strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
wtorek, 17 września 2019   pogoda
media

Organizacje pozarządowe

1% dla Organizacji Pożytku Publicznego

Przekażmy 1% podatku na organizacje pożytku publicznego
z Giżycka, z Warmii i Mazur

 

WAŻNE:

Przekazanie 1% nie obciąża w żaden sposób podatnika!

Sami Państwo mogą zdecydować na którą organizację pożytku publicznego
i na jaki cel mają być przekazane pieniądze!

 

Do wspierania 1% organizacji z naszego miasta

zachęcamy na stronie Gizycko.pl już od 2008 roku!

 

 

WYSTARCZY WPISAĆ DO ZEZNANIA PODATKOWEGO ZA 2017 ROK
numer KRS Organizacji Pożytku Publicznego 
 (+ cel szczegółowy w przypadku oddziałów organizacji lub osób będących pod opieką konkretnej fundacji).

 

UWAGA, przy wypełnianiu formularza PIT pamiętajmy, że:

 

W przypadku oddziałów terenowych organizacji ogólnopolskich lub regionalnych, które nie posiadają osobowości prawnej, a więc oddzielnego numeru KRS, musimy  oprócz nr KRS organizacji centralnej, wskazać w rubryce "cel szczegółowy 1%" oddział terenowy, dla którego 1% chcemy przeznaczyć.

 

Jeśli 1 % chcemy przekazać konkretnym podopiecznym fundacji, wówczas konieczne jest wpisanie imienia i nazwiska osoby, której chcemy pomóc, aby pieniądze trafiły właśnie na jej leczenie.

 

Organizacje pożytku publicznego z Giżycka i okolic
oraz giżycczanie potrzebujący pomocy:STOWARZYSZENIA, ZWIĄZKI
 

 • Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowie - KRS 0000116212, w rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: OSP Spytkowie 

   

  Z czym w społeczeństwie kojarzy się strażak - ochotnik? Z poczuciem bezpieczeństwa, chęcią niesienia pomocy, radością czerpaną z ochrony życia i mienia innych ludzi.

  Jednostka Ochotniczej Straży to ludzie niosący pomoc innym ludziom. Działania jakie podejmują łączą się z potrzebami finansowymi. Jednostka potrzebuje odpowiedniego sprzętu by ratować innych w niebezpiecznych i zagrażających życiu sytuacjach. 

   

 • Giżycki Klub Sportowy Niewidomych "Kormoran" - KRS: 0000270261 (Fundacja Studencka młodzi - młodym), w rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: GKSN "Kormoran" Giżycko 3486

   

  Stowarzyszenie mające na celu rozwijanie i organizację powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku. Członkami Klubu są osoby niewidome oraz słabowidzące, które dzięki zajęciom sportowym mogą rywalizować, nie tylko między sobą ale również z osobami pełnosprawnymi. Sport daje ogromne możliwości integracji, nauki, poznania oraz a może przede wszystkim przełamywania wszelkich barier jakie stawia dysfunkcja wzroku.
  Prowadzimy takie zajęcia jak: kręgle, bowling, pływanie, warcaby, szachy, strzelanie z broni pneumatycznej, oraz z broni laserowej, showdown
  W swoim dorobku mamy liczne zawody, mistrzostwa zarówno regionalne jak i ogólnopolskie oraz liczne w tym sukcesy. W tym roku również po raz drugi zorganizowaliśmy spływ kajakowy.
  Jak powiedział jeden z naszych zawodników " nie ważne to czy czy kogoś pokonam, ważne że pokonuje zawsze siebie".

   

 • Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, ich Rodzin i Przyjaciół „TULIPANY” - KRS 00000221902 (Fundacja "Żyć z Chorobą Parkinsona"), w rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, ich Rodzin i Przyjaciół "TULIPANY"

  Stowarzyszenie działa na rzecz chorych na chorobę Parkinsona i ich rodzin i za główne zadanie stawia integrowanie i wyzwalanie aktywności wśród chorych oraz członków ich rodzin. Udzielana jest różnorodna pomoc, by przeciwdziałać postawom rezygnacji, osamotnienia, bezradności. Swą działalność organizacja opiera na pracy społecznej członków i wolontariuszy.

 • Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk” w Giżycku - KRS 0000030497

  Celem Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk” jest wspieranie idei opieki paliatywnej, zwiększanie aktywności życiowej i zaradności osobistej osób z chorobami nowotworowymi.

  data uzyskania statusu opp: 11.05.2006

 • Mazurska Akademia Piłkarska - KRS 0000086043, w rubryce "Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1 %" należy wpisać: MAP

  Najmłodsi fani piłki mają szansę do zgłębiania tajników profesjonalnego piłkarstwa. Program szkoleniowy Mazurskiej Akademii Piłkarskiej skierowany jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży w wieku od 5 roku życia. Kadrę szkółki tworzą doświadczeni trenerzy i instruktorzy piłki nożnej, a zarazem ludzie pełni zapału i entuzjazmu. Akademia organizuje turnieje, sparingi, obozy sportowe, a dzieci i młodzież podczas systematycznych treningów rozwijają swoje zdolności piłkarskie, a także umiejętność pracy w zespole. 

 • Giżycki Klub Sportowy „Mamry”KRS 0000086043 (Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej), w rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: GIŻYCKI KLUB SPORTOWY „MAMRY”
  Klub został założony w 1947 roku i występuje obecnie w IV lidze. Wśród znanych pierwszoligowych polskich zawodników, wywodzących się z giżyckiego klubu jest ŁukaszBasiński,  Marcin Budziński, Łukasz Broź pierwszy wychowanek występujący w I lidze, Mateusz Broź, Rafał Darda oraz Bartosz Rosłoń. Każdy fan piłki nożnej może zostać sponsorem klubu i mieć wpływ na jego przyszłość.
  data uzyskania statusu opp: 22.11. 2012

 • Stowarzyszenie Akademia Tenisa Ziemnego ACTIVE - KRS 0000270261 oraz w poniższy "Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1 %" należy wpisać:  ACTIVE TENIS GIŻYCKO 6908

  Stowarzyszenie, które zajmuje się organizacją Szkółki Tenisowej, a także licznych turniejów i imprez, w tym zawodów Mazurskiej Amatorskiej Ligi Zawodowej. Stowarzyszenie dba o prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, poprzez darmową szkołę tenisa do lat 14.

 • Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Dar Serca" RYSIPON - Dar Serca - KRS 0000034507

  Celem działania Stowarzyszenia jest koordynowanie działań stowarzyszeń i instytucji pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków pełnego i aktywnego udziału w życiu społecznym oraz integrowanie ich ze społeczeństwem.

 • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals Inspektorat w Giżycku -  KRS 0000069730 (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals), w rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: INSPEKTORAT W GIŻYCKU

  W ubiegłym roku na terenie Powiatu Giżyckiego przeprowadziliśmy 35 interwencji dotyczących niehumanitarnego traktowania zwierząt. Dla bezdomnych zwierząt staramy się znaleźć nowe, dobre domy. CELEM NASZEJ AKCJI JEST POMOC SKRZYWDZONYM ZWIERZĘTOM. Walczymy o poprawę losu psiaków podwórzowych, przetrzymywanych często całe życie na krótkich łańcuchach. Organizujemy akcje adopcyjne oraz prowadzimy edukację humanitarną dla dzieci i młodzieży. PIT można wypełnić na stronie www.otoz-gizycko.pl. Środki pozyskane z 1% podatku przeznaczone zostaną głównie na: Finansowanie specjalistycznych zabiegów weterynaryjnych ratujących życie zwierzętom po wypadkach komunikacyjnych oraz uratowanym podczas naszych interwencji. oraz zakup karmy, leków i szczepionek dla naszych podopiecznych. Wszystkich, którzy chcą poprawić los naszych bezdomnych czworonożnych przyjaciół, prosimy o wspieranie nas przez cały rok.  kontakt@otoz-gizycko.pl, www.otoz-gizycko.pl, tel. 507 312 142, Polub nas na www.facebook.com
  data uzyskania statusu opp: 8.03.2005

 • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Podaruj dziecku radość" przy Zespole Szkół nr 1 w Giżycku - KRS 0000358101 

  Stowarzyszenie powstało 7 lipca 2010 roku. Działalność Stowarzyszenia skierowana jest w szczególności na rzecz uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Zespołu Szkół nr 1 w Giżycku, w trosce o równe szanse edukacyjne oraz ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową osób niepełnosprawnych.

  data uzyskania statusu opp: 2.10. 2012

 • Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych "SZANSA" - KRS 0000202570

  Giżyckie Stowarzyszenie powstało w 2004 r. przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku, którego   działalność edukacyjno-wychowawczą często wspiera.  Status organizacji OPP uzyskało  w grudniu 2010roku. Środki uzyskane z wpłat 1% podatku przeznaczone zostaną na terapię dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Potrzeba akceptacji i godnego miejsca w społeczności  jest  niezbędnym dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania  każdego człowieka, a szczególnie osób niepełnosprawnych, na co dzień borykających się z ułomnościami i chorobami. Głównymi  celami działalności Stowarzyszenia jest terapia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, włączania ich w życie środowiska lokalnego oraz stworzenie warunków wszechstronnego rozwoju. Zaszczytem dla wszystkich osób zaangażowanych  w pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej będzie możliwość zaliczenia Państwa do grona życzliwych nam i chętnych do współpracy Przyjaciół.

  data uzyskania statusu opp: grudzień 2010

 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku - KRS 0000073246

  PSOUU jest organizacją pozarządową działającą od ponad 40 lat na rzecz osób  z niepełnosprawnością intelektualną. Jest organizacją rodziców i przyjaciół, głównie profesjonalistów oraz samych osób niepełnosprawnych. Wywodzi się z ruchu rodziców zapoczątkowanego w 1963 r. Misją PSOUU jest dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób z upośledzeniem umysłowym, wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym oraz wspólne życie i przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym. Celem PSOUU  jest  działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. www.psouu.gizycko.org.pl

  data uzyskania statusu opp: 10.12.2007

 • Polski Związek Niewidomych Koło Giżycko - KRS 0000091325 (Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski), w rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: KOŁO GIŻYCKO

  10 stycznia 2005 r. PZN Okręg Warmińsko-Mazurski uzyskał status Organizacji Pożytku Publicznego. Jest to potwierdzenie roli Związku działającego na rzecz inwalidów wzroku. Dzięki Państwa wsparciu, będzie można organizować jeszcze więcej turnusów rehabilitacyjnych, zakupić sprzęt rehabilitacyjny oraz organizować działalność kulturalno-oświatową. Giżyckie koło Związku zrzesza 210 osób niewidomych i słabowidzących oraz 4 dzieci z całego powiatu giżyckiego.

  www.pzn.org.pl

  data uzyskania statusu opp: 10.01.2005

 • ZHP Hufiec Giżycko - KRS 0000271499 (ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska), w rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: HUFIEC GIŻYCKO

  ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska w dniu 9 stycznia 2007 roku otrzymała osobowość prawną i status pożytku publicznego. Jest to potwierdzenie roli Harcerstwa w wychowaniu dzieci i młodzieży na terenie Warmii i Mazur. Dzięki 1% Hufiec Giżycko będzie mógł kontynuować działania wychowawcze i organizować dzieciom (nie tylko z ZHP), z naszego regionu, jeszcze więcej ciekawych zajęć, zabaw, szkoleń, wycieczek, rajdów, festiwali i obozów, rozwijających ich zainteresowania i umiejętności. ZHP, WYCHOWANIE, KTÓRE PROCENTUJE! www.wspieram.zhp.pl

  data uzyskania statusu opp: 9.01.2007

 • Giżyckie Stowarzyszenie Wędkarskie - KRS  0000036454

  Celem stowarzyszenia jest organizowanie wędkarstwa jako formy rekreacji i wypoczynku, rozwijanie umiłowania przyrody, krzewienie gospodarki rybacko-wędkarskiej oraz działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

  data uzyskania statusu opp: 8.02.2008

 • Rotary Club Giżycko – KRS 0000077097
  Rotary Club Giżycko jest organizacją pożytku publicznego, która nie ponosi żadnych kosztów administracyjnych. Całą obsługę funduszu prowadzą osobiście i nieodpłatnie członkowie klubu. Przez 11 lat swojej działalności giżycki klub pomagał i nadal pomaga lokalnej społeczności zarówno ze środków własnych, jak i z pozyskiwanych odpisów 1%, fundując m. in.: sprzęt do łączności radiowej dla MOPR Giżycko, wyjazdy najmłodszych giżycczan na wypoczynek z rehabilitacją, koflator – urządzenie medyczne, ratujące życie chorym na zanik mięśni, stypendia dla uzdolnionej młodzieży z Giżycka i z Wilna, wyposażenie do Szkoły Podstawowej w Talkach, pomoce dydaktyczne i rehabilitacyjne do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku, dofinansowanie obozu rehabilitacyjnego młodzieży z porażeniem mózgowym, urządzenia do placu zabaw dla Szkoły Podstawowej w Staświnach, stoły ping-pongowe dla zespołu placówek oświatowych w Miłkach, stroje sportowe dla młodzieży z giżyckiego klubu pływackiego i łyżwiarskiego, kombinezony dla OSP Spytkowo. Na cele społeczne Stowarzyszenie przeznaczyło 230.613 zł.

  data uzyskania statusu opp: grudzień 2010

   

 • Giżyckie Stowarzyszenie BRAT KOT - KRS 0000512848

  Ratujemy bezdomne giżyckie koty. Od 2014 roku prowadzimy „Program Kociętnik”. W językach świata kot nosi nazwę „domowego” (Felis Cattus Domesticus) i zasługuje na miłość i opiekę człowieka. Koty są delikatne, podatne na stres, który obniża ich odporność. W miastach w naszym klimacie bez ludzkiej opieki bezdomne koty żyją krótko i umierają w mękach. Staramy się, z dobrym skutkiem, bezbronnym niczyim kociętom i chorym kotom dać szansę na życie i domy adopcyjne. Edukujemy otoczenie w zakresie praw zwierząt. Bez mądrości i gorących serc ludzi, którzy prawdziwie kochają zwierzęta, nie byłoby to możliwe.

  data uzyskania statusu opp: 16.11.2018 r.  MIESZKAŃCY

   

 • Patrycja i Mikołaj Osieccy (Fundacja „Zdążyć z pomocą”) - KRS 0000037904 (Patrycja) w rubryce  „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: 20978 Osiecka Patrycja, KRS 0000037904 (Mikołaj) w rubryce  „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: 20977 Osiecki Mikołaj.
  Mikołaj
   i Patrycja to rodzeństwo. Mikołaj urodził się pierwszy, z przetoką przełykowo-tchawiczną i zwężeniem tchawicy, przeszedł dwie ciężkie operacje, obecnie czeka na trzecią, związaną z dużym refluksem żołądkowym. Patrycja, pomimo zapewnień lekarzy, że będzie zdrowa, również urodziła się chora, jej największe schorzenia to brak jednej nerki, duża wrodzona skolioza kręgosłupa oraz zrośnięte żebra i nierówna liczba żeber, do tego dochodzi bardzo duża nadwzroczność z zezem 5,5 plus. Patrycję czeka wiele operacji. Leczenie jednego dziecka jest bardzo kosztowne, a rodzice mają dwójkę chorych dzieci. Zwracamy się z prośbą do Państwa o jakąkolwiek pomoc finansową – każda złotówka jest bardzo ważna.

 • Patrycja Sznajderowicz - KRS 0000037904 (Fundacja „Zdążyć z pomocą”) - w rubryce  „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: 5356 Sznajderowicz Patrycja.
  Patrycja jest niepełnosprawna i od urodzenia porusza się na wózku inwalidzkim. Potrzebuje kosztownej, długotrwałej rehabilitacji. Dotychczasowe wsparcie z 1% pozwoliło zakupić sprzęt, który pozwala Patrycji wychodzić z domu. 

 • Aleksandra i Wiktor Wróblewscy - KRS 0000037904 (Fundacja „Zdążyć z pomocą”) - w rubryce  „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: 30844 Aleksandra Wróblewska, KRS 00002777339 (Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera), - cel szczegółowy 1 % należy wpisać: dla Wiktora Wróblewskiego.

  Oleńka i Wiktor to dzieci st. kpr. Pawła Wróblewskiego, dowódcy sekcji strzelców wyborowych, instruktora WILK, żołnierza 2 batalionu zmechanizowanego Giżycko. Dzieci chorują na padaczkowy zespół Westa, upośledzenia rozwoju psychoruchowego, wtórne małogłowie, niedowład czterokończynowy. Synek urodził się z bardzo rzadką wadą mózgu Zespół Dandy Walkera, oprócz tego Wiktorek karmiony jest przez gastronomię prosto z żołądka. Z powodu ich schorzenia obydwoje mają bardzo opóźniony rozwój psychoruchowy, nie siedzą, słabo trzymają głowę. Od urodzenia potrzebują kosztownej rehabilitacji oraz leczenia w specjalistycznych poradniach.

 • Adrian Jarosz - KRS 0000133671 (Fundacja Marka Kamińskiego), w rubryce  „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: dla Adriana Jarosza.

  Adrian, młody ratownik, był pełen życia i serca dla innych. 17 października 2013 r. doszło do zatrzymania krążenia i uszkodzenia centralnego układu nerwowego. Adrian zapadł w śpiączkę. W maju 2016 r. przeszedł nowatorską operację wszczepienia stymulatora w Olsztynie. Jest rehabilitowany cztery godziny dziennie przez fizjoterapeutów, prowadzona jest szeroka farmakologia na poprawę działania mózgu oraz pozostałych organów. Działania przyniosły wymierne korzyści w postaci odzyskania ograniczonej świadomości. Adrian jest coraz bliżej wybudzenia.
  „„Obecnie jesteśmy na etapie pozyskiwania środków na urządzenie do stymulacji przełykania i mowy voca stim. Koszt 23 tysiące złotych i turnusy rehabilitacyjne, które są dla Adriana bardzo ważne gdyż to może pomóc w większym kontakcie z naszym ukochanym Malcem." – mówią rodzice Adriana. Pomóżmy Adrianowi żeby mógł znowu kochać i ratować innych!
 • Krystian Czyrko KRS 0000266644 (Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej), w rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: KRYSTIAN CZYRKO 

  Chłopiec urodził z wrodzoną złożoną wadą serca, pod postacią skorygowanego przełożenia wielkich pni tętniczych, niedorozwoju komory podaortalnej, resrtykcyjnego ubytku przegrody międzykomorowej, ubytku przegrody międzyprzedsionkowej. Dzięki wspaniałej opiece w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, chłopiec funkcjonuje świetnie mimo swojej wady serduszka. Po dotychczasowych operacjach, z których pierwsza odbyła się tuż po urodzeniu w 2009 roku, mały Krystian przechodzi  dalsze leczenie i rehabilitację, co jest kosztowne. Otrzymane środki będą przeznaczone na leczenie i zapewnienie opieki dziecku w szpitalu oraz na lekarstwa, sprzęt, rehabilitację.

 • Bartosz Frączek KRS 0000037904 (Fundacja „Zdążyć z pomocą”), w rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: 28540 FRĄCZEK BARTOSZ
  Mały Bartuś ma wadę wrodzoną hipoplazja ciała modzelowatego, wiąże się ona z opóźnieniem rozwoju psycho-ruchowego. Leczenie i rehabilitacja malucha są bardzo kosztowne. Rodzina Bartusia we współpracy z ludźmi dobrej woli i różnymi instytucjami stara się o pozyskanie środków, które pozwolą na poprawę zdrowia chłopca. My również możemy wesprzeć małego giżycczanina.

   

 • Szymon Laskowski – KRS 0000270809 (Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym) w rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: LASKOWSKI, 7070
  14-letni Szymon, uczeń 1 klasy Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 w Giżycku, choruje na chorobę Hashimoto, czyli limfocytarne zapalenie tarczycy należące do grupy schorzeń nazywanych autoimmunologicznymi. W tej grupie chorób organizm zwraca się przeciw sobie. Układ immunologiczny normalnie nastawiony na zwalczanie bakterii, wirusów, ulega tu rozregulowaniu i zaczyna „atakować” własne komórki. Chłopiec ma niedobory odporności, obecnie trwa również rozpoznanie chorób nerwowo-mięśniowych. Fundusze są niezbędne na dalszą diagnostykę i badania, dojazdy oraz rehabilitację, w tej chwili to najważniejsze potrzeby. Mama chłopca wychowuje go samotnie i również jest osobą niepełnosprawną. Rodzina bardzo potrzebuje naszej pomocy. 

 • Oliwia Borowik KRS 0000186434 (Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko"), w rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: OLIWIA BOROWIK 109/B 

  Oliwia cierpi na dziecięce porażenie mózgowe pod postacią niedowładu połowicznego prawostronnego. Dziewczynka dzięki ciężkiej pracy, przez blisko 4 lata, samodzielnie stanęła na nogi i może się poruszać. Uczęszcza do przedszkola  z dziećmi zdrowymi i dobrze sobie radzi, więc wszyscy są z niej dumni. Szansą dla Oliwki na normalne, samodzielne życie jest systematyczna rehabilitacja oraz stała opieka lekarzy specjalistów.  Przez nieodwracalne zmiany w mózgu doszło też do tzw. uciekającego oka (zeza) i rehabilitacja w tym zakresie, zapobiegająca operacji, wymaga wizyt i dojazdów 100 km od miejsca zamieszkania.  Oliwia ma również skazę białkową i alergię. Zarówno dieta jak i leki, czy też potrzeba zakupu obuwia ortopedycznego i pomocy logopedycznych również wiążą się z dużymi kosztami. Dla mamy samotnie wychowującej córeczkę, są one bardzo dużym obciążeniem.  Pozyskane pieniądze przeznaczone zostaną na profesjonalną matę do hydromasaży oraz na turnusy rehabilitacyjne, które są bardzo drogie, ale właśnie dzięki nim stan dziewczynki może się poprawiać. 

 • Krzysztof Szachnowicz KRS 0000086210 ("Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową"), w rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: KRZYSZTOF SZACHNOWICZ

  Krzyś walczy z groźnym przeciwnikiem - złośliwym nowotworem neuroblastoma. Choroba rozwijała się w ukryciu, bez żadnych niepokojących objawów. Pierwszym objawem był ból nóżki uniemożliwiający poruszanie się, a początkowe diagnozy wskazywały na zapalenie stawów. Okazało się niestety, że chłopiec ma na nadnerczu guza i że jest to złośliwy nowotwór – neuroblastoma IV stopnia. Dodatkowe badania ujawniły brak możliwości wycięcia guza oraz pierwsze przerzuty choroby (węzły chłonne brzucha, szpik kostny).  Krzyś przeszedł między innymi leczenie przeciwciałami anty-GD2 we Włoszech i zakończył pomyślnie czwarty cykl immunoterapii. www.krzysioszachnowicz.pl.

 • Emilia Półtorak KRS 0000037904 (Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą"), w rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: 6812, EMILIA PÓŁTORAK

  Emilia Półtorak choruje na cukrzycę typu I insulinozależną. Wskazując KRS fundcji w swoim zeznaniu należy dopisać imię i nazwisko podopiecznej fundacji oraz numer ewidencyjny "6812, Emilia Półtorak". Misją Fundacji Dzieciom jest realizacja ogólnokrajowego Programu "Zdążyć z Pomocą" pod patronatem prof. Zbigniewa Religi. Przewodnią ideą Programu jest ratowanie zagrożonego życia dzieci, przywracanie im zdrowia, wspieranie ich edukacji, niesienie pomocy w trudnych warunkach materialnych.

 • Teofil Sinkiewicz KRS 0000037904 (Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą"), w rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: 5059 SINKIEWICZ TEOFIL

  Pieniądze w całości zostaną przekazane na rehabilitację i terapię Teofila dotkniętego autyzmem. Pomóżmy sfinansować chłopcu turnus rehabilitacyjny.

   

 • Maciej Furmaniak KRS 0000037904 (Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą"), w rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1 %” należy wpisać: 9853 MACIEJ FURMANIAK 

  Chłopiec choruje na autyzm dziecięcy, hiperinsilinemię i torbiel pajęczynówki. Pieniądze z 1 % przeznaczane są głównie na leczenie, wizyty u specjalistów, kosztowne terapie i ogrom leków. Dzięki naszej pomocy będzie można sfinansować turnusy rehabilitacyjne w wyspecjalizowanych ośrodkach, suplementy, leki i wizyty lekarskie.

 • Piotr Pyrko KRS 0000037904 (Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”), w rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” należy wpisać: 4354 Pyrko Piotr
  Pieniądze w całości zostaną przekazane na leczenie licznych chorób, w tym: wcześniactwo, zamartwica, wylewy do CUN III/IV stopnia, niedodma płuca prawego, astma oskrzelowa. Pomóżmy Piotrowi!

   

 • Filip Czerniawski KRS 0000148747 (Fundacja "Przyszłości dla dzieci"), w rubryce "Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%" należy wpisać: Filip Czerniawski
  Filip urodził się z przepukliną oponowo - rdzeniową - jest po dwóch operacjach. To wzorowy uczeń i sympatyczny kolega ze szkolnej ławki. Filip jest pod opieką kilku specjalistycznych poradni, a także kilka razy w tygodniu uczęszcza na rehabilitację. W chwili obecnej musi bardzo uważać na nogi, które ulegają ciągłym kontuzjom z uwagi na wrodzoną wadę. Kręgosłup również wymaga wzmożonych ćwiczeń. Filip, aby grać w piłkę i cieszyć się zabawą z kolegami potrzebuje stałej i systematycznej fizjoterapii.
  Zachęcamy również do odwiedzenia serwisu WspieramRegion.pl www.wspieramregion.pl,
 • prowadzonego przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie. Na stronie można znaleźć m.in.: instrukcję przekazania 1%, program do rozliczania PIT-ów i bazę organizacji pożytku publicznego na Warmii i Mazurach.  Wspierajmy organizacje z Giżycka i naszego regionu!

   

  Lista organizacji posiadających status OPP dostępna jest na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ZOBACZ… oraz na stronie bazy.ngo.pl ZOBACZ….

  Informacje nt. 1% można znaleźć na stronie www.pozytek.ngo.pl oraz w serwisie informacyjnym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.ekonomiaspoleczna.gov.pl.

  UWAGA - JEŚLI CHCĄ PAŃSTWO, ABY WPISAĆ DO NASZEJ BAZY 1 % DZIECKO, OSOBĘ POTRZEBUJĄCĄ LUB STOWARZYSZENIE, PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM PROMOCJI I POLITYKI SPOŁECZNEJ UM: promocja@gizycko.pl, tel. 87 7324 137.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS