strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
piątek, 28 lutego 2020   pogoda

Biuletyn Informacyjny Burmistrza 2008

AKCJA "TAJEMNICZY KLIENT"

Drodzy Państwo! Alkoholizm jest chorobą społeczną i zarówno państwo, jak i samorządy, asygnują środki na jej zwalczanie i profilaktykę, natomiast szkodliwy nałóg nikotynowy pozostaje jakby w cieniu wszelkich prawnych i zdrowotnych działań profilaktycznych. Jest już obecnie rzeczą powszechną egzekwowanie przez sprzedawców zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim, natomiast papierosy są nadal bez ograniczeń wiekowych sprzedawane wszystkim, choć za sprzedaż tytoniu osobom poniżej 18 lat grozi grzywna do 5000 zł.

 

Bazując na aktach prawnych z 1996 i 2004 r., zabraniających sprzedaży wyrobów tytoniowych nieletnim i umożliwiających sprzedawcom legitymowanie klientów, giżyckie Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej przeprowadziło w mieście akcję badawczą „Tajemniczy Klient”. Pełnoletni, ale wyglądający na nieletnich, ankieterzy pojawili się w 32 punktach sprzedaży wyrobów tytoniowych w Giżycku, usiłując kupić papierosy. Tylko dziewięciu sprzedawców zapytało ich o dowód osobisty – w pozostałych 23 punktach sprzedaży mogli nabyć papierosy bez żadnych problemów. Badanie to wzorowane było na badaniu ogólnopolskim, przeprowadzonym w roku ubiegłym, z którego wynikało, iż 73% sprzedawców nie zastanawia się nad wiekiem klientów, kiedy sprzedaje papierosy. Giżycko nie odbiega  więc od ogólnokrajowej „normy” w tym szkodliwym społecznie procederze. Powinniśmy chronić nasze dzieci i młodzież przed zgubnymi używkami, nie tylko karząc za wykroczenia  wobec prawa, ale również przeciwdziałając nasilaniu się niepożądanych zjawisk. W związku z tym wystąpiłam z listem otwartym do sprzedawców wyrobów tytoniowych z obszaru Giżycka, aby postępowali odpowiedzialnie oraz zgodnie z prawem i nie przyczyniali się do rozprzestrzeniania zgubnych nałogów wśród naszych nieletnich. Wspólnie ze sprzedawcami pragnę dzień dzisiejszy (11 września) ogłosić Dniem Odpowiedzialnej Sprzedaży Wyrobów Tytoniowych – zapraszam do wspólnego, wielotorowego działania, które może przyczynić się do ograniczenia zgubnego wpływu nikotyny i poprawy zdrowia naszych dzieci  i młodzieży.

 

Giżyckie Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej pomaga również dorosłym, którzy chcieliby zerwać z nikotynowym nałogiem. Jesienią będą organizowane warsztaty dla tych, którzy chcieliby przestać palić. Zapraszam wszystkich palaczy.

 

Dziękuję za zaproszenia na wszystkie uroczystości, spotkania i imprezy, które odbyły się w naszym mieście w ubiegłym tygodniu. Szczególne podziękowania pragnę złożyć Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów - organizatorowi oraz wszystkim uczestnikom Biesiady Wileńskiej w Lesie Miejskim oraz Jerzemu Piekarskiemu za kolejny, bardzo udany sezon Giżyckich Koncertów Organowych i Kameralnych.

 

Burmistrz Giżycka – Jolanta Piotrowska

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS