strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
sobota, 26 września 2020   pogoda

Organizacje pozarządowe aktualności

Cykl Szkoleniowy „AKADEMII EKONOMII SPOŁECZNEJ”

28 stycznia 2010
dodał(a): UM Ewelina

 Cykl Szkoleniowy „AKADEMII EKONOMII SPOŁECZNEJ”- rekrutacja rozpoczęta!

Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” zaprasza do wzięcia udziału w cyklu szkoleniowym pt. „Akademia Ekonomii Społecznej”, organizowanym w ramach projektu "Praca zamiast zasiłku-Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach”. Celem projektu jest wspieranie przedsiębiorczości i samowystarczalności NGO.

 3-miesięczny cykl szkoleniowy pt. „AKADEMII EKONOMII SPOŁECZNEJ” jest adresowany do liderów/pracowników organizacji pozarządowych z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy planują rozpoczęcie prowadzenia działalności odpłatnej bądź też działalności gospodarczej w ramach organizacji.

Daty szkoleń oraz tematyka:

22-23.II.2010 – Badania i analiza zasobów własnych. Ustalanie celów i priorytetów. Poszukiwanie pomysłów na produkty/usługi. Grupowe podejmowanie decyzji.
Wstęp do badania rynku.

11-13.III.2010 - Badania rynku. Badania marketingowe.
Marketing w podmiotach ekonomii społecznej.

23-24.IV.2010 - Analiza finansowa i analiza rentowności przedsięwzięcia.
Aspekty prawne, finansowe, księgowe prowadzenia działalności gospodarczej NGO.
Zatrudnianie pracowników i społeczna działalność członków organizacji.
Działalność gospodarcza NGO – korzyści i zagrożenia. Zakończenie działalności organizacji pozarządowej.

Na zakończenie Akademii Ekonomii Społecznej każda uczestnicząca w niej organizacja będzie posiadała Indywidualny Plan Działania oraz Biznesplan swojego przedsięwzięcia.

Organizacje potrzebujące doradztwa rachunkowo- księgowego dodatkowo mogą korzystać z punktu konsultacyjnego w „Inkubatorze NGO”.


Charakterystyka cyklu:

• Cykl szkoleniowy będzie realizowany od lutego do kwietnia 2010,
• Grupa będzie liczyła ok. 16 osób (8 organizacji pozarządowych), po dwie osoby z jednej organizacji.
• Przewidziano 7 dni szkoleniowych tj. 56 godzin dydaktycznych
(2 dwudniowe zjazdy szkoleniowe oraz 1 trzydniowy zjazd szkoleniowy),
• Dla każdej osoby przewidziano pracę z doradcą,
• Miejsce odbywania się szkoleń zostanie podane do dnia 22 stycznia 2010 na stronie Związku Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” www.ocop.olsztyn.pl oraz na stronie projektodawcy.
• Szkolenia są bezpłatne. Obecność na wszystkich zjazdach szkoleniowych jest obowiązkowa.
Organizatorzy zapewniają wyżywienie, zakwaterowanie oraz materiały szkoleniowe.

Organizacje zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego ( wersja doc  lub wersja pdf )  wraz z załącznikami oraz dostarczenie go do dnia 31 stycznia 2010 osobiście lub pocztą na adres:

Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”,
ul. Tarasa Szewczenki 1,
10-274 Olsztyn

www.ocop.olsztyn.pl


lub na adres ocop.olsztyn@gmail.com.


Załączniki (należy dołączyć do zgłoszenia):
1) list polecający wystawiony przez organizację, w której działa Kandydat, potwierdzający jego działalność
mile widziany również
2) list polecający wystawiony przez inną organizację znającą działalność Kandydata

Prosimy również zapoznać się z kontraktem, który podpisuje każdy uczestnik Akademii.
Podpisanie
kontraktu nastąpi po zakwalifikowaniu uczestników.
Uczestnicy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu przez komisję rekrutacyjną telefonicznie lub mailem.

DO POBRANIA:
zaproszenie_do_aes.doc lub zaproszenie_do_aes.pdf
formularz_zgloszeniowy_aes.doc lub formularz_zgloszeniowy_aes.pdf
kontrakt_aes.doc lub kontrakt_aes.pdf

Projekt „„Praca zamiast zasiłku-Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.


Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzone przez Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" Fundację "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" 
e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com
10-274 Olsztyn
ul. Tarasa Szewczenki 1

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS