strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
czwartek, 28 stycznia 2021   pogoda

Sport

Dotacje dla klubów sportowych

DOTACJE DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

 

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,  finansowanie stypendiów sportowych oraz wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

 

2020

KONKURS: https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/500430/zarzadzenie
_nr_2292019_burmistrza_miasta_gizycka_z_17_grudnia_20

SKŁAD KOMISJI: https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/505455/zarzadzenie
_nr_2492020_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_23_stycz

WYNIKI: https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/506969/zarzadzenie
_nr_2662020_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_4_lutego

 

2019

 

I KONKURS:

KONKURS: https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/451278/zarzadzenie
_nr_12019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_2_stycznia

SKŁAD KOMISJI: https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/455839/zarzadzenie
_nr_202019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_31_styczn

WYNIKI: https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/457368/zarzadzenie
_nr_312019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_11_lutego

 

II KONKURS:

KONKURS: https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/472799/zarzadzenie
_nr_952019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_27_maja_2

SKŁAD KOMISJI: https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/455839/zarzadzenie
_nr_202019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_31_styczn

WYNIKI: https://bip.gizycko.pl/wiado

 

2018

 

I KONKURS:

KONKURS: https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/402214/zarzadzenie
_5002017_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_8_grudnia_2

SKŁAD KOMISJI: https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/407582/zarzadzenie
_nr_5222018_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_22_stycz

WYNIKI: https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/408701/zarzadzenie
_nr_5322018_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_29_stycz

 

II KONKURS:

KONKURS: https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/412793/zarzadzenie
_nr_5592018_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_5_marca_

SKŁAD KOMISJI: https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/418647/zarzadzenie
_nr_6042018_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_19_kwiet

WYNIKI: https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/418648/zarzadzenie
_nr_6052018_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_19_kwiet

 

2017

 

I KONKURS:

KONKURS: https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/353008/zarzadzenie
_nr_3132016_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_12_grudn

SKŁAD KOMISJI: https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/361234/zarzadzenie
_nr_3462017_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_25_stycz

WYNIKI: https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/361572/zarzadzenie
_nr_3482017_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_27_stycz

 

II KONKURS:

KONKURS: https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/364817/zarzadzenie
_nr_3632017_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_23_luteg

SKŁAD KOMISJI: https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/361234/zarzadzenie
_nr_3462017_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_25_stycz

WYNIKI: https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/368746/zarzadzenie
_nr_3752017_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_29_marca

 

TRYB POZAKONKURSOWY:

WYNIKI: https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/379813/zarzadzenie
_nr_4192017_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_26_czerw

 

2016

KONKURS: https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/287358/zarzadzenie
_nr_1562015_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_20112015

SKŁAD KOMISJI: https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/292686/zarzadzenie
_nr_1732015_z_dnia_18122015_r_w_sprawie_powolania_kom

WYNIKI: https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/294820/zarzadzenie
_nr_1782015_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_31122015

 

 

2015

KONKURS Zarządzenie Nr 63/2015 z dnia 03.04.2015r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków w otwartym konkursie ofert dla klubów sportowych na finansowe wsparcie sportu na terenie miasta
 
SKŁAD KOMISJI Zarządzenie Nr 62/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 31.03.2015w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs dla klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka
 
WYNIKI Zarządzenie nr 32/2015 z dnia 18.02.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka

 

2014

KONKURS Zarządzenie Burmistrza Miasta Giżycka nr 381/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka

 

SKŁAD KOMISJI Zarządzenie Nr 384/2014 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych w konkursie na dotacje dla klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka w roku 2014

 

WYNIKI Zarządzenie nr 445/2014 w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w II otwartym konkursie ofert dla klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka
 

 

 

 

 

 

 

 

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS