strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 9 sierpnia 2020   pogoda

Aktualności

Trwa głosowanie na projekty do Budżetu Partycypacyjnego 2015

27 października 2014
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

 

Od 27 października do 7 listopada 2014
trwa głosowanie na projekty w ramach
Giżyckiego Budżetu Partycypacyjnego na rok 2015

 

W głosowaniu udział biorą mieszkańcy Giżycka, którzy ukończyli 16 lat. Głosujemy na tzw. projekty ogólnomiejskie i propozycje z listy projektów do realizacji w tej części miasta, w której mieszkamy (Strefa I, Strefa II, Strefa II lub Strefa IV, strefa V). Głosowanie odbywa się na karcie bądź formularzu elektronicznym do głosowania przeznaczonym dla danej części miasta, poprzez rozdysponowanie określonej puli punktów.

 

Do pobrania MAPA ZE STREFAMI oraz STREFY - WYKAZ ULIC

 

Uwaga! Każdy mieszkaniec ma do dyspozycji 10 pkt na strefę ogólnomiejską i kolejne 10 pkt na strefę, w której mieszka. Całą pulę 10 punktów w jednej i drugiej strefie można przeznaczyć na jeden projekt lub podzielić sumę na kilka propozycji.

 

Głosowanie prowadzone jest w trzech formach:
  • bezpośrednio do urn umieszczonych w Pukcie Obsługi Klienta UM,
  • listownie na adres Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,
  • elektronicznie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.nasze.gizycko.pl.

Formularz elektroniczny do głosowania jest dostępny na stronie internetowej www.nasze.gizycko.pl, natomiast karty do głosowania określone dla poszczególnych pięciu stref w mieście, można otrzymać w Pukcie Obsługi Klienta pok. nr 7, al. 1 Maja 14, a także pobrać ze strony internetowej www.nasze.gizycko.pl.

 

Pełna treść Zarządzenia nr 483/2014 Burmistrza Miasta Giżycka Jolanty Piotrowskiej z dnia 23 października 2014 roku w sprawie przeprowadzenia głosowania w ramach Giżyckiego Budżetu Partycypacyjnego 2014 r. oraz określenia wzoru karty i formularza elektronicznego do głosowania w BIP

 

LISTA PROJEKTÓW POD GŁOSOWANIE

 

STREFA I

 
1. Nazwa projektu: WYMIANA NAWIERZCHNI MIĘDZY BUDYNKIEM SZKOŁY, PLACEM ZABAW I BOISKIEM ASFALTOWYM NA TERENIE SP NR 4 W GIŻYCKU

Krótka charakterystyka projektu: PROJEKT ZAKŁADA USUNIĘCIE STAREJ, ZNISZCZONEJ NAWIERZCHNI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TYŁACH SZKOŁY, WYKONANIE /UŁOŻENIE NOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ).

 

2. Nazwa projektu: MONTAŻ KAMERY MONITORINGU MIEJSKIEGO NA SKRZYŻOWANIU UL. SIKORSKIEGO I 3 MAJA

Krótka charakterystyka projektu: MONTAŻ KAMERY MONITORINGU MIEJSKIEGO NA SKRZYŻOWANIU UL. SIKORSKIEGO I 3 MAJA.

 

3. Nazwa projektu: REOMONT CHODNIKA PRZY UL. MONIUSZKI PRZYLEGŁEGO DO POSESJI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH UL. MONIUSZKI 6B I 8 (KONTYNUACJA PROJEKTU POPRZEDNIEJ EDYCJI).

Krótka charakterystyka projektu: CHODNIK ZNAJDUJE SIĘ NA PASIE DROGOWYM UL. MONIUSZKI Z JEJ PRAWEJ STRONY I PRZYLEGA DO POSESJI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH NR 6B I 8.

 

4. Nazwa projektu: MODERNIZACJA ULICY ŻEROMSKIEGO (FRAGMENT ULICY OD NR 36 DO 51)

Krótka charakterystyka projektu: INSTALACJA STUDZIENKI ŚCIEKOWEJ I WYKONANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA NA PRZEDŁOŻONYM FRAGMENCIE ULICY. WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA GRUNTOWYM PODŁOŻU KOŃCOWEGO – ŚLEPEGO ODCINKA ULICY ŻEROMSKIEGO W GIŻYCKU (OSIEDLE DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY KANALE ŁUCZAŃSKIM).

 

5. Nazwa projektu: MODERNIZACJA CHODNIKA NA ULICY WESOŁEJ

Krótka charakterystyka projektu: WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA PO PRAWEJ STRONIE OD ULICY 3 MAJA. REMONT ZWIĄZANY JEST Z ROZBIÓRKĄ CHODNIKA, WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI I POŁOŻENIE NOWEJ KOSTKI CHODNIKOWEJ.

 

STREFA II

 

1. Nazwa projektu: PRZEDSZKOLE PRZY SZKOLE

Krótka charakterystyka projektu: ZREALIZOWANIE ZADANIA „PRZEDSZKOLE PRZY SZKOLE” NA WILANOWIE, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1.

 

STREFA III

 

1. Nazwa projektu: POWIĘKSZENIE ISTNIEJĄCEGO PARKINGU PRZY BLOKACH ULIC KĘTRZŃSKIEGO 1 I 1A

Krótka charakterystyka projektu: POWIĘKSZENIE PARKINGU – ILOŚĆ MIEJSC DO PARKOWANIA POLEGAJĄCA NA LIKWIDACJI ISTNIEJĄCEGO W PODWÓRZU PRZY BLOKACH PRZY UL. KĘTRZYŃSKIEGO 1, 1A TRAWNIKA. UTRUDNIA ON TEŻ W DUŻEJ MIERZE RUCH I MANEWROWANIE POJAZDÓW NA TYM ODCINKU. LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEGO TRAWNIKA I POŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ.

 

2. Nazwa projektu: „BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA PRZY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6”

Krótka charakterystyka projektu: PROJEKT ZAKŁADA ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA BUDYNKU SP NR 6 – POŁOŻENIE NAWIERZCHNI.

 

3. Nazwa projektu: SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA PRZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II

Krótka charakterystyka projektu: WYPOSAŻENIE TERENU PRZY GIMNAZJUM NR 1 W ELEMENTY SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ.

 

4. Nazwa projektu: REMONT CHODNIKA PRZY SKRZYŻOWANIU ULICY WILANOWSKIEJ I M. DRZYMAŁY, PROWADZĄCEGO DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM

Krótka charakterystyka projektu: PROJEKT OBEJMUJE REMONT, PRZEBUDOWĘ CHODNIKA DLA PIESZYCH WRAZ Z BARIERO-PORĘCZAMI, ZLOKALIZOWANEGO W GIŻYCKU PRZY SKRZYŻOWANIU ULIC WILANOWSKIEJ I M. DRZYMAŁY, PROWADZĄCEGO DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM.

 

STREFA IV

 

1. Nazwa projektu: MONITORING OSIEDLA XXX-LECIA

Krótka charakterystyka projektu: W CELU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA XXX-LECIA KONIECZNY JEST MONTAŻ KAMER SYSTEMU MONITORINGU MIASTA NA DRODZE PRZEJAZDOWEJ PRZEZ W/W OSIEDLE. ZAKRES RZECZOWY: 4 KAMERY STACJONARNE I 1 KAMERA OBROTOWA UMIESZCZONE NA SŁUPIE, PODŁĄCZONE DO CEMTRUM MONITORINGU MIASTA.

 

2. Nazwa projektu: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA PARKINGU PRZY UL. DASZYŃSKIEGO 13 I 13A OD ULICY KOMBATANTÓW

Krótka charakterystyka projektu: POLEGA NA ISTNIEJĄCYM PARKINGU POSZERZENIU GO I WYMIANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT BETONOWYCH NA KOSTKĘ BRUKOWĄ.

 

3. Nazwa projektu: ROWERY Z ULICY NA CHODNIKI KRÓLOWEJ JADWIGI

Krótka charakterystyka projektu: UMIESZCZENIE OBOK CHODNIKÓW WZDŁÓŻ ULICY KRÓLOWEJ JADWIGI OKOŁO 30 ZNAKÓW PIONOWYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH LEGALNĄ JAZDĘ ROWEREM PO CHODNIKACH WZDŁUŻ ULICY KRÓLOWEJ JADWIGI W GIŻYCKU.

 

4. Nazwa projektu: BUDOWA BOISKA TRAWIASTEGO DO PIŁKI SIATKOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. JANUSZA KORCZAKA W GIŻYCKU

Krótka charakterystyka projektu: UTWORZENIE BOISKA TRAWIASTEGO DO PIŁKI SIATKOWEJ. NA BOISKU ZAMONTOWANE ZOSTANĄ DODATKOWO 2 KOSZE DO KOSZYKÓWKI. Z JEDNEJ STRONY BOISKA ZNAJDOWAĆ SIĘ BĘDĄ TRYBUNY-ŁAWKI. BOISKO BĘDZIE PRZEZNACZONE NA POTRZEBY UCZNIÓW SP NR 7. MA SŁUŻYĆ DO PROWADZENIA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH, ALE RÓWNIEŻ BĘDZIE MIEJSCEM AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO.

 

STREFA V

 

1. Nazwa projektu: BUDOWA NOWEGO OGRODZENIA TERENU GIMNAZJUM NR 2 W GIŻYCKU OD STRONY UL. WARSZAWSKIEJ

Krótka charakterystyka projektu: USUNIĘCIE STAREGO ZNISZCZONEGO OGRODZENIA GIMNAZJUM NR 2 OD STRONY UL. WARSZAWSKIEJ. WYKONANIE NOWEGO OGRODZENIA WRAZ Z BRAMĄ WJAZDOWĄ I WEJŚCIEM DLA PIESZYCH.

 

2. Nazwa projektu: MONITORING NA OSIEDLU STASZICA

Krótka charakterystyka projektu: PROJEKT ZAKŁADA MONTAŻ MONITORINGU NA OSIEDLU STASZICA NA JEDNYM ZE SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH POMIĘDZY BLOKAMI STASZICA 28, 30, 32A GARAŻAMI.

 

Strefa OGÓLNOMIEJSKA

 

1. Nazwa projektu: „ROZTAŃCZONE GIŻYCKO”

Krótka charakterystyka projektu: PROJEKT ZAKŁADA PROMOCJĘ TAŃCA W MIEŚCIE GIŻYCKO POPRZEZ WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI TANCERZY KLUBU TANECZNEGO „CZAR PAR”, UCZNIÓW KLAS SPORTOWYCH Z SP 7, TRENUJĄCYCH TANIEC W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH, MIŁOŚNIKÓW TAŃCÓW WSPÓŁCZESNYCH, PROMOCJĘ TAŃCÓW LUDOWYCH I HISTORYCZNYCH, ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI TANECZNEJ OSÓB DOROSŁYCH I SENIORÓW”.

 

2. Nazwa projektu: PRZYGOTOWANIE TERENU DO BUDOWY BOISKA NA WILANOWIE

Krótka charakterystyka projektu: DO BUDOWY BOISKA NA WILANOWIE NALEŻY PRZYSTĄPIĆ ETAPAMI I Z WYKORZYSTANIEM WSZELKICH MOŻLIWOŚCI FORMALNO-PRAWNYCH ZAWARTYCH W PROJEKTACH BOISK PRZYSZKOLNYCH Z ROKU 2007. PRZYGOTOWANIE TERENU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 ZNAJDUJĄCEGO SIĘ POMIĘDZY ULICAMI: WIŚNIOWĄ, SŁONECZNĄ A TERENEM ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1, DO BUDOWY STADIONU, ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI „PLAN ROZWOJU OŚWIATY NA LATA 2010-2014”.

 

3. Nazwa projektu: WYKONANIE PARKINGU PRZY RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH IM. W. KĘTRZYŃSKIEGO OD ULICY ROLNICZEJ

Krótka charakterystyka projektu: WYRÓWNANIE TERENU ORAZ JEGO UTWARDZENIE, POŁOŻENIE KRAWĘŻNIKÓW I KOSTKI BRUKOWEJ.

 

4. Nazwa projektu: WYKONANIE CIĄGÓW PIESZYCH NA PODWÓRZU – POMIĘDZY BLOKAMI PRZY UL. KĘTRZYŃSKIEGO 1, 1A I MICKIEWICZA 10

Krótka charakterystyka projektu: WYKONANIE CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCHW PODWÓRZU POMIĘDZY BLOKAMI PRZY UL. KĘTRZYŃSKIEGO 1, 1A I MICKIEWICZA 10 STANOWIĄCYCH NATURALNY CIĄG PIESZY Z ULICY WARSZAWSKIEJ (KINO FALA) NA ULICĘ KĘTRZYŃSKIEGO (TARGOWISKO MIEJSKIE, SZKOŁY) I Z ULICY WARSZAWSKIEJ (SKRZYŻOWANIE UL. WARSZAWSKIEJ I KĘTRZYŃSKIEGO) DO UL. MICKIEWICZA (URZĄD GMINY, BIBLIOTEKA MIEJSKA). UTWARDZENIE KOSTKĄ BRUKOWĄ ISTNIEJĄCYCH CIĄGÓW PIESZYCH.

 

5. Nazwa projektu: „WAKACJE Z JUNIOREM BORY TUCHOLSKIE 2015 – OBÓZ PIŁKARSKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY” REALIZOWANE PRZEZ GKS MAMRY GIŻYCKO

Krótka charakterystyka projektu: OBÓZ SPORTOWO-REKREACYJNY GRUP MŁODZIEŻOWYCH PIŁKARZY GKS MAMRY GIŻYCKO. PODCZAS OBOZU ZOSTANĄ ZORGANIZOWANE ZAJĘCIA SPORTOWE (TRENINGI, MECZE SPARINGOWE I INNE ZAJĘCIA) PRZEZ DOŚWIADCZONYCH TRENERÓW Z NASZEGO MIASTA.

 

6. Nazwa projektu: ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED FONTANNĄ PRZY UL. WARSZAWSKIEJ

Krótka charakterystyka projektu: ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED FONTANNĄ PRZY UL. WARSZAWSKIEJ Z WYKONANIEM DOJŚCIA DO FONTANNY BEZPOŚREDNIO Z CHODNIKA PRZY UL. WARSZAWSKIEJ.

 

7. Nazwa projektu: DRZEWA LEDOWE

Krótka charakterystyka projektu: NIEZWYKLE EFEKTYWNE O SUBTELNYM ŚWIETLE 3 DRZEWA LEDOWE (WIŚNIA JAPOŃSKA) O WYSOKOŚCI PONAD 6 M. DRZEWA ZOSTANĄ UMIESZCZONE:

1. SKWER PRZY PLACU GRUNWALDZKIM W REJONIE FONTANNY PRZY KINIE „FALA”.

2. SKWER PRZY UL. WARSZAWSKIEJ POMIĘDZY FONTANNĄ A STUDIEM FOTOGRAFICZNYM FUJI.

3. KOŃCOWY ODCINEK MOLA.

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS