strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
wtorek, 19 stycznia 2021   pogoda

Aktualności

Akcja szybki PIT trwa!

08 lutego 2014
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Akcja Szybki PIT trwa!

 
Masz pytanie w sprawie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013? Skorzystaj z aplikacji "zadaj pytanie ekspertowi" działającej na stronie internetowej www.szybkipit.pl.

Odpowiedzi udzieli specjalista z Krajowej Informacji Podatkowej. Na stronie tej znajdziesz wszystko, co jest niezbędne do rozliczenia PIT – kalkulatory, broszury, formularze, filmy.

 

Pamiętaj, że najszybciej, najtaniej i bezpiecznie rozliczysz się drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.e-deklaracje.gov.pl!

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku przypomina, że zmianie uległy zasady korzystania z tzw. ulgi prorodzinnej. Co do zasady - odliczenie ulgi prorodzinnej w zeznaniu podatkowym za 2013 r. dla podatników posiadających jedno dziecko zostało uzależnione od ich dochodów oraz ich stanu cywilnego. Podatnicy pozostający przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim o łącznych rocznych dochodach do 112 tys. zł mają prawo do ulgi w wysokości 92,67 zł za miesiąc, a 1.112,04 zł za cały rok. Jeśli mają wyższe dochody, to ulgę tracą. Podatnik niepozostający w związku małżeńskim, jeśli jego roczne dochody nie przekroczyły 56 tys. zł ma prawo do ulgi w kwocie rocznej 1.112,04 zł.

 

Jeśli taki podatnik jest rodzicem samotnie wychowującym dziecko, to zachowuje prawo do takiego odliczenia, o ile jego roczne dochody nie przekroczą 112 tys. zł. Dla podatnika posiadającego dwoje dzieci, kwota ulgi na każde dziecko wynosi miesięcznie 92,67 zł, a maksymalne roczne odliczenie na dwoje dzieci to 2 x 1.112,04 zł = 2.224,08 zł.

 

Dla podatnika posiadającego troje i więcej dzieci, kwota ulgi na pierwsze i drugie dziecko jest taka sama, a na trzecie dziecko wynosi miesięcznie 139,01 zł, czyli rocznie 1.668,12 zł. Maksymalna roczna kwota odliczenia na troje dzieci: 2 x 1.112,04 zł + 1.668,12 zł = 3.892,20 zł. Ulga na czwarte i każde kolejne dziecko wynosi miesięcznie 185,34 zł, a rocznie 2.224,08 zł. Maksymalna kwota odliczenia na czworo dzieci to: 2 x 1.112,04 zł + 1 x 1.668,12 zł + 1 x 2.224,08 zł = 6.116,28 zł.

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku informuje również, że uległy zmianie zasady odliczania tzw. ulgi internetowej. Od rozliczenia za 2013 r. ulga na Internet przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia. Przez dwa lata odliczać można nadal od uzyskanego dochodu do 760 zł za każdy z rok. Łącznie będzie to kwota do 1520 zł.  Prawo odliczenia przysługuje osobom posiadającym dowody poniesienia wydatków na internet, z których wynikają dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi) i sprzedającego usługę, rodzaj zakupionej usługi oraz kwotę zapłaty.

 

Wszyscy, którzy z odliczenia korzystali w 2011 r. (tzn. złożyli w 2012 r. zeznanie, w którym rozliczyli wydatki na internet), w zeznaniu składanym za 2013 r. nie rozliczą już tej ulgi. Natomiast podatnicy, którzy po raz pierwszy korzystali z odliczenia za rok 2012 (złożyli w 2013 r. deklarację, odliczając w niej wydatki na sieć po raz pierwszy) mogą z ulgi skorzystać po raz ostatni. Informacje: Alicja Klimaszewska

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS