strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
sobota, 28 listopada 2020   pogoda
media

Unia Europejska

Gimnazjum nr 2

                      
                             

Projekt „Pomocna dłoń”

współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2)

 

www.pomocnadlon.gizycko.pl

 

Czas trwania projektu:
1.09.2009 - 30.06.2011

 

 Koordynatorka w Gimnazjum nr 2:

Janina Morska

 

"Pomocna dłoń" Gimnazjum nr 2 Zajęcia wyrównawcze z matematyki "Pomocna dłoń" Gimnazjum nr 2 "Pomocna dłoń" Gimnazjum nr 2 "Pomocna dłoń" Gimnazjum nr 2 "Pomocna dłoń" Gimnazjum nr 2 "Pomocna dłoń" Gimnazjum nr 2 Zajęcia wyrównawcze z matematyki "Pomocna dłoń" Gimnazjum nr 2 "Pomocna dłoń" Gimnazjum nr 2 "Pomocna dłoń" Gimnazjum nr 2 "Pomocna dłoń" Gimnazjum nr 2 Zajęcia wyrównawcze z matematyki "Pomocna dłoń" Gimnazjum nr 2 Zajęcia wyrównawcze z matematyki "Pomocna dłoń" Gimnazjum nr 2 Zajęcia z chemii "Pomocna dłoń" Gimnazjum nr 2 "Pomocna dłoń" Gimnazjum nr 2 "Pomocna dłoń" Gimnazjum nr 2 "Pomocna dłoń" Gimnazjum nr 2 "Pomocna dłoń" Gimnazjum nr 2 "Pomocna dłoń" Gimnazjum nr 2 Zajęcia wyrównawcze z matematyki Zajęcia matematyczne Zajęcia matematyczne Zajęcia matematyczne Zajęcia matematyczne Zajęcia matematyczne Zajęcia matematyczne

 

Od  1  września 2009 rozpoczęto w  czterech  giżyckich szkołach podstawowych (SP 3, 4,6,7) oraz w trzech gimnazjach (1,2,3), realizację  projektu „Pomocna Dłoń”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

Celem projektu jest wzrost jakości nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach funkcjonujących na terenie naszego miasta,  poprzez wzmocnienie działań ukierunkowanych na pomoc uczniom.

 

Uczniowie  uczestniczą w zajęciach:

  • specjalistycznych tj. logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych - z tej formy pomocy korzysta 205 osób,
  • dydaktyczno- wyrównawczych :  na tego typu zajęcia uczęszcza 421 osób.

Ponadto w każdej szkole  uruchomiono punkty konsultacyjne, które ułatwiają i umożliwiają dostęp do pomocy psychologicznej.  Dotychczas skorzystało z niej 38 uczniów.

 

W celu   sprawnej realizacji działań przewidzianych w projekcie,  prowadzący  zajęcia  nauczyciele  wykorzystują zakupiony sprzęt  tj. mikroskopy, słowniki, programy komputerowe,  kalkulatory, filmy edukacyjne, tablice interaktywne, tablice suchościeralne, rzutniki multimedialne, laptopy z oprogramowaniem, publikacje edukacyjne, zestawy do budowy modeli chemicznych, podręczniki językowe, gry logiczne, układanki edukacyjne.  Po  zakończeniu realizacji projektu sprzęt przejdzie  na własność  szkół i służyć będzie  realizacji kolejnych działań na rzecz uczniów.

 

Koordynatorzy projektu uczestniczą w organizowanych przez Biuro Projektu spotkaniach, na których omawiane są bieżące sprawy.

 

Z realizacji projektu w Gimnazjum nr 2:

 

W ramach realizacji projektu w Gimnazjum nr 2 uczniowie  uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w dziesięciu grupach :

  • z matematyki (4 grupy – 29 uczniów),
  • fizyki (1 grupa – 9 uczniów),
  • chemii (1 grupa – 6 uczniów),
  • biologii (1 grupa – 6 uczniów),
  • języka niemieckiego(2 grupy – 10 uczniów)
  • języka angielskiego(1 grupa – 4 osoby).

Zajęcia te odbywają się raz w tygodniu. Korzysta z nich 50 uczniów. Ponadto w szkole  uruchomiono punkty konsultacyjne, które umożliwiają dostęp do pomocy psychologicznej.  Dotychczas na spotkania z psychologiem zgłosiło się 17 uczniów, z konsultacji i porad skorzystało  12 osób.

 

Młodzież z klas trzecich ma możliwość uczestniczenia w spotkaniach z doradcą zawodowym, a tym samym uzyskania informacji na temat przyszłego zawodu.

 

W ramach realizacji działań przewidzianych w projekcie,  prowadzący  zajęcia  nauczyciele  GIM2 wykorzystują zakupiony sprzęt  tj. mikroskopy, kalkulatory, filmy edukacyjne, tablicę interaktywną, rzutnik multimedialny, laptop z oprogramowaniem, zestawy do budowy modeli chemicznych. Po  zakończeniu realizacji projektu sprzęt przejdzie  na własność  szkół i służyć będzie  realizacji kolejnych działań na rzecz uczniów.

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2009/2010

 

Na zakończenie roku szkolnego 2009/2010 uczniowie klas III gimnazjów nr 1, 2 i 3 uczestniczący w zajęciach z doradztwa zawodowego, realizowanych w ramach projektu ”Pomocna dłoń”, otrzymali prezenty: teczki na dokumenty szkolne, przybory piśmiennicze oraz zeszyty.

 


fot: Anna Stodulska, ZS nr 1

 

W bieżącym roku szkolnym 2010/2011 nadal będą prowadzone zajęcia z doradcami zawodowymi: p. Martą Knaś w Gimnazjum nr 2 i p. Anną Stodulską w Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 3.

 

Zapraszamy uczniów klas III gimnazjum do skorzystania z pomocy doradcy zawodowego.

 

KONTYNUACJA PROJEKTU „POMOCNA DŁOŃ”

W GIMNAZJUM NR 2 IM. CHWAŁY ORĘŻA POLSKIEGO W GIŻYCKU

w roku szkolnym 2010/2011

 

Gimnazjum nr 2 zajęcia w 2011 roku Gimnazjum nr 2 zajęcia w 2011 roku Gimnazjum nr 2 zajęcia w 2011 roku Gimnazjum nr 2 zajęcia w 2011 roku Gimnazjum nr 2 zajęcia w 2011 roku Gimnazjum nr 2 zajęcia w 2011 roku

 

W bieżącym roku szkolnym w Gimnazjum nr 2 w Giżycku projekt jest kontynuowany. Jego głównym celem jest rozwiązywanie problemu nierównych szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin o niskim statusie społecznym oraz uczniów z deficytami rozwojowymi. Ponadto projekt przyczyni się do zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych w szkołach, które biorą w nim udział.

 

Projektem objęci są uczniowie z rodzin dysfunkcyjnych, sprawiający problemy wychowawcze, zagrożeni wypadnięciem z systemu edukacji, z deficytami rozwojowymi. Uczniowie, którzy uczestniczyli w poprzednim roku szkolnym w zajęciach  wyrównawczych z matematyki, fizyki, chemii, biologii oraz języków obcych: niemieckiego i angielskiego, mają możliwość kontynuowania nauki w tych samych grupach. Ponadto młodzież ma możliwość korzystania z pomocy psychologa i doradcy zawodowego.

 

Zajęcia wyrównawcze odbywają się od września 2010 do czerwca 2011, w tym samym terminie funkcjonować będzie gabinet psychologa i doradcy zawodowego.

 

Zaplanowano na ten rok szkolny 290 godzin zajęć wyrównawczych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych, 58 godzin pracy psychologa oraz 29 godzin spotkań z doradcą.

 

Ponadto przewidziano środki finansowe na zakup materiałów biurowych zarówno dla uczniów jak i nauczycieli prowadzących zajęcia w kwocie ok. 4.000 zł rocznie.

(27.08.2010)

 

Autorkami i szkolnymi koordynatorami projektu są:

Katarzyna Banach - Gimnazjum nr 1

Janina Morska - Gimnazjum nr 2

Elżbieta Brant - Szkoła Podstawowa nr 4

Ewelina Skórnóg - Szkoła Podstawowa nr 6

Grażyna Pietrukaniec - Szkoła Podstawowa nr 7

Anna Stodulska - Zespół Szkół nr 1

 

informacje i zdjęcia:

szkolny koordynator projektu Janina Morska - Gimnazjum nr 2

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS