strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 26 października 2020   pogoda

Organizacje pozarządowe aktualności

Cykl Szkoleniowy

08 października 2012
dodał(a): UM Ewelina

Cykl Szkoleniowy „AKADEMII EKONOMII SPOŁECZNEJ”- rekrutacja rozpoczęta!

 

Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” zaprasza do wzięcia udziału w cyklu szkoleniowym pt. „Akademia Ekonomii Społecznej”, organizowanym w ramach projektu "Praca zamiast zasiłku - Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach”. Celem projektu jest wspieranie przedsiębiorczości i samowystarczalności NGO.


7-dniowy cykl szkoleniowy pt. „AKADEMII EKONOMII SPOŁECZNEJ” jest adresowany do liderów/pracowników organizacji pozarządowych z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy planują rozpoczęcie prowadzenia działalności odpłatnej bądź też działalności gospodarczej w ramach organizacji.

 

Daty szkoleń oraz tematyka:

19-20.10.2012 – Badania i analiza zasobów własnych. Ustalanie celów i priorytetów. Poszukiwanie pomysłów na produkty/usługi. Grupowe podejmowanie decyzji.
Wstęp do badania rynku.

27-28.10.2012 - Badania rynku. Badania marketingowe.
Marketing w podmiotach ekonomii społecznej.

8-10.11.2012 - Analiza finansowa i analiza rentowności przedsięwzięcia.
Aspekty prawne, finansowe, księgowe prowadzenia działalności gospodarczej NGO.
Zatrudnianie pracowników i społeczna działalność członków organizacji.
Działalność gospodarcza NGO – korzyści i zagrożenia. Zakończenie działalności organizacji pozarządowej.

Organizacje biorące udział w Akademii zostaną objęte nieodpłatnym doradztwem w zakresie sporządzania planu rozwoju organizacji lub tworzenia biznesplanów. Na zakończenie Akademii Ekonomii Społecznej każda uczestnicząca w niej organizacja będzie posiadała plan działania oraz biznesplan swojego przedsięwzięcia. Organizacje potrzebujące doradztwa rachunkowo-księgowego dodatkowo mogą korzystać z punktu konsultacyjnego w „Inkubatorze NGO”.

 

Charakterystyka cyklu:

  • Cykl szkoleniowy będzie realizowany od października do listopada 2012,
  • Grupa będzie liczyła ok. 16 osób (8 organizacji pozarządowych), po dwie osoby z jednej organizacji,
  • Przewidziano 7 dni szkoleniowych tj. 56 godzin dydaktycznych (2 dwudniowe oraz 1 trzydniowy zjazd szkoleniowy),
  • Dla każdej osoby przewidziano pracę z doradcą,
  • Szkolenia są bezpłatne. Obecność na wszystkich zjazdach szkoleniowych jest obowiązkowa,
  • Organizatorzy zapewniają bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie, materiały szkoleniowe oraz transport z Olsztyna do miejsca szkoleń (Hotel Azzun, Kromerowo 29, 11-010 Barczewo www.azzun.pl ).

 

Organizacje zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie
 ankiety zgłoszeniowej (doc) >> wraz z załącznikami
 oraz dostarczenie jej do dnia 10 października 2012
 
osobiście lub pocztą na adres:
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”,
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
lub na adres ocop.olsztyn@gmail.com (zeskanowane kopie).

 

 

Załączniki (należy dołączyć do zgłoszenia):

1)      list polecający wystawiony przez organizację, w której działa Kandydat, potwierdzający jego działalność

mile widziany również

2)      list polecający wystawiony przez inną organizację znającą działalność Kandydata

 

Prosimy również zapoznać się z Kontraktem (pdf) >>, który podpisuje każdy uczestnik Akademii. Podpisanie Kontraktu (pdf) >> nastąpi po zakwalifikowaniu uczestników.
Uczestnicy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu przez komisję rekrutacyjną telefonicznie lub pocztą elektroniczną do dnia 12 października 2012.


DO POBRANIA:
Ogłoszenie o AES (pdf) >>
Ankieta zgłoszeniowa (doc) >> lub (pdf) >>
Kontrakt (pdf) >>
Regulamin rekrutacji (pdf) >>

 


Projekt „Praca zamiast zasiłku-Partnerstwo na Rzecz Rozwoju  Ekonomii  Społecznej na Warmii i Mazurach”  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.
 

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS