strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
środa, 30 września 2020   pogoda

Unia Europejska

Z REALIZACJI PROJEKTU

Z realizacji projektu

działania zrealizowane, w trakcie realizacji i planowane:

 1. Podpisanie umowy z instytucją zarządzającą 18.07.2014.
 2. Powołanie biura projektu (Zarządzenie 416/2014 12.05.2014).
 3. Przyjęcie polityki rachunkowości (Zarządzenie 429/20104 28.05.2014).
 4. Promocja projektu - informacja na www.gizycko.pl 2014, produkcja gadżetów promocyjnych i materiałów informacyjnych (Zapytanie ofertowe materiały promocyjne gadżety 16.07.2014, Zapytanie ofertowe na materiały informacyjne i promocyjne rollupy ulotki i plakaty 26.08.2014),  strona dedykowana na potrzeby promocji projektu.
 5. Opracowanie przez zespół projektowy regulaminu uczestnictwa w projekcie, formularzy, procedur naboru III kwartał 2014.
 6. Powołanie komisji rekrutacyjnej i przyjęcie regulaminu uczestnictwa w projekcie (Zarządzenie 464/2014 29.08.2014, skład komisji: Jolanta Piotrowska Burmistrz Giżycka – przewodnicząca komisji, Magdalena Fuk - Główny Specjalista Urzędu Miejskiego w Giżycku/kierownik projektu – zastępca przewodniczącej komisji, Małgorzata Czopińska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Giżycku – członek komisji, Jarosław Borowski Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku – członek komisji, Piotr Szulc Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku – członek komisji, Ewa Ostrowska Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku – członek komisji, Zbigniew Piestrzyński Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku - członek komisji, Małgorzata Ryńska Specjalista Urzędu Miejskiego w Giżycku – członek komisji, dr Katarzyna Karolska Pełnomocnik burmistrza ds. rodziny, dzieci i młodzieży).
 7. Realizacja naboru do projektu 1-30.09.2014.

 8. Promocja projektu - nabór do projektu: artykuł płatny w prasie lokalnej Gazeta Giżycka 4.09.2014, informacja o naborze w radiu we wrześniu 2014 (zapytanie ofertowe kampania w lokalnym radiu 26.08.2014), informacja o prowadzonym naborze w telewizji (zapytanie ofertowe kampania informacyjna w telewizji 26.08.2014. Dodatkowo przez cały czas trwania naboru w gazecie ukazywać się będą informacje w Biuletynie Urzędu, na specjalnej stronie www.einclusion.gizycko.pl  oraz na stronie głównej gizycko.pl m.in. aktualności 1.09.2014,  subskrypcja www z gizycko.pl, mailing, informacje przesyłane bazie mediów, prasa, radio, oficjalne profile Giżycka w mediach społecznościowych facebook.com/kursnagizycko, twitter.com/kursnagizycko, plakaty i ulotki w instytucjach na terenie miasta, na tablicach ogłoszeniowych i przystankach, informacja skierowana do radnych RM, szkół i placówek miejskich, organizacji pozarządowych).

 9. Spotkania informacyjne w godzinach popołudniowych  w czwartek 11 i wtorek 23 września 2014 r. zespołu realizującego projekt z mieszkańcami.

 10. Prace komisji rekrutacyjnej z udziałem członków zespołu realizującego projekt IV kwartał 2014.

 11. Wyłonienie 200 beneficjentów ostatecznych, sporządzenie listy rezerwowej (175 osób użytkuje już komputery w ramach projektu od końca 2012 roku, rekrutacja we wrześniu 2014 obejmuje kolejnych 200 osób, dodatkowo 200 komputerów trafi do szkół i miejskich jednostek) IV  kwartał 2014.

 12. Opracowywanie SIWZ związanej z wyborem dostawcy sprzętu komputerowego i sieciowego wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem, instalacją i konfiguracją, powołanie składu osobowego oraz określenie regulaminu komisji przetargowej Zarządzenie Nr 442/2014 14.07.2014, przesłanie zamówienia do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej - przeprowadzono II postępowania przetargowe, na przełomie lipca i sierpnia sierpniu 2015 wybrany wykonawca i podpisana-umowa-z-dostawca-sprzetu-komputerowego).
 13. Wybór wykonawcy do przeprowadzenia szkoleń (zapytanie ofertowe) IV kwartał 2015.

 14. Podpisanie umów na udział w projekcie z beneficjentami IV kwartał 2015.
 15. Realizacja szkoleń komputerowych IV kwartał 2015 (375 osób).

 16. Podpisanie umów na użyczenie sprzętu z każdym beneficjentem IV kwartał 2015.
 17. Promocja projektu – uroczysta konferencja z beneficjentami IV kwartał 2015.

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS