strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
wtorek, 20 października 2020   pogoda

Aktualności

Wyróżnienie Marszałka dla Pani Marii Popieluch

19 listopada 2015
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Pani Maria Popieluch prezes Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Choroba Nowotworową "PROMYK" w Giżycku otrzymała dziś wyróżnienie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

 

Wyróżnienie za pomoc potrzebującym Pani Maria Popieluch
otrzymuje z rąk Pani Marszałek Wioletty Śląskiej-Zyśk
Olsztyn 19 listopada 2015

 

To szczególne uhonorowanie dotychczasowej działalności Pani Marii, która jest prezesem Stowarzyszenia "Promyk" i jednocześnie od pięciu kadencji pełni  funkcję radnej, od trzech kadencji w mieście, przez dwie kadencje w powiecie. Stowarzyszenie "Promyk" powstało w 2001 roku i od lat wspiera ideę opieki paliatywnej i zwiększania aktywności życiowej oraz zaradności osobistej osób z chorobami nowotworowymi. Członkowie stowarzyszenia wykonują ogromną pracę, opiekują się osobami chorymi, a także dają wsparcie ich rodzinom i osobom bliskim. Od czasu kiedy organizacja w roku 2006 otrzymała status opp z 1% podatku, możliwy jest zakup sprzętu medycznego, który w pierwszej kolejności jest bezpłatnie wypożyczany chorym na chorobę nowotworową, a następnie innym chorym z terenu Giżycka, Wegorzewa i okolic. Osoby z ciężką chorobą nowotworową zawsze mogą liczyć na pomoc ze strony Hospicjum. Nikt nie wychodzi bez udzielonej pomocy. Pani Maria działa też na rzecz osób starszych, jako wolontariuszka poprzez Giżycki Uniwersytet Trzeciego Wieku, jest w składzie Rady Programowej, organu tworzącego Uniwersytet.

 

Życiowym credo Pani Marii Popieluch jest „ żyć dla innych, niosąc pomoc”

 

Nagrody i Wyróżnienia zostały przyznane przez Marszałka już po raz piętnasty. W ten sposób uhonorowani zostali najaktywniejsi pracownicy pomocy społecznej, a także liderzy organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego. Przyznano też nagrody zespołowe.

 

W uroczystym spotkaniu 19 listopada 2015 r., które odbyło się na olsztyńskim zamku, oprócz laureatów uczestniczyli m.in. starostowie, burmistrzowie z regionu oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej. Celem przyznawania nagród i wyróżnień jest promocja innowacyjnych i twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy społecznej.

 

Indywidualne nagrody pieniężne otrzymali:
 1. Dorota Klarecka – Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Drulitach. Została doceniona za m.in.:
  • organizację zajęć dla dzieci wspomagających naukę (elaksacyjne i socjoterapeutyczne, zabawy świetlicowe i grupowe jak również wycieczki o charakterze edukacyjnym) oraz plastycznych, recytatorskich, wokalnych i tanecznych;
  • przygotowanie corocznego Pikniku Międzyświetlicowego, mającego na celu integrację wychowanków ze wszystkich świetlic na terenie gminy Pasłęk;
  • zainspirowanie rodziców do podejmowania działań na rzecz własnego rozwoju (warsztaty umiejętności wychowawczych, zdrowe żywienie, aerobik, teatr amatorski);
  • zaangażowanie wychowanków świetlicy w udział w akcjach społecznych rozwijających wrażliwość, np. Sprzątanie świata;
  • zaangażowanie w pozyskanie środków finansowych z MPiPS na remont, oraz środków z Banku BZWBK na wyprawki szkolne;
  • zorganizowanie pikniku rodzinnego w ramach obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny;
  • udział świetlicy w Drulitach w wydarzeniach ogólnopolskich, tj. w programie społecznym telewizji AXN "Nakręcamy wyobraźnię" oraz w projekcie Fundacji Przyjaciółka "Qurier Świętego Mikołaja"
  • tworzenie klimatu i warunków do pobudzania aktywności mieszkańców Drulit na różnych polach.
 2. Jagoda Kuchcińska – specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu. Doceniona została w szczególności za:
  • aktywną i niestandardową postawę zawodową w pracy na rzecz osób potrzebujących wsparcia na przestrzeni ostatnich 28 lat;
  • aktywny 7-letni udział we wdrażaniu projektu systemowego MOPS;
  • inicjatywę, zaangażowanie, niekonwencjonalną i ponadwymiarową pracę, która przyczyniła się do wprowadzenia w latach 2008-2014 szeregu innowacyjnych form wsparcia z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: warsztatów psychologicznych, terapeutycznych, zawodowych, edukacji prawnej, ekonomii społecznej, wizyt studyjnych, szkoleń i staży zawodowych;
  • wieloletnią koordynację dystrybucji żywności w ramach programu PEAD we współpracy z Bankiem Żywności oraz Caritas (skorzystało 1200 osób - 4040 rodziny), którym przekazano 28.057 kg żywności; opracowanie we współpracy z Dorotą Pieniek oraz wdrożenie projektu socjalnego pt. „Otwórz oczy na zjawisko przemocy”, w ramach którego przez 4 miesiące 2014 r. objęto kompleksowym wsparciem 10 rodzin (47 osób) doświadczających przemocy domowej. Były to warsztaty dla rodziców, zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci, warsztaty dla osób stosujących przemoc, działania promujące zdrowy styl życia, działania promujące alternatywne formy spędzania czasu wolnego i in.- wszystkie prowadzone przez specjalistów; projekt zrealizowany bezkosztowo.
 3. Dorota Pieniek – specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu. Została doceniona za m.in.:
  • aktywny 7-letni udział we wdrażaniu projektu systemowego MOPS, inicjatywę, zaangażowanie, niekonwencjonalną i ponadwymiarową pracę, która przyczyniła się do wprowadzenia w latach 2008-2014 szeregu innowacyjnych form wsparcia z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: warsztatów psychologicznych, terapeutycznych, zawodowych, edukacji prawnej, ekonomii społecznej, wizyty studyjne, szkolenia i staże zawodowe;
  • wieloletnią koordynację dystrybucji żywności w ramach programu PEAD we współpracy z Bankiem Żywności oraz Caritas (skorzystało 1200 osób - 4040 rodziny), którym przekazano 28.057 kg żywności;
  • opracowanie we współpracy z Jagodą Kuchcińską oraz wdrożenie projektu socjalnego pt. „Otwórz oczy na zjawisko przemocy” , w ramach którego przez 4 miesiące 2014 r. objęto kompleksowym wsparciem 10 rodzin (47 osób) doświadczających przemocy domowej. Były to warsztaty dla rodziców, zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci, warsztaty dla osób stosujących przemoc, działania promujące zdrowy styl życia, działania promujące alternatywne formy spędzania czasu wolnego i in.- wszystkie prowadzone przez specjalistów.
 4. Dariusz Falkowski – starszy inspektor ds. funduszy zewnętrznych i zamówienień publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kurzętniku. Został doceniony za m.in.:
  • wieloletnią niezwykłą skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz zaangażowanie w realizację wielu projektów z zakresu pomocy i integracji społecznej, których celem było zaktywizowanie i podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, upowszechnienie ekonomii społecznej, aktywizacja społeczna osób starszych i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
  • pozyskanie w latach 2008-2015 w ramach ww. projektów ponad 2 mln złotych oraz zaktywizowanie 540 osób, spośród których 250 podwyższyło swoje kwalifikacje a 82 podjęły zatrudnienie; zaangażowanie i aktywne działania na rzecz środowiska seniorów, poprzez wprowadzanie nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi standardów pracy z osobami starszymi;
  • zaangażowanie w kierowaniu Klubem Integracji Społecznej w Kurzętniku;
  • zainicjowanie i aktywny udział w utworzeniu wioski tematycznej "Tereszewo – wieś wśród lasów i jezior", której specjalizacją sa wszelkiego rodzaju dary lasów i jezior;
  • ścisłą współpracę z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie pomocy i integracji społecznej.
 5. ksiądz Ryszard Grabowski – proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa Zbawiciela w Wydminach. Został doceniony za m.in.:
  • inicjatywę powstania gminnego Domu Pomocy Społecznej w nieużywanym budynku gospodarczym plebanii w Wydminach oraz zaangażowanie w pozyskanie samochodu dostosowanego do potrzeb niepełnosprawnych osób z DPS;
  • współtworzenie nowego Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor";
  • założenie Ośrodka Wypoczynkowego w Sucholaskach przeznaczonego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych;
  • stworzenie w piwnicach plebanii świetlicy dla dzieci;
  • zainicjowanie przyznawania stypendiów dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin z terenu gminy Wydminy;
  • organizację cyklicznej pomocy żywnościowej z programu PEAD; aktywną współpracę z ośrodkiem pomocy społecznej i działania na rzecz rozwiązywania problemów społecznych występujących w gminie;
  • współorganizację z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach m.in. Dni Rodziny, Dnia Pracownika Socjalnego oraz zapewnienie staży osobom bezrobotnym i wykluczonym społecznie w DPS;
  • głębokie zaangażowanie we współpracę na niwie kultury (Dożynki Gminne, Konkurs Palmy Wielkanocnej, Kiermasze Bożonarodzeniowe, Wydmińskie Koncerty Kameralne, wystawa zdjęć prezentujących stare Wydminy, spotkania seniorów w ośrodku caritas).
 6. Marek Borowski – prezes Banku Żywności w Olsztynie. Została doceniony za m.in.:
  • inicjatywę utworzenia Banku Żywności w Olsztynie, który obecnie wspiera systematyczną pomocą żywnościową około 96 tys. osób za pośrednictwem 360 organizacji i instytucji;
  • zainspirowanie do powstania pierwszej w Polsce strategii na rzecz walki z niedożywieniem dzieci;
  • utworzenie spółdzielni socjalnych Ecosteam, Przysmaki i Brygada oraz współtworzenie razem z Federacją FOSa spółdzielni HuManus;
  • realizację programów edukacyjnych w zakresie niemarnowania żywności i prawidłowego odżywiania (film, komiks, dziecięca książeczka kucharska, gra internetowa, aplikacja);
  • prowadzenie działalności w zakresie aktywizacji zawodowej osób wykluczonych, współpracując m.in. z Centrum Integracji Społecznej (przez ostatnie 10 lat zaktywizował 44 osoby, z czego 36 na stałe pozostało na rynku pracy);
  • poprzez pełnienie funkcji Prezesa Federacji Polskich Banków Żywności aktywne wspieranie rozwoju wszystkich banków żywności w kraju;
  • realizację projektów, których celem jest przygotowanie partnerów do realizacji unijnego programu pomocy żywnościowej PEAD;
  • zaangażowanie się w rozwój corocznych Świątecznych Zbiórek Żywności;
  • aktywne włączenie się w proces zmiany przepisów prawa dotyczących zmiany stawki VAT od darowizn żywności i SMS charytatywnego;
  • współtworzenie Fundacji Ziemi Olsztyńskiej zajmującej się fundowaniem stypendiów socjalnych i naukowych dla dzieci z powiatu olsztyńskiego;
  • włączenie się w utworzenie Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa;
  • aktywne uczestnictwo w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych na rzecz włączenia społecznych grup defaworyzowanych.
 7. Adam Kondzior – prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu. Został doceniony za m.in.:
  • inicjatywę założenia Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych;
  • współtworzenie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Niesprawnych Ruchowo;
  • aktywne uczestnictwo i angażowanie w sympozjach oraz konferencjach Międzynarodowej Federacji Osób Niesprawnych Fizycznie, poprzez prezentację problemów osób niepełnosprawnych w Polsce;
  • współudział w powołaniu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych oraz czynny udział pracach na rzecz rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych;zorganizowanie Oddziału Północno-Wschodniej Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej;
  • realizację projektów EFS dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych;
  • czynny udział w pracach poselskiego zespołu ds. osób niepełnosprawnych;
  • współorganizację Międzynarodowej Konferencji pt. „Węzłowe zagadnienia wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”;
  • pełnienie roli konsultanta ds. likwidacji barier architektonicznych i świadczenie nieodpłatnych usług doradczych w tym zakresie w Centrum Informacyjno-Poradniczym dla Osób Niepełnosprawnych, w ramach pracy wolontariackiej;
  • zainicjowanie wielu akcji na rzecz likwidacji barier architektonicznych, dostępności miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w Olsztynie oraz przestrzegania przepisów prawa budowlanego.
Wyróżnienia otrzymały następujące osoby:
 1. Agnieszka Chrzanowska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach;
 2. Helena Czuper – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczkach;
 3. Maria Popieluch – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Choroba Nowotworową „PROMYK“ w Giżycku;
 4. Regina Pych – pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie.
Nagrody Zespołowe otrzymały następujące podmioty:
 1. Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa,
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie,
 3. Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa.

źródło: www.warmia.mazury.pl 
fot. archiwum UM Giżycko

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS