Dodatek węglowy | Złóż wniosek w Urzędzie

18 sierpnia rozpoczęto przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy. Wniosek należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Giżycku, al. 1 Maja 14 - pok. nr 7.  (parter).

Wniosek można złożyć także online. Wystarczy przesłać przez e-PUAP wypełniony i podpisany wniosek. 

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.


 Dodatek węglowy przeznaczony jest dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel.

  • Dodatek węglowy przysługuje tym, którzy węgiel spalają w kotle, kominku, kozie, ogrzewaczu powietrza, trzonie kuchennym, piecokuchni, kuchni węglowej lub piecu kaflowym. Urządzenia te muszą być zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
  • Nie ma kryterium dochodowego.
  • Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany będzie pierwszemu z wnioskodawców.

Do pobrania:

 

Informacja: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska