Dostęp do informacji publicznej z perspektywy NGO

Dostęp do informacji publicznej z perspektywy organizacji pozarządowych to temat główny kolejnej Sesji Społecznej w ramach projektu „Kuźnia Ekspertów – Wsparcie III sektora Warmii i Mazur”

Temat przybliży uczestnikom Maciej Jurzyński- prawnik, wieloletni pracownik urzędu wojewódzkiego w Olsztynie, a jednocześnie współzałożyciel i członek zarządu fundacji zajmującej się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacją i integracją społeczną. To doświadczony trener, który przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dotyczących wybranych obszarów prawa i działalności administracji publicznej, w tym dostępu do informacji publicznej.

 

Spotkanie odbędzie się 24 stycznia 2023 r. (wtorek) w godz. 17.00-19.00 w formie zdalnej (online).

 

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie ESWIP we współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Partnerem strategicznym projektu  jest Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy w terminie do 18 stycznia 2023 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/UtXGs5rWqMeA4qT48.