strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
sobota, 28 listopada 2020   pogoda

Aktualności

BEZPŁATNY INTERNET I KOMPUTERY - PRZEDŁUŻAMY TERMIN NABORU DO 18 MARCA!

01 marca 2011
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

 

 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
w Gminie Miejskiej Giżycko”

 

 

DO 18 MARCA PRZEDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW


GMINA MIEJSKA GIŻYCKO PROWADZI NABÓR DO PROJEKTU
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miejskiej Giżycko”


BEZPŁATNY INTERNET, KOMPUTERY I SZKOLENIA DLA MIESZKAŃCÓW GIŻYCKA

 
Nabór do 18 MARCA 2011 roku

 

 

Urząd Miejski w Giżycku

WWW.GIZYCKO.PL

 

www.einclusion.gizycko.pl

 

200 zakwalifikowanych gospodarstw domowych otrzyma sprzęt komputerowy z opieką serwisową i pakietem szkoleń oraz zyska dostęp do Internetu przez okres realizacji projektu do roku 2012 oraz przez 5 lat po jego zakończeniu, dla utrzymania trwałości projektu, czyli do 2017 roku.

 

Projekt obejmie (kryteria naboru):

·      120 gospodarstw domowych, spełniających kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych,

·      50 uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, typowanych we współpracy ze szkołami oraz ośrodkiem pomocy społecznej (zdolni uczniowie w sytuacji materialnej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych),

·      30 osób niepełnosprawnych, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, dla których Internet może być jedynym szerszym kontaktem ze światem zewnętrznym.

 

Warunki udziału w projekcie:

  • Stałe zamieszkanie i zameldowanie na stałe na terenie miasta Giżycka,
  • Brak komputera i dostępu do Internetu.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł,  osobę samotnie gospodarującą - 477 zł (te same kryteria dochodowe uprawniają do otrzymania stypendiów socjalnych). Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, których miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza 504 zł lub 583 zł (jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne) na osobę w rodzinie.

 

Termin i miejsce składania zgłoszeń:

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami i oświadczeniem o dochodach należy złożyć do 18 marca 2011r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Formularz zgłoszeniowy – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miejskiej Giżycko” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Giżycku al. 1 Maja 14, pok. 104.

 

Formularze dostępne są w Punkcie Informacji Urzędu Miejskiego, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz do pobrania na stronie miasta gizycko.pl (www.einclusion.gizycko.pl) wraz z regulaminem uczestnictwa w projekcie.

 

DO POBRANIA:
Regulamin .doc  .pdf
Formularz zgłoszeniowy i oświadczenie o dochodach .doc  .pdf

Karta oceny (dotyczy komisji rekrutacyjnej powołanej przez burmistrza) .pdf

 

Dodatkowe informacje: koordynator projektu Szymon Grabowski tel. 87 7324 140, e-mail: szymon.grabowski@gizycko.pl, UM Giżycko pok. 119 (I piętro, prawe skrzydło budynku).

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

 „Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS