strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 21 października 2019   pogoda

Aktualności

CZYSTE GIŻYCKO - pierwsze losowanie nagród

29 lutego 2016
dodał(a): Katarzyna Karolska UM Giżycko

GRATULACJE

 

Chcielibyśmy poinformować Państwa o pierwszym rozlosowaniu nagród wśród naszych mieszkańców, za dbanie o czystość i estetykę naszego Miasta.

 

Wśród zgłoszonych osób wyłoniono następujących zwycięzców:

 

I miejsce zdobyła Pani ANNA BABKIEWICZ

II miejsce przypadło Pani BOŻENIE WIELICZKO

III miejsce zajęła Pani KRYSTYNA MOŚCICKA

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. UM Giżycko

 

Dla tych, którzy jeszcze nie zapoznali się z AKCJĄ, zapraszam do informacji poniżej.

 

Zapraszamy mieszkańców do udziału w nowej akcji organizowanej w Giżycku.

"Czyste Giżycko – pokaż klasę posprzątaj po swoim psie"

to akcja edukacyjna, ale również loteria z nagrodami:)

W akcji może wziąć każdy mieszkaniec Giżycka,
który jest właścicielem psa i regularnie sprząta po swoim pupilu.

Losowanie nagród odbywać się będzie raz w miesiącu.
Informacje o wynikach losowania zostaną opublikowane na stronie internetowej www.gizycko.pl, otrzymają je również bezpośrednio osoby wylosowane.

 

 

Regulamin akcji
"Czyste Giżycko – pokaż klasę posprzątaj po swoim psie"

 

§ 1

Organizator akcji

Organizatorem akcji jest Burmistrz Giżycka.

 

§ 2

Cele i charakter akcji

1.    Edukacja mieszkańców Giżycka w zakresie konieczności utrzymywania porządku po swoich zwierzętach.

2.    Uświadomienie mieszkańcom Giżycka zagrożeń i skutków, jakie niesie za sobą zanieczyszczanie psimi odchodami.

3.    Uświadomienie mieszkańcom Giżycka konsekwencji tj. kar, jakie można ponieść za zanieczyszczanie terenów publicznych.

4.    Utrzymanie porządku i czystości w mieście.

 

§ 3

Udział w akcji

1.    Akcja jest prowadzona przez cały rok.

2.    Udział w akcji może wziąć każdy mieszkaniec Giżycka, który jest właścicielem psa i regularnie sprząta po swoim zwierzęciu.

3.    Akcja ma charakter otwarty.

4.    Zgłoszenie uczestnictwa w akcji oraz udział w losowaniu nagród następuje poprzez wypełnienie druku udostępnionego przez Strażnika Miejskiego po stwierdzeniu, że właściciel psa sprząta po swoim zwierzęciu.

5.    Uczestnictwo w akcji powinno spełniać następujące warunki:

  • właściciel psa sprząta nieczystości po swoim zwierzęciu,
  • sprzątnięcie psich odchodów musi zostać osobiście stwierdzone przez Strażnika Miejskiego,
  • wypełnienie udostępnionego przez Strażnika Miejskiego formularza oraz złożenie go w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Giżycku upoważnia do uczestnictwa w losowaniu nagród.

§ 4

Zasady losowania nagród

1.    Losowanie nagród odbywać się będzie raz w miesiącu, w ostatnim tygodniu miesiąca. 

2.    Wybór zwycięzcy odbywać się będzie poprzez losowanie.

3.    Losowanie dokonywane będzie przez Burmistrza Giżycka lub osoby upoważnione przez Burmistrza.

4.    Osoby, które zostały wylosowane zostaną o tym fakcie niezwłocznie poinformowane, przy wykorzystaniu danych zawartych w formularzu wymienionym w § 3 ust. 5.

5.    Informacje o wynikach losowania zostaną przedstawione na stronie internetowej www.gizycko.pl.

 

§ 5

Nagrody

Nagrodami w akcji będą materiały promocyjne Giżycka oraz inne nagrody rzeczowe.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

Organizatorowi przysługuje prawo odwołania akcji bez podania przyczyny.

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS