DOTACJE CELOWE 2023 | PODZIAŁ ŚRODKÓW

Burmistrz Giżycka zatwierdził podział środków finansowych w sprawie przyznania dotacji celowej klubom sportowym na rok 2023. 

Po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami, przyznaję dotację celową w roku 2023, o łącznej puli 1 167 000 zł, następującym klubom sportowym:

  1. Żeglarstwo - Giżycka Grupa Regatowa, z przyznaną kwotą dotacji: 553.500 zł
  2. Piłka nożna - Giżycki Klub Sportowy „Mamry”, z przyznaną kwotą dotacji: 503.500 zł
  3. Pływanie - Uczniowski Klub Sportowy KS „Frog” Giżycko, z przyznaną kwotą dotacji: 110.000 zł

Zarządzenie nr 1083/2023 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej klubom sportowym na rok 2023.