Dzień Pracownika Socjalnego | 21 listopada

21 listopada przypada Dzień Pracownika Socjalnego. To święto, w którym doceniamy rolę nie tylko pracowników socjalnych, ale wszystkich pracowników pomocy społecznej.

Z okazji dzisiejszego święta składamy gorące życzenia wszelkiej pomyślności, poczucia spełnienia i satysfakcji w służbie drugiemu człowiekowi wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku.

 

 

Życzenia Burmistrza Giżycka Wojciecha Karola Iwaszkiewicza

złożone na ręce dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Jarosława Borowskiego.


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku 	Jarosław Borowski, Dyrektor MOPS w Giżycku   Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przypadającego na dzień 21 listopada, pragnę złożyć Panu Dyrektorowi, jak i wszystkim pracownikom MOPS, w imieniu swoim, samorządu giżyckiego oraz mieszkańców Giżycka, zwłaszcza tych, którzy znajdują się pod Państwa opieką, serdeczne życzenia i wyrazy ogromnego szacunku za profesjonalne zaangażowanie w służbę giżyckiej społeczności. Ta data jest bardzo ważna dla wszystkich pracowników służb społecznych, w szczególności pracowników socjalnych, których ma Pan pod swoimi dyrektorskimi skrzydłami, i o których dba najlepiej jak potrafi.   „Dobre uczynki wzbogacają duszę i czynią ją lepszą”   J.J. Rousseau  Dziękuję bardzo Panu Dyrektorowi oraz wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za codzienną, niełatwą pracę, za wrażliwość, wyrozumiałość, zaangażowanie w realizację zadań z poszanowaniem etyki zawodowej i własnym sumieniem, a także za wieloletnie sprawowanie opieki nad najbardziej potrzebującymi. Niech ten dzień, będzie dla Państwa powodem do dumy z wykonywanego zawodu, radością z niesienia pomocy, satysfakcją z czynienia dobra, a przede wszystkim ważną chwilą osobistą uświadamiającą jak bardzo jesteście potrzebni w przywracaniu wiary w lepsze jutro.  Niech nie zabraknie Wam sił do pełnienia tej niezwykle szlachetnej służby.  Wszystkiego dobrego!


O tym jak wygląda praca w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - opowiada dyrektor ośrodka Jarosław Borowski

Już ponad 30 lat pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wspierają mieszkańców miasta pomocą finansową, rzeczową i poradnictwem. Pomagają osobom i rodzinom przezwyciężać trudne sytuacje życiowe. Początkowo zajmowaliśmy się tylko pomocą społeczną, toteż główną rolę w działalności Ośrodka odgrywali pracownicy socjalni świadczący pomoc w swoich rejonach opiekuńczych.  Aktualnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej działa w wielu obszarach wsparcia mieszkańców miasta, a pracownicy socjalni stanowią element całego zespołu pracowniczego.

 

Jakie są główne zadania MOPS?

Poza pomocą społeczną zajmujemy się wypłatami świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, funduszem alimentacyjnym, dodatkami mieszkaniowymi, dodatkami osłonowymi, wypłatą dodatków węglowych, dodatków do innych źródeł ogrzewania, pomocą dla uchodźców z Ukrainy. Aktywnie działamy w ramach prac Interdyscyplinarnego Zespołu d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Wspieramy osoby i rodziny w kryzysie poprzez działalność asystenta rodziny. Świadczymy codzienną  pomoc i opiekę dla ponad 120 samotnych chorych i leżących  mieszkańców miasta w ich miejscu zamieszkania.

 

Jak w skrócie można określić pracowników MOPS i ich działania?

Kadra naszego Ośrodka jest profesjonalna i specjalistycznie wykształcona, a wykonując zadania kieruje się zasadą dobra i godności osób i rodzin którym się pomaga.