strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
środa, 12 sierpnia 2020   pogoda

Biuletyn Informacyjny Burmistrza 2008

DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Drodzy Państwo! Bardzo powoli uruchamiane są kolejne konkursy na dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej projektów inwestycyjnych, które pragnie zrealizować nasze miasto. W opóźnieniach tych nie ma absolutnie żadnej winy naszego samorządu. Okazało iż polskie regulacje prawne nie są dostosowane do norm europejskich i trzeba czekać na usunięcie tych przeszkód.

 

Do konkursów na europejskie dofinansowanie startujemy m.in. z projektem przebudowy mola nad jeziorem Niegocin. Na chwilę obecną wniosek na dwumilionową dotację (całość inwestycji: 3,7 mln zł) pozytywnie przeszedł ocenę formalną. 2 grudnia złożymy wniosek na budowę Ekomariny. Mamy szansę na dofinansowanie w wysokości nie więcej niż 50% wartości zadania, które wyniesie 20 mln zł, z uwagi na ograniczenia wynikające z występowania pomocy publicznej. Nie czekając na przyznanie środków przystąpiliśmy do modernizacji ulicy i wzgórza św. Brunona. Spodziewamy się tutaj dotacji, pokrywającej 70% z 6,7 mln zł, których wydatkowania  wymaga ta inwestycja. 3,5 mln zł będzie kosztowała rewitalizacja parku przy ul. Warszawskiej oraz terenu tzw. Manhattanu – wnioskujemy o 2,5 mln zł dotacji na tę realizację. O podobną procentowo dotację staramy się w przypadku rewitalizacji całej ul. Warszawskiej na odcinku od Placu Grunwaldzkiego do ul. Bohaterów Westerplatte – inwestycja ta wyceniana jest wraz z  dokumentacją na ok. 6 mln zł. Kosztem 4 mln zł, z czego mamy szansę uzyskać trzymilionową refundację, planowane jest zrealizowanie zadaszenia na Placu Targowym, wraz z parkingiem i rozwiązaniami komunikacyjnymi w kierunku ulic: Kościuszki i Smętka. Natomiast 6 mln zł będzie kosztowała modernizacja ulic: Białostockiej, Gdańskiej i Suwalskiej, gdzie też chcemy pozyskać znaczną dotację. Blisko 80% kosztów modernizacji biblioteki miejskiej (koszt całkowity – 6 mln zł) mamy szansę pokryć z dotacji dysponowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Największą inwestycją na naszym terenie wydaje się być budowa nowoczesnego zakładu utylizacji odpadów, która wraz z rekultywacją starych wysypisk śmieci pochłonie ok. 46 mln zł. Mazurski Związek Międzygminny – „Gospodarka Odpadami” pozyskał już na ten cel dotację w wysokości 9,2 mln euro. W przyszłym roku powstanie dokumentacja techniczna, a 2010 roku rozpocznie się realizacja inwestycji. Czeka nas również konkurs na dofinansowanie innej, dużej inwestycji, którą będzie modernizacja instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej w giżyckiej aglomeracji (miasto plus przyległe gminy). Kontynuowane również będą zabiegi pozyskiwania środków na realizację projektu „Społeczeństwo informacyjne” który zawiera między innymi dostęp do sieci szerokopasmowego bezprzewodowego Internetu.

 

Przystąpienie do uruchomionych procedur konkursowych nie oznacza, iż zdobędziemy wszystkie środki o które wnioskujemy, ale liczymy, że uda się pozyskać znaczną część tego, co jest konieczne, by uruchomić i zrealizować najważniejsze z perspektywy miasta inwestycje.

 

Dziękuję za zaproszenia na wszystkie uroczystości, spotkania i imprezy, które odbyły się w ostatnim tygodniu w Giżycku, a szczególne podziękowania składam organizatorom Jesiennych Koncertów Muzyki Cerkiewnej – imprezy o szczególnym już prestiżu kulturalnym w naszym mieście.

 

Burmistrz Giżycka – Jolanta Piotrowska

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS