strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 30 listopada 2020   pogoda

Sport

Doroczne nagrody i wyróżnienia

Uchwała nr XXXIX/98/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zmiany uchwały nr V/20/10 RM w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym z dnia 19 grudnia 2013 - Uchwała z 2013 roku uchyla zapisy uchwały z roku 2010, dotyczące stypendiów sportowych. Obowiązujące są natomiast zapisy dotyczące przyznawania nagród.

 

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DO 31 STYCZNIA KAŻDEGO ROKU!

 

FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE NAGRODY Uchwała nr V/20/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym

 

 

 

W dniu 16 października 2010 roku weszła w życie nowa ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie. W związku z tym straciły moc prawną uchwały Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie stypendiów sportowych i nagród sportowych.

 

Zasady przyznawania nagród obowiązujące do 15.10.2010

Uchwała nr XXXVII/139/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: przyznawania nagród oraz wyróżnień sportowcom, trenerom oraz działaczom sportowym

 

 

PRZYZNANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA


rok 2019

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/473453/zarzadzenie
_nr_1012019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_30_maja_

 

rok 2018

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/424937/zarzadzenie
_nr_6532018_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_12_czerw

 
rok 2017

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/371470/zarzadzenie
_nr_3892017_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_21_kwiet

 
rok 2016

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/329830/zarzadzenie
_nr_2482016_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_24_czerw

 
rok 2015 
Zarządzenie Nr 159/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie przyznania nagród sportowcom, trenerom oraz działaczom sportowym
 
rok 2014

Zarządzenie Nr 495 /2014 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie: przyznania nagród sportowcom, trenerom oraz działaczom sportowym

 
rok 2013

Zarządzenie Nr 346/2013 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie przyznania nagród sportowcom, trenerom oraz działaczom sportowym

 
rok 2012

Zarządzenie Nr 225/12 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie przyznania nagród sportowcom, trenerom oraz działaczom sportowym

 
rok 2011
Zarządzenie Nr 99/2011Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 29.września 2011 roku w sprawie: przyznania nagród sportowcom, trenerom oraz działaczom sportowym
 
rok 2010

Zarządzenie Nr 353/2010 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 14 października 2010 roku w sprawie: przyznania nagród sportowcom, trenerom oraz działaczom sportowym

 

Zarządzenie Nr 277/2010 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 2 marca 2010 r.w sprawie: przyznania nagród sportowcom, trenerom oraz działaczom sportowym

 

rok 2009

Zarządzenie Nr 246/2009 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 28 października 2009 r. w sprawie: przyznania nagród sportowcom, trenerom oraz działaczom sportowym

 

rok 2008

Zarządzenie Nr 149/2008 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 22 października 2008 roku w sprawie: przyznania nagród sportowcom, trenerom oraz działaczom sportowym

 

rok 2007

Zarządzenie Nr 55/2007 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 7 września 2007 roku w sprawie: przyznania nagród sportowcom, trenerom oraz działaczom sportowym

 

rok 2006

Zarządzenie Nr 243/2006 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 1 września 2006 roku w sprawie: przyznania nagród sportowcom, trenerom oraz działaczom sportowym

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS