strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
wtorek, 2 czerwca 2020   pogoda

Aktualności

Budżet Obywatelski 2016

13 lipca 2015
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

 

 

Ruszyła trzecia edycja budżetu obywatelskiego w Giżycku. W lipcu mieszkańcy miasta mogą składać propozycje przedsięwzięć, które zrealizujemy w roku 2016.

 

Możemy w ten sposób mieć większy wpływ na lokalne wydatki i co najważniejsze zrobić coś pożytecznego dla społeczności miasta, czy swojego osiedla. Przeznaczyliśmy na ten cel 350 tys. zł (po 70 tys. zł na działania w zakresie sportu, kultury, edukacji, ekologii, a także infrastruktury, architektury i urbanistyki). Od 13 do 29 lipca 2015 można składać propozycje projektów. W sierpniu odbędą się spotkania z mieszkańcami, a we wrześniu czeka nas ogólnomiejskie głosowanie. W przyszłym roku przystąpimy do realizacji tych pomysłów, które zyskają największe poparcie wśród giżycczan.

 

Zdecyduj na co wydamy pieniądze! 

Do pobrania plik w formacie .doc

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTÓW I LISTA POPARCIA

 

Zgłaszanie wniosków

· Propozycję projektu może zgłosić każdy mieszkaniec Giżycka, który ukończył 16 lat.

· Nie ma ograniczenia w zakresie liczby składanych projektów przez jednego wnioskodawcę.

· Propozycję każdego projektu należy złożyć na formularzu propozycji projektu.

· Zgłaszane projekty powinny dot. wybranej kategorii wydatków: sport, kultura, ekologia, edukacja, infrastruktura, architektura i urbanistyka, i dotyczyć zadań możliwych do realizacji w ramach budżetu miasta danego roku.

· Propozycja każdego projektu musi zostać poparta pisemnie przez co najmniej 15 mieszkańców Giżycka, którzy ukończyli 16 lat.

· Propozycje projektów zgłaszane są:

a)   listownie na adres: Urząd Miejski, 11-500 Giżycko, al. 1 Maja 14 z adnotacją na kopercie "Budżet Obywatelski" lub

b)   osobiście w Urzędzie Miejskim w Giżycku w Punkcie Obsługi Klienta pok. 7 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 18.30),

c)   drogą elektroniczną poprzez formularz umieszczony na stronie: www.nasze.gizycko.pl. 

 

Lokalne spotkania mieszkańców (LSM)

Terminy poszczególnych LSM zostaną umieszczone na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego (www.nasze.gizycko.pl). Zostaną wystosowane zaproszenia drogą elektroniczną lub telefoniczną do autorów projektów oraz Radnych Rady Miejskiej. Lista projektów pod głosowanie podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku.

 

Głosowanie

  • W głosowaniu udział biorą wyłącznie mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat.
  • Głosowanie jest jawne i odbywa się bezpośrednio, korespondencyjnie lub elektronicznie  we wszystkich częściach miasta jednocześnie przez 10 dni roboczych.
  • Głosowanie odbywa się na karcie/formularzu elektronicznym do głosowania poprzez rozdysponowanie po 10 punktów w poszczególnych kategoriach wydatków (patrz wzór karty do głosowania).

 

Informacje o budżecie obywatelskim zamieściliśmy na specjalnych ulotkach, które trafią do mieszkańców Giżycka, do pobrania również z innymi dookumentami na stronie www.nasze.gizycko.pl.

 

O POZOSTAŁYCH EDYCJACH BUDŻETU NA GIZYCKO.PL

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS