strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
piątek, 27 listopada 2020   pogoda

Aktualności

1% dla Organizacji Pożytku Publicznego

22 stycznia 2008
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Przekaż 1% podatku na organizacje pożytku publicznego

 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy obywatel Polski może przekazać 1% płaconego przez siebie podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego.

 

Lista organizacji dostępna jest w Internetowej Bazie Sprawozdań Finansowych Organizacji Pożytku Publicznego w Polsce http://bopp.pozytek.gov.pl

 

Przekazanie 1% nie obciąża  w żaden sposób podatnika, zamiast oddawać pieniądze budżetowi państwa, mogą Państwo zadecydować o przekazaniu ich organizacji pożytku publicznego.

 

Informacje nt. 1% można znaleźć na stronie  www.pozytek.ngo.pl oraz w serwisie informacyjnym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.pozytek.gov.pl .

 

Przy rozliczaniu podatków w 2008 r. obowiązują nowe zasady dotyczące przekazywania 1 % w myśl Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 

WYSTARCZY WPISAĆ DO ZEZNANIA PODATKOWEGO ZA 2007 ROK (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28)

nazwę Organizacji Pożytku Publicznego  i jej numer KRS

 

 

Organizacje pożytku publicznego z Giżycka i okolic:

  • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku

W 2008 roku 1% podatku możemy otrzymać tylko za pośrednictwem Zarządu Głównego PSOUU w Warszawie, zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 00000162757

Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto PSOUU w Giżycku trafią do nas za pośrednictwem urzędu skarbowego i ZG PSOUU w Warszawie tylko wtedy, gdy podatnik w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem”, znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1% podatku w: PIT 28 - poz. 135; PIT 36 - poz. 311, PIT 36 L - poz. 107;  PIT 37 - poz. 123; PIT 38 - poz.  59 zamieści informację:

Proszę o przekazanie 1% podatku Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku, numer KRS 0000073246

 

PSOUU jest organizacją pozarządową działającą od ponad 40 lat na rzecz osób  z niepełnosprawnością intelektualną. Jest organizacją rodziców i przyjaciół, głównie profesjonalistów oraz samych osób niepełnosprawnych. Wywodzi się z ruchu rodziców zapoczątkowanego w 1963 r. Misją PSOUU jest dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób z upośledzeniem umysłowym, wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym oraz wspólne życie i przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym. Celem PSOUU  jest  działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. www.psouu.gizycko.org.pl

 

  • Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski Koło Giżycko Nr KRS 0000091325

10 stycznia 2005r. PZN Okręg Warmińsko-Mazurski uzyskał status Organizacji Pożytku Publicznego. Jest to potwierdzenie roli Związku działającego na rzecz inwalidów wzroku. Dzięki Państwa wsparciu, będzie można organizować jeszcze więcej turnusów rehabilitacyjnych, zakupić sprzęt rehabilitacyjny oraz organizować działalność kulturalno-oświatową. Giżyckie koło Związku zrzesza 210 osób niewidomych i słabowidzących oraz 4 dzieci z całego powiatu giżyckiego. www.pzn.org.pl

data uzyskania statusu opp: 28.12.2004

  • Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk” w Giżycku Nr KRS 0000030497

Celem Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk” jest wspieranie idei opieki paliatywnej, zwiększanie aktywności życiowej i zaradności osobistej osób z chorobami nowotworowymi.

data uzyskania statusu opp: 11.05.2006

  • Rotary Club Giżycko Nr KRS  0000077097

Rotary jest organizacją zrzeszającą ludzi ze świata biznesu i profesjonalistów przeróżnych zawodów zjednoczonych na całym świecie w celu realizowania celów humanitarnych, promowania wysokich standardów etycznych i propagowania pokoju na Świecie. Obecnie w 160 krajach jest już 1,2 mln. Rotarian zrzeszonych w ponad 30 tys. Klubów.  Celem działalności Klubu Rotary jest wspieranie i umacnianie ideału służby, jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć. www.gizycko.rotary.org.pl

data uzyskania statusu opp: 28.12.2004

  • Klub Sportowy "Czarny Koń - Biały Koń" Sulimy

Nr KRS 0000202527

data uzyskania statusu opp: 9.04.2004

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS