strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 21 września 2020   pogoda

Biuletyn Informacyjny Burmistrza 2008

CO SŁYCHAĆ W EKOMARINIE ?

Drodzy Państwo! Otrzymuję wiele pytań, dotyczących projektu Ekomariny. Rozumiem zainteresowanie, gdyż ma to być największa rozwojowa inwestycja naszego miasta, a także zniecierpliwienie, gdyż procedury prowadzące do jej realizacji wydłużają się w czasie.

 

Mamy już dawno gotowy projekt techniczny całego przedsięwzięcia wraz z pozwoleniem na budowę. Mogliśmy przystąpić do realizacji inwestycji już pod koniec 2006 r., ale giżyccy radni  poprzedniej kadencji większością jednego głosu odrzucili koncepcję, w której finansowa pomoc unijna uległaby zmniejszeniu, ze względu na sklasyfikowanie projektu naszego portu jako przedsięwzięcia przynoszącego dochód. Nasi radni uważali, że zmniejszenie pomocy unijnej dla Ekomariny jest nie do przyjęcia, bowiem zagrozi poważnie naszemu budżetowi, choć nie było takich przesłanek. Niestety, taka właśnie decyzja Rady Miejskiej, opóźniła jedynie realizację całego projektu, gdyż obecnie będziemy się musieli zgodzić na taki sam przydział środków pomocowych, jaki był proponowany wówczas.

 

W tegorocznym budżecie mamy zapisane rozpoczęcie realizacji Ekomariny i zabezpieczony udział własny w  tej realizacji. Projekt, po niewielkich zmianach spowodowanych dostosowaniem go do nowych programów unijnych, zostanie zgodnie z harmonogramem konkursów zgłoszony w sierpniu br. do dofinansowania, jako – Port Żeglugi Śródlądowej „Ekomarina”. Zakładamy dwa etapy realizacyjne inwestycji. Etap pierwszy jest właśnie tym, który zgłaszamy do unijnego dofinansowania, zaś drugi etap zakłada w przyszłości zagospodarowanie terenu na hotele i wszelką działalność turystyczno-usługową. W etapie pierwszym, w którym liczymy na unijne dofinansowanie, zostanie zrealizowane kompleksowe uzbrojenie terenu objętego projektem, wykonane prace podwodne w basenie portowym, wytyczone i pobudowane trakty komunikacyjne i parkingi, trasy spacerowe i tereny wypoczynkowe, a także zmodernizowana i zaadaptowana na budynek portowy istniejąca nad brzegiem hala sportowa. W etapie drugim powstanie cała infrastruktura hotelowa, usługowa, handlowa i gastronomiczna, czyli budynki „portowego miasteczka”. Jestem przekonana, że już w tym roku będziemy mogli rozpocząć realizację EKO-MARINY, pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

 

Dziękuję bardzo za zaproszenia na wszystkie uroczystości, spotkania i imprezy, które odbyły się w ostatnim tygodniu w Giżycku.

 

Burmistrz Giżycka – Jolanta Piotrowska

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS