strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
środa, 15 lipca 2020   pogoda

Biuletyn Informacyjny Burmistrza 2008

CO DALEJ Z TWIERDZĄ BOYEN?

Drodzy Państwo! Na ostatniej sesji radni odrzucili powierzenie zarządu Twierdzy Boyen - naszego największego zabytku Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, obarczając tym obowiązkiem Giżyckie Centrum Kultury. Przyznaję,  że jestem tą decyzją zaskoczona i zdziwiona.

 

31 sierpnia wygasa umowa dzierżawna z Towarzystwem Miłośników Twierdzy Boyen. Organizacja ta przez 10 lat zarządzała twierdzą i opiekowała się zabytkowymi obiektami. Propozycje kontynuowania formy dzierżawnej opieki nad zabytkiem, przy wyłonieniu dzierżawcy drogą przetargu (TMTB mogłoby również do niego stawać), zostały przez radnych odrzucone, przy jednoczesnym braku ze strony RM innych propozycji rozwiązania tego problemu. A nie jest on nowy. Od roku trwa dyskusja na temat przyszłości zabytkowej fortecy, wsparta m.in. otwartymi debatami publicznymi na ten temat. Muszę z przykrością stwierdzić, że debaty owe nie przyniosły praktycznie żadnych konkretnych propozycji, zaś samo zaangażowanie w dyskusję naszych radnych było nikłe. W obliczu tych faktów zdecydowałam o powierzeniu zarządu obiektem najlepiej do tego przygotowanej instytucji miejskiej, jaką jawi się MOSiR, co Rada Miejska zanegowała, niespodziewanie przekazując obiekt pod zarząd GCK.

 

Ani samorząd, ani GCK nie są przygotowane na takie rozwiązanie. W oparciu o dokonane analizy, ze względu na kwestie prawne, zakres działalności, a także doświadczenie w zarządzaniu większymi obiektami, MOSiR byłby lepiej przygotowany do spełniania takiej roli. GCK pod każdym względem, a szczególnie kadrowym i merytorycznym, nie jest do tego przygotowane, w związku z czym jeszcze w tym roku trzeba będzie podjąć decyzję o znacznym zwiększeniu zatrudnienia i budżetu w tej jednostce, a nowe, rzekłabym – techniczne, obowiązki, będą też na pewno rzutowały na jakość merytorycznej działalności tej samorządowej instytucji kultury.

 

W związku z odstąpieniem od wyłonienia nowego dzierżawcy, jeszcze w tym roku trzeba będzie również dokonać inwentaryzacji obiektu i rozliczeń, związanych z przejęciem Twierdzy Boyen przez instytucję samorządową. Już sama ta operacja będzie się wiązała z dużymi kosztami, które oceniam na minimum 100 tys. zł. Przejęcie zarządzania zabytkiem przez instytucję samorządową nie rozwiązuje też na dłuższą metę problemu jego przyszłości. Według analiz, ani samorząd, ani jakakolwiek instytucja z nim związana, nie będzie w stanie udźwignąć potencjalnych kosztów rewitalizacji tak dużego obiektu. Dlatego nie uważam sprawy za definitywnie zamkniętą i dyskusja na temat przyszłości Twierdzy Boyen, również w formie otwartej debaty, będzie kontynuowana.

 

Dziękuję za zaproszenia na wszystkie uroczystości, spotkania i imprezy, które odbyły się w ostatnim tygodniu w naszym mieście.

 

Burmistrz Giżycka – Jolanta Piotrowska

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS