strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
sobota, 4 lipca 2020   pogoda

Aktualności

TRWA GŁOSOWANIE NA PROJEKTY GIŻYCKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

21 lipca 2014
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

 

Od 18 do 31 lipca 2014
trwa głosowanie na projekty w ramach
Giżyckiego Budżetu Partycypacyjnego 2014

 

W głosowaniu udział biorą mieszkańcy Giżycka, którzy ukończyli 16 lat. Głosujemy na tzw. projekty ogólnomiejskie i propozycje z listy projektów do realizacji w tej części miasta, w której mieszkamy (Strefa I, Strefa II, Strefa II lub Strefa IV, strefa V - do pobrania MAPA ZE STREFAMI). Głosowanie odbywa się na karcie bądź formularzu elektronicznym do głosowania przeznaczonych  dla danej części miasta, poprzez rozdysponowanie określonej puli punktów.

 
Uwaga! Każdy mieszkaniec ma do dyspozycji 10 pkt na strefę ogólnomiejską i kolejne 10 pkt na strefę, w której mieszka. Całą pulę 10 punktów w jednej i drugiej strefie można przeznaczyć na jeden projekt lub podzielić sumę na kilka propozycji.

 

 
Głosowanie prowadzone jest w trzech formach:
  • bezpośrednio do urn umieszczonych w Punkcie Obsługi Klienta UM, kasie portu Ekomarina i Centrum Informacji,
  • listownie na adres Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,
  • elektronicznie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.nasze.gizycko.pl.

Formularz elektroniczny do głosowania jest dostępny bna stronie internetowej www.nasze.gizycko.pl, natomiast karty do głosowania określone dla poszczególnych pięciu stref w mieście, można otrzymać w Punkcie Obsługi Klienta pok. nr 7, al. 1 Maja 14, Centrum Promocji i Informacji Turystycznej przy ul. Wyzwolenia 2, Giżycko, kasie portu Ekomarina przy ul. Dąbrowskiego 14, a także pobrać ze strony internetowej www.nasze.gizycko.pl.

 

Pełna treść Zarządzenia nr 440/2014 Burmistrza Miasta Giżycka Jolanty Piotrowskiej z dnia 3 lipca 2014 w sprawie przeprowadzenia głosowania w ramach Giżyckiego Budżetu Partycypacyjnego 2014 r. oraz określenia wzoru karty i formularza elektronicznego do głosowania w BIP

 

LISTA PROJEKTÓW POD GŁOSOWANIE

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA Z DNIA 1 LIPCA 2014r.

Działając na podstawie §4 Zasad i trybu przeprowadzania budżetu partycypacyjnego, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/24/2014 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Giżycka na temat części Budżetu Miasta na rok 2014 przedstawiam listę projektów pod głosowanie:

 

I. STREFA OGÓLNOMIEJSKA

1) Tytuł projektu: ZJEŻDŻALNIA LINOWA DLA DZIECI TYPU KOLEJKA GÓRSKA

Krótka charakterystyka projektu: WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW W ZJEŻDŻALNIĘ LINOWĄ DLA DZIECI TYPU TYROLKA

· Wyposażenie placu zabaw w zjeżdżalnię linową dla dzieci na podstawach metalowych o dł. ok. 20-30m zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza bądź alternatywnie – Plaża Miejska

Szacunkowa wycena: 15 750 zł 1 zestaw

 
2. Tytuł projektu: DOKARMIANIE BEZDOMNYCH KOTÓW NA TERENIE GIŻYCKA

Krótka charakterystyka projektu: ZAKUPIENIE I DYSTRYBUCJA (PRZEKAZANIE OSOBOM ZAJMUJĄCYM SIĘ OPIEKĄ NAD BEZDOMNYMI KOTAMI) 2 t KARMY DLA KOTÓW

· Zakup 1 tony karmy suchej i 1t karmy mokrej

Szacunkowa wycena: 8 500 zł

 
3. Tytuł projektu: BEZPŁATNA LINIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Krótka charakterystyka projektu: ZORGANIZOWANIE (URUCHOMIENIE, MODYFIKACJA, ZASTĄPIENIE ISTNIEJĄCEJ) BEZPŁATNEJ LINII KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

· Linia komunikacji publicznej łącząca osiedla Giżycka (np. przystanek początkowy na ul. Królowej Jadwigi) z centrum i peryferiami (przystanek końcowy Wilkasy Niegocin) funkcjonująca w dni robocze dwa razy dziennie w godzinach porannych i popołudniowych (godziny uwzględniające dojazd i powrót z miejsc pracy).

Szacunkowa wycena: 33 000 zł, przy założeniu długości trasy dziennej 25km

 
4. Tytuł projektu: AKCJA INFORMACYJNA PROPAGUJĄCA USTAWĘ O OCHRONIE ZWIERZĄT

Krótka charakterystyka projektu: ORGANIZACJA AKCJI INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ UŚWIADMIAJĄCEJ MIESZKAŃCOM OBOWIĄZKI WOBEC ZWIERZĄT BEZDOMNYCH

· PRODUKCJA I KOLPORTAŻ PLAKATÓW ORAZ ULOTEK INFORMACYJNYCH ADRESOWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY, SŁUŻB MIEJSKICH ORAZ INSTYTUCJI MAJĄCYCH STYCZNOŚĆ Z BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI JAK POLICJA, STRAŻ MIEJSKA, ADMINISTRACJA SPÓŁDZIELNI MIESZKANOWYCH, ITP.

Szacunkowa wycena: 12 000 zł

 
5. Tytuł projektu: MONTAŻ KAMERY MONITORINGU MIEJSKIEGO NA SKRZYŻOWANIU UL. SIKORSKIEGO I 3 MAJA

Krótka charakterystyka projektu: MONTAŻ KAMERY MONITORINGU MIEJSKIEGO NA SKRZYŻOWANIU UL. SIKORSKIEGO I 3 MAJA

· Lokalizacja kamery zapewni bezpieczeństwo uczestników ruchu

Szacunkowa wycena: 30 000 zł

 
6. Tytuł projektu: HERB MIASTA GIŻYCKA UMIESZCZONY NA PROSTOKĄTNYM WOLNYM POLU PYLONU KŁADKI SPACEROWEJ

Krótka charakterystyka projektu: HERB DWUSTRONNY GIŻYCKA (MOŻE BYĆ UMIESZCZONY NA FLADZE MIASTA) O KONSTRUKCJI PRZYJĘTEJ ZALEŻNIE OD WYBORU KONCEPCJI, PROPONUJE SIĘ AŻUR, GDZIE WYPEŁNIENIE NIEBIESKIEGO POLA STANOWI TŁO „ŻYWEGO” NIEBA KOLOR ZMIENIA SIĘ ZALEŻNIE OD PORY DNIA I NOCY, OŚWIETLONY PUNKTOWYMI ŹRÓDŁAMI ŚWIATŁA LUB PODŚWIETLONY OD WEWNĄTRZ I FUNKCJONUJĄCY JAKO NEON

Szacunkowa wycena: 30 000 zł

 
7. Tytuł projektu: WYKONANIE DOJŚCIA BETONOWEGO DO FONTANNY PRZY UL. WARSZAWSKIEJ OD ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA

Krótka charakterystyka projektu: ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ TERENU POMIĘDZY CHODNIKIEM ULICY WARSZAWSKIEJ A FONTANNĄ PRZY PARKU Z UWZGLĘDNIENIEM ORGANIZACJI DOJŚCIA

Szacunkowa wycena: 30 000 zł

 
8. Tytuł projektu: POMOCNA DŁOŃ

Krótka charakterystyka projektu: PRZYSTOSOWANIE PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO PRZY SKRZYŻOWANIU SZOSY OBWODOWEJ I UL. WILANOWSKIEJ DLA POTRZEB OCZEKUJĄCYCH I WSIADAJĄCYCH DO AUTOBUSÓW, WYRÓWNANIE I UTWARDZENIE NAWIERZCHNI POD WIATĘ, USTAWENIE WIATY Z ŁAWKAMI,

Szacunkowa wycena: 15 000 zł

 
9. Tytuł projektu: GIŻYCKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI ULICZNEJ

Krótka charakterystyka projektu: JEDNODNIOWY TURNIEJ KOSZYKÓWKI ULICZNEJ DLA MĘŻCZYZN w kategorii OPEN, ZGODNIE Z ZASADAMI Międzynarodowej Federacji Koszykówki

-ZAKUP NAGRÓD, SFINANSOWANE OBSŁUGI, SĘDZIÓW

Szacunkowa wycena: 3 750 zł

 
10. Tytuł projektu: GIŻYCKO BEZ PSICH ODCHODÓW

Krótka charakterystyka projektu: LOKALIZACJA 30 STOJAKÓW Z DYSTRUBUTORAMI NA WORKI SŁUŻĄCE DO ZBIERANIA ODCHODÓW PO PSACH ORAZ 10 STANOWISK Z WW. DYSTRYBUTORAMI ORAZ KOSZAMI NA TE ODCHODY NA TERENIE CAŁEGO MIASTA

Szacunkowa wycena: 12 000 zł

 
11. Tytuł projektu: POMOC KLUBOWI GKS MAMRY GIŻYCKO

Krótka charakterystyka projektu: ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO (30 STROJÓW PIŁKARSKICH, 10 PIŁEK DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ, 30 SZTUK BUTÓW PIŁKARSKICH) PRZEZNACZONYCH DLA MŁODYCH PIŁKARZY GRAJĄCYCH W KLUBIE GKS MAMRY GIŻYCKO

Szacunkowa wycena: 13 500 zł

 

 

STREFA I

 
1. Tytuł projektu: REMONT CHODNIKA OD AL. WOJKA POLSKIEGO DO KOŃCA TERENU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. MONIUSZKI 8

Krótka charakterystyka projektu: REMONT CHODNIKA OD AL. WOJSKA POLSKIEGO DO KOŃCA TERENU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. MOIUSZKI 8: WYMIANA NAWIERZCHNI NA CZĘŚCI CHODNIKA

Szacunkowa wycena: 27 000 zł

 
2. Tytuł projektu: OŚWIETLENIE UL. RAJSKIEJ

Krótka charakterystyka projektu: USTAWIENIE 3-4 PUNKTÓW ŚWIETLNYCH WRAZ Z ZASILAJĄCĄ LINIĄ ENERGETYCZNĄ WZDŁUŻ ULICY RAJSKIEJ

Szacunkowa wycena: 28 000 zł

 

 

STREFA II

 
1. Tytuł projektu: WYKONANIE DOKUMENTACJI WYMIANY NAWIERZCHNI UL. PRZYSZŁOŚĆ

Krótka charakterystyka projektu: WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA PRZYSZŁĄ MODERNIZACJĘ I WYMIANĘ NAWIERZCHNI UL. PRZYSZŁOŚĆ

Szacunkowa wycena: 5 000 zł

 
2. Tytuł projektu: NAPRAWA FRAGMENTU DROGI DOJAZDOWEJ PRZY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W GIŻYCKU

Krótka charakterystyka projektu: PRZEDŁUŻENIE DROGI DOJAZDOWEJ Z UL. WIEJSKIEJ DO GŁÓWNEGO WEJŚCIA DO SZKOŁY: USUNIĘCIE TRYLINKI, UTWARDZENIE, WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI, UŁOŻENIE KOSTKI

Szacunkowa wycena: 22 178 zł

 

 

STREFA III

 
1. Tytuł projektu: ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH Z TERENU PRZYLEGAJĄCEGO DO BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY UL. KOLEJOWEJ 8 W GIŻYCKU

Krótka charakterystyka projektu: ZAGOSPODAROWANIE PODWÓRZA PRZY WSPÓLNOCIE MIESZKANIOWEJ KOLEJOWA 8 GIŻYCKU Z UWZGLĘDNIENIEM POPRAWY GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI

Szacunkowa wycena: 20 000 zł

 

 

STREFA IV

 
1. Tytuł projektu: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA PARKINGU PRZY UL. DASZYŃSKIEGO 13 I 13A

Krótka charakterystyka projektu: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PARKINGU W GRANICACH NIERUCHOMOŚCI GMINY MIEJSKIEJ GIŻYCKO POPRZEZ POSZERZENIE GO, POŁOŻENIE NOWEJ NAWIERZCHNI ORAZ WYZNACZENIE STANOWISK

Szacunkowa wycena: 35 691 zł

 
2. Tytuł projektu: ZASADZENIE DRZEW NA TERENIE MIEJSKIM PRZY GRANICY DZIAŁKI 208/6 OD STRONY POŁUDNIOWEJ I WSCHODNIEJ

Krótka charakterystyka projektu: ZASADZENIE DRZEW NA TERENIE MIEJSKIM PRZY GRANICY DZIAŁKI 208/6 OD STRONY POŁUDNIOWEJ I WSCHODNIEJ (przy ul. Kombatantów)

Szacunkowa wycena: 3 600 zł

 
3. Tytuł projektu: GIŻYCKIE SYPIALNIE BEZ PSICH ODCHODÓW

Krótka charakterystyka projektu: BUDOWA 15 STANOWISK Z KOSZAMI I DYSTRYBUTORAMI NA WORKI SŁUŻĄCE DO ZBIERANIA ODCHODÓW PO PSACH, ROZLOKOWANYMI NA TERENIE CAŁEGO OBSZARU STREFY IV

Szacunkowa wycena: 5 000 zł

 
4. Tytuł projektu: ROWERY Z ULICY NA CHODNIK KRÓLOWEJ JADWIGI

Krótka charakterystyka projektu: DOPUSZCZENIE PORUSZANIA SIĘ ROWERAMI NA CHODNIKACH ULICY KRÓLOWEJ JADWIGI, UMIESZCZENIE ZNAKÓW PIONOWYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH POROSZANIE SIĘ PO CHODNIKACH DLA PIESZYCH ROWERZYSTÓW

Szacunkowa wycena: 12 000 zł

 

 

STREFA V

 
1. Tytuł projektu: PARKING PRZY STASZICA

Krótka charakterystyka projektu: BUDOWA STANOWISK POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW PRZY PLANOWANEJ DRODZE 11KDD DO BUDOWANEGO BUDYNKU PRZY UL. STASZICA, NAPRZECIWKO WJAZDU DO GARAŻY BLOKU STASZICA 24B. KAŻDE STANOWISKO BĘDZIE MIAŁO WYMIARY 5X2,5 I BĘDZIE WYKONANE Z KOSTKI BETONOWEJ

Szacunkowa wycena: 25 000 zł

 
2. Tytuł projektu: OCZYSZCZENIE STAWU PARKOWEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA

Krótka charakterystyka projektu: OCZYSZCZENIE ZANIECZYSZCZEŃ AKWENU WODNEGO, USUNIĘCIE NADMIARU ROŚLINNOŚCI, UPORZĄDKOWANIE OTOCZENIA

Szacunkowa wycena: 20 000 zł

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS