strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 22 października 2017   pogoda
media

Sport

KRYTE LODOWISKO Cennik i regulamin korzystania

 

Mazurskie Centrum Sportów Lodowych ZAPRASZA!

Lodowisko znajduje się przy ul. Królowej Jadwigi 7D, w bliskim sąsiedztwie  kompleksu sportowego "Orlik 2012" oraz Szkoły Podstawowej nr 7. Obiekt powstał dzięki wsparciu środków UE o projekcie...

 

Lodowisko jest czynne codziennie:

W dni powszednie  14.00-22.00

Weekendy i święta  10.00-22.00

Szczegółowe informacje dotyczące godzinowego rozkładu na stronie  www.lodowiskogizycko.pl lub telefonicznie 531 011 135.

 

Uwaga! Temperatura na lodowisku wynosi 5-6 °C,
prosimy więc o zabieranie ze sobą cieplejszych ubrań:)

 

 

CENNIK USŁUG

 

1.       Bilet jednorazowy wstęp normalny 60 minut    - 6 zł

2.       Bilet jednorazowy wstęp ulgowy 60 minut         - 4 zł

3.       Abonament miesięczny normalny 25 wejść       - 120 zł

4.       Abonament miesięczny ulgowy 25 wejść            - 80 zł

5.       Bilet grupowy – 10 osób i więcej 60 minut          - 5 zł /osoba

6.       Dzieci do lat siedmiu 60 minut                                - 3 zł

7.       Udostępnienie całej płyty lodowej 60 minut       - 300 zł

8.       Wypożyczenie łyżew 60 minut                                - 6 zł/para

9.       Ostrzenie łyżew własnych                                         - 8 -10 zł /para

 

Bilety ulgowe przysługują dzieciom do lat siedmiu oraz osobom uczącym się w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, uczelniach wyższych, które nie ukończyły 26 roku życia, emerytom i rencistom oraz osobom niepełnosprawnym – zakazaniem legitymacji lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie.

 

Kontakt Lodowisko:

Mazurskie Centrum Sportów Lodowych
ul. Królowej Jadwigi 7D, 11-500 Giżycko
MOSiR - Andrzej Flisiak tel. 503 080 302 plywalniamosir@wp.pl

 

Możliwość współpracy i reklamy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oferuje atrakcyjne miejsce na umieszczenie reklamy firmy na krytym lodowisku, które jest jedynym tego typu obiektem w północno-wschodniej Polsce i jest dostępne nie tylko dla mieszkańców Giżycka i okolic, ale wszystkich miłośników łyżwiarstwa i organizatorów  imprez sportowych. Szczególnie sprzyjającą okolicznością do rozpoczęcia współpracy może być organizacja ogólnopolskich zawodów w Short Tracku i innych dyscyplinach łyżwiarskich, z liczną widownią przez cały okres funkcjonowania naszego obiektu. Z uwagi na ograniczoną powierzchnię reklamową o rozmieszczeniu poszczególnych reklam będzie decydować kolejność zgłoszeń.

W ofercie atrakcyjne ceny:

- banda ochronna wokół tafli lodu: wewnętrzna lub zewnętrzna

  20- zł + Vat za m2 / m-c na dłuższych bokach band

  10- zł + Vat  za m2 / m-c na wirażach band

- tafla lodu  w kołach wznowień -  5000 zł + Vat sezon

 

REGULAMIN

 

UCHWAŁA Nr XLIV/69/10
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 9 września 2010r. 
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Giżycko

 

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt  4, art.41 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska uchwala  co na następuje:

 

§ 1  Ustala się regulamin korzystania z lodowiska przy ul. Królowej Jadwigi w Giżycku.

 

§ 2  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 3  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady
/-/
dr Marian Lemecha

 

 
Załącznik do Uchwały Nr XLIV/69/10 Rady Miejskiej 
z dnia 9 września 2010r.

REGULAMIN LODOWISKA
 1. Lodowisko jest obiektem Gminy Miejskiej Giżycko administrowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku.
 2. Lodowisko jest czynne codziennie;- od poniedziałku do piątku; w godzinach 8.00-22.00 (w tym; w godzinach 8.00-14.00- w ramach zajęć z W.F. z lodowiska korzystają szkoły, w godz. 16.00- 22.00 – klienci indywidualni ).
 3. W weekendy, dni wolne od pracy, ferie - lodowisko jest dostępne dla klientów indywidualnych od   10.00-22.00.
 4. W przypadku organizowania imprez sportowych i okolicznościowych oraz treningów harmonogram korzystania z lodowiska może ulec zmianie.
 5. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu lub karnet,  który należy zachować do kontroli.
 6. Podczas przerw na konserwację lodowiska wszyscy użytkownicy lodowiska muszą opuścić taflę lodu.
 7. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 300 osób.
 8. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych lodowiska.
 9. Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w butach z łyżwami.
 10. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osób dorosłych będących na łyżwach. Zaleca się aby dzieci były wyposażone w kaski ochronne.
 11. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje obsługa lodowiska.
 12. Zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez system nagłośnienia lodowiska.
 13. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
  • używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska – z wyjątkiem zawodów sportowych oraz treningów specjalistycznych,
  • siadania na bandach okalających lodowisko,
  • rzucania śniegiem,
  • jazdy z dziećmi na rękach,
  • wnoszenia na taflę lodowiska oraz spożywania napojów i jedzenia,
  • niszczenia sprzętu i urządzeń, chodzenia po tafli lodowiska,
  • stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska, np.; jazdy pod prąd, urządzania wyścigów i innych  niebezpiecznych zabaw,
  • wprowadzania zwierząt,
  • chodzenia na łyżwach po holach i terenie okalającym lodowisko poza wyłożonymi wykładzinami gumowymi.
 14. Na terenie lodowiska obowiązuje zakaz palenia papierosów,  wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz przebywania w obiekcie osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
 15. Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych
 16. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska.
 17. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska.

 

Przewodniczący Rady
/-/
dr Marian Lemecha

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS