strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 16 maja 2021   pogoda
media

Turystyka

Akcja "7 CUDÓW MAZUR"

www.7CUDOWMAZUR.pl

 

 

 

Wspólna promocja regionu, jednolita i atrakcyjna oferta gospodarcza oraz turystyczna – to główne założenia wspólnej akcji „7 Cudów Mazur” samorządów na szlaku Wielkich Jezior, które wspólnie chcą budować markę Mazur.
 

Zainicjowana w roku 2012 kampania „7 Cudów Mazur”, realizowana przez 7 miast na szlaku WJM (Giżycko, Węgorzewo, Mikołajki, Mrągowo, Ryn, Ruciane-Nidę), dała początek szerokiej współpracy. Akcja promująca siedem mazurskich miast (rok 2013-2015 akcja w mediach, promocja turystyki aktywnej, cykl regat 7 Cudów Mazur), jest pewnego rodzaju kontynuacją szerszej współpracy po zakończeniu światowego plebiscytu 7 Cudów Natury (New 7 Wonders of Nature) i akcji koordynowanej przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie „Mazury Cud Natury", która odbiła się szerokim echem w kraju i za granicą.

 

Samorządy z terenu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich podjęły decyzję o współpracy mając na uwadze stale rosnącą konkurencję między miastami w Polsce oraz ograniczony dostęp do stosowania narzędzi marketingowych i promocyjnych.

 

Podczas roboczych spotkań specjalistów ds. promocji każdego z miast, wypracowany został kierunek wspólnych działań, w ramach konkursu stworzone zostało wspólne logo, strona internetowa 7 Cudów Mazur 7cudowmazur.pl i profil na facebooku facebook.com/7cudowmazur. Można tu znaleźć m.in. atrakcje i kalendarz imprez, dzięki którym turysta w łatwy sposób może zaplanować pobyt w Krainie Wielkich Jezior, bo w jednym miejscu znajdzie najpotrzebniejsze informacje o regionie.

 

Samorządy określiły wspólne ramy strategii promocji regionu, na terenie którego funkcjonują. Dotyczy ona m.in. budowania nowych atrakcji turystycznych uzupełniających dotychczasowe działania w poszczególnych miejscowościach, czy wydarzenia angażujące wszystkie samorządy jak cykl regat "7 Cudów Mazur".

 

Żeglarskie Grand Prix Mazur o Puchar 7 Cudów Mazur, czyli cykl imprez regatowych, organizowany był w poszczególnych miastach w 2013, 2014 i 2015 roku. Impreza skupiała miłośników żeglarstwa i fanów turystyki aktywnej. Regaty rozgrywane były w formie kilku imprez eliminacyjnych oraz jednej imprezy finałowej. Były nagrody pieniężne ufundowane przez burmistrzów oraz nagrody specjalne - atrakcyjne weekendowe pobyty w najlepszych mazurskich hotelach. Regatom towarzyszyły plenerowe miasteczka z atrakcjami zarówno wodnymi jak i lądowymi. To przykład wspólnej oferty dla miłośników żeglarstwa, turystyki aktywnej i Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

 

Unikatowe w skali kraju, jedyne takie oddolne działanie mazurskich samorządów, skupiające różne miasta, przez wielu często uważane za konkurencję, wyróżnione zostało zresztą dwukrotnie przez Urząd Marszałkowski jako najlepsze w całym województwie działanie promocyjne.

 

Gminy stworzyły następnie Strategię Wielkie Jeziora Mazurskie ’2020, zawierającą ważne projekty, które są realizowane przy wsparciu środków UE, część wspólnie przez 12 gmin, część indywidualnie przez poszczególne miejscowości, w tym przedsięwzięcia koordynowane oraz przy współudziale przedsiębiorców. W ramach unijnego projektu, koordynowanego przez Giżycko „Miejski Obszar Funkcjonalny” powstawały jednocześnie niezbędne dokumentacje. W pracach nad Strategią brali udział przedstawiciele Miasta Giżycka, Gminy Giżycko, Powiatu Giżyckiego, Gminy Mikołajki, Gminy Miłki, Miasta Mrągowa, Gminy Mrągowo, Gminy Orzysz, Gminy Pisz, Gminy Pozezdrze, Gminy Ruciane-Nida, Gminy Ryn i Gminy Węgorzewo.

 

Dzięki współpracy nasze miasto pozakonkursowo pozyskało środki unijne na ujęte w Strategii projekty dot. budowy ścieżek rowerowych w ramach Pętli Mazurskiej, zagospodarowania szlaku WJM, promocji gospodarczej „7 Cudów Mazur”. Pozostałe projekty ze strategii w konkursach ogłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 uzyskały preferencje.

 

W celu wsparcia realizacji przedsięwzięć wynikających ze strategii Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, zawiązane zostało Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 (5 listopada 2014 w Giżycku).  Biuro Stowarzyszenia mieści się Mikołajkach. Jego pracownicy koordynują pracami nad poszczególnymi projektami.

 

Biuro Stowarzyszenia WJM 2020

ul. Kolejowa 6, 11-730 Mikołajki

7cudowmazur.pl

 

Agnieszka Kombel-Gawlik - dyrektor Biura Stowarzyszenia WJM 2020
tel. +48 515 125 150, e-mail a.kombelgawlik@gmail.com


Paweł Czacharowski – z-ca dyrektora Biura Stowarzyszenia WJM 2020,
tel. 608 411 847, e-mail pk.czacharowski@gmail.com


Karol Syta – specjalista ds. realizacji i koordynacji projektów,
tel. 668 001 150, e-mail karol.syta.2020@gmail.com

 

 

Idea jaka przyświeca mazurskim samorządom to stworzenie rozpoznawalnej marki, która pomoże w promocji najpiękniejszych zakątków Mazur i wzbogaci atrakcje turystyczne oferowane w naszym regionie. Wspólna praca w tym zakresie umożliwi pozyskiwanie większych środków finansowych z zewnątrz na takie działania. Samorządy chcą wspólnie budować markę „7 Cudów Mazur” przez promocję lokalnej gospodarki i budowę atrakcyjnego wizerunku obszaru WJM. Ważne jest wykreowanie atrakcyjnego produktu, stworzenie jednolitego programu promocji i identyfikacji wizualnej. Miasta chcą realizować wspólną kampanię w mediach, radiu, telewizji i Internecie.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS