNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NALEŻY POZYSKAĆ TEREN PRYWATNY.

Opinia: POZYTYWNA Z UWAGAMI (DYSKUSJA W RAMACH LSM)

 

5. Nazwa projektu: MODERNIZACJA CHODNIKA NA ULICY WESOŁEJ

Strefa: I

Krótka charakterystyka projektu: WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA PO PRAWEJ STRONIE OD ULICY 3 MAJA. REMONT ZWIĄZANY JEST  Z ROZBIÓRKĄ CHODNIKA, WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI I POŁOŻENIE NOWEJ KOSTKI CHODNIKOWEJ. SZACUNKOWA WARTOŚĆ 50.000 ZŁ.

I.  Weryfikacja kosztów (wycena projektu): 50 000 ZŁ

II. Uwagi (łącznie z konsultacjami w ramach Lokalnych Spotkań Mieszkańców):

CHODNIK ZLOKALIZOWANY W PASIE DROGOWYM DROGI POWIATOWEJ. REALIZACJA PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GIŻYCKO MOŻLIWA PO UZGODNIENIU Z ZARZĄDCĄ. KOSZT WPROWADZENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA OKOŁO 50 TYS. ZŁ.

III. Opinia: POZYTYWNA Z UWAGAMI

 

6. Nazwa projektu: PRZEDSZKOLE PRZY SZKOLE

Strefa: STREFA II

Krótka charakterystyka projektu: ZREALIZOWANIE ZADANIA „PRZEDSZKOLE PRZY SZKOLE” NA WILANOWIE, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1. KOSZT REALIZACJI PLACU ZABAW – 50.000 ZŁ.

I. Ocena formalna możliwości realizacji projektu: POSESJA SZKOŁY ODDANA W TRWAŁY ZARZĄD DYREKTOROWI ZESPOŁU SZKÓŁ. REALIZACJA PROJEKTU MOŻLIWA W RAMACH ZWIĘKSZENIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU W 2015 R.

II. Weryfikacja kosztów (wycena projektu): W PRZYPADKU WDRAŻANIA PROJEKTU MOŻE WYSTĄPIĆ KONIECZNOŚĆ PRZESUNIĘCIA WYDATKÓW – ZWIĘKSZENIE KOSZTÓW PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA I WYKONANIE OGRODZENIA.

III. Uwagi (łącznie z konsultacjami w ramach Lokalnych Spotkań Mieszkańców):

BRAK

IV. Opinia: POZYTYWNA

 

7. Nazwa projektu: POWIĘKSZENIE ISTNIEJĄCEGO PARKINGU PRZY BLOKACH ULIC KĘTRZŃSKIEGO 1 I 1A

Strefa: STREFA III

Krótka charakterystyka projektu: POWIĘKSZENIE PARKINGU – ILOŚĆ MIEJSC DO PARKOWANIA POLEGAJĄCA NA LIKWIDACJI ISTNIEJĄCEGO   W PODWÓRZU PRZY BLOKACH PRZY UL. KĘTRZYŃSKIEGO 1, 1A TRAWNIKA. UTRUDNIA ON TEŻ W DUŻEJ MIERZE RUCH I MANEWROWANIE POJAZDÓW NA TYM ODCINKU. LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEGO TRAWNIKA I POŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ.

I.  Weryfikacja kosztów (wycena projektu): POW. OKOŁO 92M2≈ 6 miejsc SZACUNKOWA WARTOŚĆ – 25.000 ZŁ.

II. Uwagi (łącznie z konsultacjami w ramach Lokalnych Spotkań Mieszkańców):

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCYCH ZATOK POSTOJOWYCH NA „OSIEDLU” MOŻLIWA DO REALIZACJI. SZACUNKOWY KOSZT ZAKRESU WNIOSKU PRAWIDŁOWY.

ZGODNIE Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

III. Opinia: POZYTYWNA

 

8. Nazwa projektu: „BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA PRZY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6”

Strefa: STREFA III

Krótka charakterystyka projektu: PROJEKT ZAKŁADA ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA BUDYNKU SP NR 6 – POŁOŻENIE NAWIERZCHNI.

I. Ocena formalna możliwości realizacji projektu: POSESJA SZKOŁY ODDANA W TRWAŁY ZARZĄD DYREKTOROWI SZKOŁY. REALIZACJA JEST MOŻLIWA W RAMACH ZWIĘKSZENIA PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY W 2015 R.

II.  Weryfikacja kosztów (wycena projektu): W PRZYPADKU REALIZACJI PROJEKTU NALEŻY UWZGLĘDNIĆ POWIERZCHNIĘ REMONTOWANEJ NAWIERZCHNI DO KWOTY 50.000 ZŁ.

III. Uwagi (łącznie z konsultacjami w ramach Lokalnych Spotkań Mieszkańców):

BRAK

IV. Opinia: W PRZYPADKU SKIEROWANIA DO REALIZACJI REMONTOWANA POWIERZCHNIA MUSI BYĆ DOSTOSOWANA DO MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH – KWOTA 50.000 ZŁ.

 

9. Nazwa projektu: SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA PRZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II

Strefa: STREFA III

Krótka charakterystyka projektu: WYPOSAŻENIE TERENU PRZY GIMNAZJUM NR 1 W ELEMENTY SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ. KOSZT ZADANIA: 50.000 ZŁ

I. Ocena formalna możliwości realizacji projektu: POSESJA SZKOŁY ODDANA W TRWAŁY ZARZĄD DYREKTOROWI GIMNAZJUM. REALIZACJA MOŻLIWA W RAMACH ZWIĘKSZENIA PLANU FINANSOWEGO GIMNAZJUM W 2015 R.

II. kosztów (wycena projektu): W ZAŁĄCZONYM FORMULARZU CAŁĄ KWOTĘ PRZEZNACZONO NA ZAKUP URZĄDZEŃ. W PRZYPADKU DOPUSZCZENIA PROJEKTU DO REALIZACJI NALEŻY CZĘŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZYĆ NA PRZYGOTOWANIE PLACU.

III.  Uwagi (łącznie z konsultacjami w ramach Lokalnych Spotkań Mieszkańców): BRAK

IV. Opinia: POZYTYWNA

 

10. Nazwa projektu: REMONT CHODNIKA PRZY SKRZYŻOWANIU ULICY WILANOWSKIEJ I M. DRZYMAŁY, PROWADZĄCEGO DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM

Strefa: STREFA III

Krótka charakterystyka projektu: PROJEKT OBEJMUJE REMONT, PRZEBUDOWĘ CHODNIKA DLA PIESZYCH WRAZ Z BARIERO-PORĘCZAMI, ZLOKALIZOWANEGO W GIŻYCKU PRZY SKRZYŻOWANIU ULIC WILANOWSKIEJ I M. DRZYMAŁY, PROWADZĄCEGO DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM.

Ocena formalna możliwości realizacji projektu: POZYTYWNA

I. Weryfikacja kosztów (wycena projektu): 40 000 ZŁ

II.  Uwagi (łącznie z konsultacjami w ramach Lokalnych Spotkań Mieszkańców):

ZADANIE WŁASNE ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH. REALIZACJA MOŻLIWA.

III. Opinia: POZYTYWNA

 

11. Nazwa projektu: MODERNIZACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO POMIĘDZY BLOKAMI PRZY UL. KĘTRZYŃSKIEGO 1, 1A I MICKIEWICZA 10

Strefa: STREFA III

Krótka charakterystyka projektu: MODERNIZACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO POLEGA NA ODBUDOWIE ISTNIEJĄCEGO NIEGDYŚ PRZEJAZDU W PODWÓRZU POMIĘDZY BLOKAMI PRZY UL. KĘTRZYŃSKIEGO 1, 1A I MICKIEWICZA 10. WYKONANIE Z KOSTKI BRUKOWEJ ŁĄCZĄCEJ KONIEC ISTNIEJĄCEJ DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY UL. KĘTRZYŃSKIEGO 1A Z DROGĄ (PARKINGIEM PRZY UL. MICKIEWICZA 10). SZACUNKOWA WARTOŚĆ – 45.000 ZŁ.

I. Ocena formalna możliwości realizacji projektu: NEGATYWNA (PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA)

II. Uwagi (łącznie z konsultacjami w ramach Lokalnych Spotkań Mieszkańców): -

NIEZGODNIE Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

III. Opinia: NEGATYWNA

 

12. Nazwa projektu: MONITORING OSIEDLA XXX-LECIA

Strefa: STREFA IV

Krótka charakterystyka projektu: W CELU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA XXX-LECIA KONIECZNY JEST MONTAŻ KAMER SYSTEMU MONITORINGU MIASTA NA DRODZE PRZEJAZDOWEJ PRZEZ W/W OSIEDLE.

ZAKRES RZECZOWY: 4 KAMERY STACJONARNE I 1 KAMERA OBROTOWA UMIESZCZONE NA SŁUPIE, PODŁĄCZONE DO CEMTRUM MONITORINGU MIASTA. SZACUNKOWA WARTOŚĆ: OK. 40.000 ZŁ.

I.  Ocena formalna możliwości realizacji projektu: POZYTYWNA

II. Weryfikacja kosztów (wycena projektu): SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTU OK. 40.000 ZŁ Uwagi (łącznie z konsultacjami w ramach Lokalnych Spotkań Mieszkańców): BRAK

III. Opinia: POZYTYWNA

 

13. Nazwa projektu: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA PARKINGU PRZY    UL. DASZYŃSKIEGO 13 I 13A OD ULICY KOMBATANTÓW

Strefa: STREFA IV

Krótka charakterystyka projektu: POLEGA NA ISTNIEJĄCYM PARKINGU POSZERZENIU GO I WYMIANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT BETONOWYCH NA KOSTKĘ BRUKOWĄ. SZACUNKOWA WARTOŚĆ: 50.000 ZŁ.

I. Ocena formalna możliwości realizacji projektu: POZYTYWNA Z UWAGAMI (TEREN MIEJSKI)

II. Uwagi (łącznie z konsultacjami w ramach Lokalnych Spotkań Mieszkańców):

WNIOSKOWANY ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA WYMAGA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEWIDUJĄCEJ BUDOWĘ MURU OPOROWEGO, PRZEBUDOWĘ KOLIDUJĄCEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ, SKOMUNIKOWANIE RUCHU PIESZEGO. SZACUNKOWY KOSZT OKOŁO 110 TYS. ZŁ.BRAK PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. UREGULOWANIE STANU PRAWNEGO WŁADANIA PRZEZ MIASTO GRUNTEM

III. Opinia: DO DYSKUSJI W RAMACH LSM

 

14. Nazwa projektu: ROWERY Z ULICY NA CHODNIKI KRÓLOWEJ JADWIGI

Strefa: IV

Krótka charakterystyka projektu: UMIESZCZENIE OBOK CHODNIKÓW WZDŁÓŻ ULICY KRÓLOWEJ JADWIGI OKOŁO 30 ZNAKÓW PIONOWYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH LEGALNĄ JAZDĘ ROWEREM PO CHODNIKACH WZDŁUŻ ULICY KRÓLOWEJ JADWIGI W GIŻYCKU.

I. Ocena formalna możliwości realizacji projektu: POZYTYWNA

II.  Weryfikacja kosztów (wycena projektu): 12 000ZŁ

III. Uwagi (łącznie z konsultacjami w ramach Lokalnych Spotkań Mieszkańców):

REALIZACJA MOŻLIWA, WYMAGA OPRACOWANIA PROJEKTU ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU I JEGO UZGODNIENIA NA PODSTAWIE KTÓREGO BĘDZIE MOŻLIWE OSZACOWANIE KOSZTÓW.

IV. Opinia: POZYTYWNA

 

15. Nazwa projektu: BUDOWA BOISKA TRAWIASTEGO DO PIŁKI SIATKOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. JANUSZA KORCZAKA W GIŻYCKU

Strefa: STREFA IV

Krótka charakterystyka projektu: UTWORZENIE BOISKA TRAWIASTEGO DO PIŁKI SIATKOWEJ. NA BOISKU ZAMONTOWANE ZOSTANĄ DODATKOWO 2 KOSZE DO KOSZYKÓWKI. Z JEDNEJ STRONY BOISKA ZNAJDOWAĆ SIĘ BĘDĄ TRYBUNY-ŁAWKI. BOISKO BĘDZIE PRZEZNACZONE NA POTRZEBY UCZNIÓW SP NR 7. MA SŁUŻYĆ DO PROWADZENIA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH, ALE RÓWNIEŻ BĘDZIE MIEJSCEM AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO.

SZACUNKOWA WARTOŚĆ: 50.000 zł.

I. Ocena formalna możliwości realizacji projektu: POSESJA SZKOŁY ODDANA W TRWAŁY ZARZĄD DYREKTOROWI SZKOŁY. REALIZACJA JEST MOŻLIWA W RAMACH ZWIĘKSZENIA PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY W 2015 R.

II. Weryfikacja kosztów (wycena projektu): BEZ UWAG

III. Uwagi (łącznie z konsultacjami w ramach Lokalnych Spotkań Mieszkańców):

ROZWAŻYĆ MOŻLIWOŚĆ ZLOKALIZOWANIA STANDARDOWEJ PŁYTY BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ.

IV. Opinie: POZYTYWNA, MOŻLIWA DO REALIZACJI

 
16. Nazwa projektu: BUDOWA NOWEGO OGRODZENIA TERENU GIMNAZJUM NR 2 W GIŻYCKU OD STRONY UL. WARSZAWSKIEJ

Strefa: STREFA V

Krótka charakterystyka projektu: USUNIĘCIE STAREGO ZNISZCZONEGO OGRODZENIA GIMNAZJUM NR 2 OD STRONY UL. WARSZAWSKIEJ. WYKONANIE NOWEGO OGRODZENIA WRAZ Z BRAMĄ WJAZDOWĄ     I WEJŚCIEM DLA PIESZYCH. SZACUNKOWA WARTOŚĆ – OK. 50.000 ZŁ.

I. Ocena formalna możliwości realizacji projektu: POSESJA SZKOŁY ODDANA W TRWAŁY ZARZĄD DYREKTOROWI SZKOŁY. REALIZACJA JEST MOŻLIWA W RAMACH ZWIĘKSZONEGO PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY W 2015 R.

II. Weryfikacja kosztów (wycena projektu): BEZ UWAG

III. Uwagi (łącznie z konsultacjami w ramach Lokalnych Spotkań Mieszkańców):

BRAK

IV. Opinia: POZYTYWNA

 

17. Nazwa projektu: MONITORING NA OSIEDLU STASZICA

Strefa: STREFA V

Krótka charakterystyka projektu: PROJEKT ZAKŁADA MONTAŻ MONITORINGU NA OSIEDLU STASZICA NA JEDNYM ZE SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH POMIĘDZY BLOKAMI STASZICA 28, 30, 32A GARAŻAMI. SZACUNKOWA WARTOŚĆ – 38 000 ZŁ.

I. Ocena formalna możliwości realizacji projektu: POZYTYWNA

II. Weryfikacja kosztów (wycena projektu): KOSZTY 45 000ZŁ

III. Uwagi (łącznie z konsultacjami w ramach Lokalnych Spotkań Mieszkańców):

IV. Opinia: POZYTYWNA

 

18. Nazwa projektu: „ROZTAŃCZONE GIŻYCKO”

Strefa: OGÓLNOMIEJSKA

Krótka charakterystyka projektu: PROJEKT ZAKŁADA PROMOCJĘ TAŃCA W MIEŚCIE GIŻYCKO POPRZEZ WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI TANCERZY KLUBU TANECZNEGO „CZAR PAR”, UCZNIÓW KLAS SPORTOWYCH Z SP 7, TRENUJĄCYCH TANIEC W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH, MIŁOŚNIKÓW TAŃCÓW WSPÓŁCZESNYCH, PROMOCJĘ TAŃCÓW LUDOWYCH I HISTORYCZNYCH, ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI TANECZNEJ OSÓB DOROSŁYCH I SENIORÓW”. SZACUNKOWA WARTOŚĆ – 50.000 ZŁ.

I.  Ocena formalna możliwości realizacji projektu: PROPONOWANY PROJEKT KWALIFIKUJE SIĘ DO ZŁOŻENIA W TRYBIE KONKURSU GRANTOWEGO – DOTACJE NA SPORT. W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO DOFINANSOWANIE PROJEKTU W FORMIE DOTACJI JEST NIEMOŻLIWE. NALEŻY UWZGLĘDNIĆ REALIZACJĘ ZADANIA POPRZEZ JEDNOSTKĘ MIEJSKĄ.

II. Weryfikacja kosztów (wycena projektu): POZYTYWNA

III. Uwagi (łącznie z konsultacjami w ramach Lokalnych Spotkań Mieszkańców): -

IV.  Opinia: POZYTWYNA Z UWAGAMI (DO DYSKUSJI W RAMACH LSM)

 
19. Nazwa projektu: PRZYGOTOWANIE TERENU DO BUDOWY BOISKA NA WILANOWIE

Strefa: OGÓLNOMIEJSKA

Krótka charakterystyka projektu: DO BUDOWY BOISKA NA WILANOWIE NALEŻY PRZYSTĄPIĆ ETAPAMI I Z WYKORZYSTANIEM WSZELKICH MOŻLIWOŚCI FORMALNO-PRAWNYCH ZAWARTYCH W PROJEKTACH BOISK PRZYSZKOLNYCH Z ROKU 2007. PRZYGOTOWANIE TERENU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 ZNAJDUJĄCEGO SIĘ POMIĘDZY ULICAMI: WIŚNIOWĄ, SŁONECZNĄ A TERENEM ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1, DO BUDOWY STADIONU, ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI „PLAN ROZWOJU OŚWIATY NA LATA 2010-2014”. KOSZT INWESTYCJI – 100.000 ZŁ.

I. Ocena formalna możliwości realizacji projektu: POZYTYWNA

II. Weryfikacja kosztów (wycena projektu):

WTI – NA PODSTAWIE KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO:

- ODWODNIENIE                                                        – 30 TYS. ZŁ

- UMOCNIENIE SKARPY (MUR OPOROWY)            – 600 TYS. ZŁ

- WYRÓWNANIE TERENU (NIWELACJA)                 – 400 TYS. ZŁ

- OGRODZENIE                                                           – 100 TYS. ZŁ

RAZEM:  1 MLN 130 TYS. ZŁ

KWOTA NIE ZABEZPIECZA ROZPOCZĘCIA PRAC BUDOWLANYCH DAJĄCYCH WYMIERNY EFEKT.

III. Opinia: NEGATYWNA (DO DYSKUSJI W RAMACH LSM – ETAPY)

 

20. Nazwa projektu: WYKONANIE PARKINGU PRZY RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH IM. W. KĘTRZYŃSKIEGO OD ULICY ROLNICZEJ

Strefa: OGÓLNOMIEJSKA

Krótka charakterystyka projektu: WYRÓWNANIE TERENU ORAZ JEGO UTWARDZENIE, POŁOŻENIE KRAWĘŻNIKÓW I KOSTKI BRUKOWEJ.

I. Ocena formalna możliwości realizacji projektu: POZYTWYNA Z UWAGAMI

II. Uwagi (łącznie z konsultacjami w ramach Lokalnych Spotkań Mieszkańców):

WNIOSEK WYMAGA OPRACOWANIA UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI, KTÓRA OKREŚLI ZAKRES REALIZACJI I POTRZEBNE ŚRODKI FINANSOWE ORAZ LOKALIZACJĄ UWZGLĘDNIAJĄCĄ PRZYSZŁĄ ROZBUDOWĘ DROGI KRAJOWEJ NR 59. URZĄDZENIE PARKINGU NA POW. 607m2 DZIAŁKI GMINY MIEJSKIEJ TO KOSZT OKOŁO 100 TYS. ZŁ. BRAK PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – ISTNIEJĄCE OGRODY DZIAŁKOWE.

III. Opinia: POZYTYWNA Z UWAGAMI

 

21. Nazwa projektu:  WYKONANIE CIĄGÓW PIESZYCH NA PODWÓRZU – POMIĘDZY BLOKAMI PRZY UL. KĘTRZYŃSKIEGO 1, 1A I MICKIEWICZA 10

Strefa: OGÓLNOMIEJSKA

Krótka charakterystyka projektu: WYKONANIE CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCHW PODWÓRZU POMIĘDZY BLOKAMI PRZY UL. KĘTRZYŃSKIEGO 1, 1A I MICKIEWICZA 10 STANOWIĄCYCH NATURALNY CIĄG PIESZY Z ULICY WARSZAWSKIEJ (KINO FALA) NA ULICĘ KĘTRZYŃSKIEGO (TARGOWISKO MIEJSKIE, SZKOŁY) I Z ULICY WARSZAWSKIEJ (SKRZYŻOWANIE UL. WARSZAWSKIEJ I KĘTRZYŃSKIEGO) DO UL. MICKIEWICZA (URZĄD GMINY, BIBLIOTEKA MIEJSKA). UTWARDZENIE KOSTKĄ BRUKOWĄ ISTNIEJĄCYCH CIĄGÓW PIESZYCH. SZACUNKOWA WARTOŚĆ – 65.000 ZŁ.

I. Uwagi (łącznie z konsultacjami w ramach Lokalnych Spotkań Mieszkańców): DODATKOWE CIĄGI KOMUNIKACJI PIESZEJ MOŻLIWE DO REALIZACJI. KOSZT SZACUNKOWY PRAWIDŁOWY.

II. Opinia: POZYTYWNA

 

22. Nazwa projektu: „WAKACJE Z JUNIOREM BORY TUCHOLSKIE 2015 – OBÓZ PIŁKARSKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY” REALIZOWANE PRZEZ GKS MAMRY GIŻYCKO

Strefa: OGÓLNOMIEJSKA

Krótka charakterystyka projektu: OBÓZ SPORTOWO-REKREACYJNY GRUP MŁODZIEŻOWYCH PIŁKARZY GKS MAMRY GIŻYCKO. PODCZAS OBOZU ZOSTANĄ ZORGANIZOWANE ZAJĘCIA SPORTOWE (TRENINGI, MECZE SPARINGOWE I INNE ZAJĘCIA) PRZEZ DOŚWIADCZONYCH TRENERÓW Z NASZEGO MIASTA.

I. formalna możliwości realizacji projektu: PROPONOWANY PROJEKT POWINIEN ZOSTAĆ ZGŁOSZONY DO KONKURSU GRANTOWEGO – DOTACJE NA SPORT. W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO SFINANSOWANIE PROJEKTU JEST UTRUDNIONE ZE WZGLĘDU NA PROCEDURĘ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. WNIOSEK WINIENI ZOSTAĆ ROZPATRZONY W RAMACH GRANTÓW (ewentualnie realizacja przez jednostkę miejską)

Weryfikacja kosztów (wycena projektu): Zgodnie z wnioskiem

II. Opinia: Do dyskusji w ramach LSM

 

23. Nazwa projektu: ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED FONTANNĄ PRZY UL. WARSZAWSKIEJ

Strefa: OGÓLNOMIEJSKA

Krótka charakterystyka projektu: ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED FONTANNĄ PRZY UL. WARSZAWSKIEJ Z WYKONANIEM DOJŚCIA DO FONTANNY BEZPOŚREDNIO Z CHODNIKA PRZY UL. WARSZAWSKIEJ.

I. Ocena formalna możliwości realizacji projektu: POZYTYWNA – WEDŁUG KONCEPCJI OPRACOWANEJ PRZEZ MIASTO.   W KONCEPCJI NIEUWAZGLĘDNIONO UTWARDZENIA TERENU (DOJŚCIE DO FONTANNY).

II. Weryfikacja kosztów (wycena projektu): KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA WEDŁUG KONCEPCJI OPRACOWANEJ PRZEZ MIASTO TO OK. 70 TYS. ZŁ.

III. Uwagi (łącznie z konsultacjami w ramach Lokalnych Spotkań Mieszkańców):

AM – ZAOPINIOWANO NEGATYWNIE. PROJEKT NASADZEŃ ZAKŁADA STREFĘ ZIELONĄ Z ROŚLINNOŚCIĄ JEDNOROCZNĄ – KWITNĄCĄ  I WIELOLETNIĄ ‘”OTULAJĄCĄ” FONTANNĘ OD STRONY GŁÓWNEGO CIĄGU PIESZEGO NA UL. WARSZAWSKIEJ.

IV.  Opinia: POZYTYWNA (DO DYSKUSJI W RAMACH LSM)

 

24. Nazwa projektu:  DRZEWA LEDOWE

Strefa: OGÓLNOMIEJSKA

Krótka charakterystyka projektu: NIEZWYKLE EFEKTYWNE O SUBTELNYM ŚWIETLE 3 DRZEWA LEDOWE (WIŚNIA JAPOŃSKA) O WYSOKOŚCI PONAD 6 M. DRZEWA ZOSTANĄ UMIESZCZONE:       

1. SKWER PRZY PLACU GRUNWALDZKIM W REJONIE FONTANNY PRZY KINIE „FALA”.

2. SKWER PRZY UL. WARSZAWSKIEJ POMIĘDZY FONTANNĄ A STUDIEM FOTOGRAFICZNYM FUJI.

3. KOŃCOWY ODCINEK MOLA. SZACUNKOWA WARTOŚĆ OK. 59 TYS. ZŁ.

I. Ocena formalna możliwości realizacji projektu: POZYTYWNA

II. Weryfikacja kosztów (wycena projektu):

WEDŁUG WSTĘPNEJ OFERTY KOSZT 3 DRZEWEK WYNIÓSŁBY OKOŁO 40 TYS. ZŁ.

III.  Uwagi (łącznie z konsultacjami w ramach Lokalnych Spotkań Mieszkańców):

KONCEPCJA DEKORACJI ŚWIĄTECZNYCH ZAKŁADA SYSTEMOWY UKŁAD ŚWIATEŁ DLA DUŻYCH CIĄGÓW ULICZNYCH, PUNKTOWE OŚWIETLENIA DOTYCZĄ ŻYWYCH DRZEW – POMNIKÓW DOPASOWANYCH SZATĄ DO MIEJSCA; ZBYT DUŻA ILOŚĆ PUNKTÓW ŚWIETLNYCH NIEPOWIĄZANYCH ZE SOBĄ TWORZĄ NIEBEZPIECZEŃSTWO BAŁAGANU W MIEŚCIE.

OPINIA ARCHITEKTA NEGATYWNA.

IV. Opinia: NEGATYWNA (DO DYSKUSJI W RAMACH LSM)

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS