Centrum Usług Społecznych | ANKIETA

Szanowni Państwo

 

Gmina Miejska Giżycko wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Giżycka, podjęła się zbadania lokalnego społeczeństwa, jego oczekiwań, opinii, wiedzy oraz potrzeb.

 

Badanie jest niezbędne do przygotowania diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych jako nowa jakość wsparcia mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko”.

 

W opracowanej diagnozie (końcowym dokumencie) będą zawarte odpowiedzi zarówno młodzieży - uczniów ze szkół średnich, Organizacji Pozarządowych, jak również Państwa - Mieszkańców Giżycka. Całość zebranych informacji da odpowiedź, jakie obecnie występują potrzeby, jakie mamy zasoby do zaspokajania tych potrzeb i usług, jak również, w którą stronę należy kierować działania dla ewentualnie nowego podmiotu, jakim będzie Centrum Usług Społecznych.

 

Koordynator badania z ramienia Burmistrza Miasta, dr Katarzyna Karolska,

zaprasza do udziału w badaniu

Katarzyna Karolska

Na tym etapie, to tylko rozpoznanie potrzeb, dzięki którym możliwe stanie się opracowanie rzetelnej diagnozy potrzeb i wnioskowanie o dedykowane środki przeznaczone na ten cel.

 

Centrum Usług Społecznych najprościej tłumacząc, to nowa instytucja, której zadaniem zgodnie z ustawą o CUS, będzie przygotowanie takich usług i świadczeń, które zostaną dopasowane do obecnych potrzeb mieszkańców powiatu giżyckiego.  Na potrzeby diagnozy zostały przygotowane 3 różne ankiety: dla młodzieży ze szkół średnich, dla Organizacji Pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji) oraz dla Państwa -  Mieszkańców Giżycka. Poprzez wypełnienie dedykowanej ankiety, określicie Państwo, jakie dostrzegacie potrzeby rozwoju, zmian, dostosowania czy wsparcia w codziennym życiu.

Zwracam się zatem z ogromną prośbą do wszystkich Mieszkańców Giżycka o czynne włączenie się w badanie poprzez jak najszybsze wypełnienie ankiety znajdującej się w wygenerowanym linku. Termin wypełnienia – do 16 maja 2023 r. (wtorek)

 

Niniejsza ankieta będzie również dostępna w wersji papierowej w następujących miejscach publicznych: Punkt Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim (pok. 07), Giżyckie Centrum Kultury (sekretariat), Miejska Biblioteka Publiczna (wypożyczalnia dla dorosłych), Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej (ul. Słowiańska 2/7), Klub Seniora (ul. Królowej Jadwigi 9b), basen w Giżycku (Bar Misa Mocy). Tam również będzie można wrzucać wypełnione ankiety do specjalnie przygotowanych pudełek. Ankiety można zabrać do domu i po wypełnieniu zostawić w jednym ze wskazanych powyżej miejsc. Państwa pomoc i wsparcie w przeprowadzeniu badania będą niezwykle istotne w procesie przygotowania wymaganej diagnozy.

 

Koordynatorem badania z ramienia Burmistrza Miasta jest dr Katarzyna Karolska
z Biura Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego we Giżycku
(e-mail: katarzyna.karolska@gizycko.pl, tel.: 798 112 125, 87 73 24 137).
W przypadku pytań, proszę o bezpośredni kontakt z Panią Katarzyną.

 

Proszę o poważne potraktowanie niniejszej prośby dla dobra przyszłych realizacji
z myślą o mieszkańcach Giżycka.

 

Burmistrz Giżycka

Wojciech Karol Iwaszkiewicz