strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 6 grudnia 2020   pogoda
media

Biuletyn Informacyjny Burmistrza 2008

BOISKO Z PRAWDZIWEGO ZDARZENIA

Drodzy Państwo! W tym tygodniu otworzyliśmy uroczyście zespół boisk przy Gimnazjum nr 2, zrealizowany w ramach rządowo-samorządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. W uroczystym otwarciu wziął udział m.in. Minister Sportu i Turystyki – Mirosław Drzewiecki. Sądzę, że nowy obiekt przyczyni się mocno do rozwijania sportowych zainteresowań oraz tężyzny fizycznej naszych dzieci oraz młodzieży. Zespół boisk przy Gimnazjum nr 2 jest ogólnodostępny i korzystać można z niego bez żadnych opłat, ale należy się przy tym dostosować do obowiązującego regulaminu, nad przestrzeganiem którego będzie czuwał etatowy opiekun-animator wydarzeń sportowych na terenie obiektu.

 

 

Otwarcie „Orlika” w Giżycku 17.11.2008r.

 

Przygotowałam już projekt budżetu miasta na rok 2009, który został już złożony w Biurze Rady Miejskiej. W przyszłorocznym budżecie przewidzianych jest bardzo wiele kluczowych dla naszego miasta przedsięwzięć, zamykających się po stronie wydatków kwotą 90 mln zł, niespotykaną dotychczas w giżyckich projektach budżetowych. Szczegółowo o inwestycyjnych propozycjach budżetowych poinformuję Państwa w jednym z kolejnych biuletynów oraz na  stronie internetowej miasta, ograniczając się dzisiaj do zasygnalizowania niektórych, co ciekawszych przedsięwzięć.

 

Nietypową, aczkolwiek nawiązującą do społecznego zapotrzebowania, propozycją jest budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym  przy ul. Leśnej, co oznacza że przygotujemy godne miejsce na wstawienie urn z prochami zmarłych.

 

Proponuję również rozszerzenie miejskiego monitoringu o dwanaście nowych kamer, z których część wykorzystana  zostanie również w celach promocyjnych miasta. Pociągnie to za  sobą również zwiększenie liczby etatów w Straży Miejskiej. W celach informacyjno-promocyjnych planowane jest też zainstalowanie w centrum miasta dużego ekranu, na którym pojawiać się będą miejskie informacje oraz materiały promocyjne.

 

Planowana jest też kontynuacja działań profilaktycznych w zakresie dbałości o zdrowie mieszkańców naszego miasta, tym razem skierowanych do młodego pokolenia. Propozycja dotyczy objęcia populacji giżyckich dziewcząt z rocznika 1997 bezpłatnymi szczepieniami przeciwko rakowi szyjki macicy. Spore środki chciałabym też przeznaczyć na wsparcie edukacji dzieci i młodzieży, w tym na rozbudowę szkolnych pracowni językowych oraz zaopatrzenie ich w nowoczesny sprzęt multimedialny. Dyskusja nad budżetem będzie jeszcze trwała w ramach Komisji Rady Miejskiej, by zakończyć się uchwałą budżetową.

 

Serdecznie dziękuję za zaproszenia na wszelkie uroczystości, spotkania i imprezy, które odbyły się w mijającym tygodniu w Giżycku.

 

Burmistrz Giżycka – Jolanta Piotrowska

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS