strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
piątek, 23 kwietnia 2021   pogoda
media

Unia Europejska

Gimnazjum nr 1

                      
                             

 

Projekt „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość”

współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2)

 

www.naszaprzyszlosc.gizycko.pl

 

Czas trwania projektu:
1.09.2009 - 31.07.2011

 

Adresatami projektu są:

uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych w Giżycku

 

 Koordynatorka w Gimnazjum nr 1:

Monika Organ

 

„Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość” GIM1 „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość” GIM1 „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość” GIM1 „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość” GIM1 „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość” GIM1 „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość” GIM1 „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość” GIM1 „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość” GIM1 „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość” GIM1 „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość” GIM1 „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość” GIM1 „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość” GIM1 „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość” GIM1 „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość” GIM1 „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość” GIM1

 

Od września 2009 r. w giżyckich szkołach, czterech podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 3, 4, 6, 7) i trzech gimnazjach (Gimnazjum nr 1, 2, 3) realizowany jest projekt „Naszą Przyszłość kształtuje teraźniejszość”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Celem projektu jest:

- stworzenie oferty zajęć rozwijających kompetencje kluczowe z uwzględnieniem aktywnego i bezpośredniego obcowania ze sztuką,

- zwiększenie motywacji do dalszego pogłębiania wiedzy, rozwijania talentów i zainteresowań przez uczestnictwo w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych,

- zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych wykorzystujących nowoczesne narzędzia dydaktyczne.

 

Rekrutacja została przeprowadzona w szkołach, przez odpowiednie osoby. Można było zgłaszać się również osobiście do szkolnych koordynatorów projektu. Projekt realizowany będzie do lipca 2011 r.

 

Projekt jest spójny z  POKL, z celami szczegółowymi priorytetu IX poprzez:

- oddziaływanie szkół na rzecz podniesienia kompetencji kluczowych uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych,

- zmniejszenie dysproporcji w stopniu opanowania kompetencji kluczowych wewnątrz szkół i pomiędzy szkołami

 

Projekt wykazuje spójność z polityką oświatową prowadzoną w Giżycku w oparciu o Uchwałę nr XXXV/107/05 Rady Miejskiej z dnia 21.10.2005r. w sprawie kierunków rozwoju oświaty w Giżycku w latach 2005-2010.

 

Autorami i  szkolnymi koordynatorami projektu są:

Monika Organ - Gimnazjum nr 1

Irena Kwiatkowska - Gimnazjum nr 2

Iwona Kochanowska - Szkoła Podstawowa nr 4

Tomasz Sztafa - Szkoła Podstawowa nr 6

Joanna Danielczyk - Szkoła Podstawowa nr 7

Elżbieta Poboża - Zespół Szkół nr 1

 

Biuro Projektu „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość”
(nadzór i realizacja):

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

tel.: (087) 428 29 35, fax: (087) 428 29 35,

e-mail: piotr.szulc@gizycko.pl , joanna.rybarczyk@gizycko.pl

 

zdjęcia:

szkolny koordynator projektu Monika Organ - Gimnazjum nr 1

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS