strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
piątek, 23 kwietnia 2021   pogoda
media

Unia Europejska

Gimnazjum nr 2

                      
                             

 

Projekt „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość”

współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2)

 

www.naszaprzyszlosc.gizycko.pl

 

Czas trwania projektu:
1.09.2009 - 31.07.2011

 

Adresatami projektu są:

uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych w Giżycku

 

 Koordynatorka w Gimnazjum nr 2:

Irena Kwiatkowska

 

Badania chemiczne Ceramika Grupa teatralna Koło fizyczne Koło języka niemieckiego Koło języka niemieckiego Laptop i zestaw filmów DVD Nowa tablica interaktywna Opowieść Wigilijna Próba chóru Szkolna gazetka Tablica interaktywna z rzutnikiem W Warszawie Westchnienie przeszłości Zestaw nagłaśniający

 

Od września 2009 r. w giżyckich szkołach, czterech podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 3, 4, 6, 7) i trzech gimnazjach (Gimnazjum nr 1, 2, 3) realizowany jest projekt „Naszą Przyszłość kształtuje teraźniejszość”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Celem projektu jest:

- stworzenie oferty zajęć rozwijających kompetencje kluczowe z uwzględnieniem aktywnego i bezpośredniego obcowania ze sztuką,

- zwiększenie motywacji do dalszego pogłębiania wiedzy, rozwijania talentów i zainteresowań przez uczestnictwo w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych,

- zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych wykorzystujących nowoczesne narzędzia dydaktyczne.

 

Rekrutacja została przeprowadzona w szkołach, przez odpowiednie osoby. Można było zgłaszać się również osobiście do szkolnych koordynatorów projektu. Projekt realizowany będzie do lipca 2011 r.

 

z relizacji projektu w GIM2:

 

W ramach projektu „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość” w  Gimnazjum nr 2 odbywają się tygodniowo 34 godziny zajęć artystycznych, matematyczno-przyrodniczych i językowych. Łącznie w 15 kołach pracuje 139 uczniów.

 

Uczestnicy zajęć muzycznych i koła teatralnego przygotowali dotychczas trzy projekty, które później zaprezentowali na forum szkoły: program artystyczny z okazji 10-lecia  gimnazjum – „Westchnienie przeszłości” (X 2009), apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości (XI 2009) oraz przedstawienie mikołajkowe pt.: „Opowieść Wigilijna” (XII 2009).

 

Dwa koła dziennikarskie zajmują się redagowaniem gazetki szkolnej Na100latek.

 

Na zajęciach kreatywnych „Oczyma wyobraźni” uczniowie przygotowują się do udziału w Festiwalu kreatywności w Otwocku. Poprzez zabawę wcielają się  w różne role, piszą opowiadania, rozwiązują  zadania, rozwijają  wyobraźnię.

 

Młodzież uzdolniona plastycznie zajmuje się głównie robieniem biżuterii. Koraliki z modeliny wkrótce zamienią się na naszyjniki, bransoletki czy kolczyki. Jeden cykl zajęć odbywał się w pracowni ceramicznej, gdzie zapoznano się z różnorodnymi technikami garncarskimi.

 

Na zajęciach koła matematycznego uczniowie pogłębiają i poszerzają swoją wiedzę  z zakresu matematyki. Nie obce są im zagadnienia związane z obliczeniami bankowymi, podwyżkami, obniżkami, stężeniami procentowymi, próbami złota, srebra i różnymi systemami liczenia.

 

Zainteresowani geografią potrafią obliczyć różnice czasu na Ziemi, wysokość Słońca w różnych szerokościach geograficznych - w różnych porach roku,  szerokość geograficzną na podstawie wysokości Słońca, długość geograficzną na podstawie czasu miejscowego, zmianę temperatury wraz z wysokością. Obecnie pracują nad przygotowaniem prezentacji poświęconych niezwykłym miejscom na Ziemi, np.: Wodospady Iquacu, Wyspy Galapagos, Lodowiec szelfowy Rossa.

 

„Biolodzy” doskonalili techniki mikroskopowania, nauczyli się rozpoznawać podstawowe gatunki drzew po liściach i pokroju , przeprowadzili wiele interesujących doświadczeń, m.in. wpływ czynników na intensywność fotosyntezy , wykrywanie produktów fotosyntezy, badanie czynników niezbędnych do fermentacji prowadzonej przez drożdże, mierzenie pojemności oddechowej płuc. Uczniowie układali jadłospisy dla ludzi o różnych potrzebach pokarmowych. Przygotowywali i spożywali sałatkę owocową wskazując jej walory zdrowotne.

 

Uczniowie uczestniczący w pracy koła fizycznego  samodzielnie przygotowywali proste i trudniejsze doświadczenia, np. wyznaczanie gęstości substancji w różnych stanach skupienia, eksperymentalne potwierdzanie słuszności zasad dynamiki, wyznaczanie bilansu cieplnego, wyznaczanie ciśnienia hydrostatycznego. Ponadto samodzielnie przygotowali prezentacje sylwetek sławnych uczonych w formie pogadanki i plakatu.

 

Kółko chemiczne to nieustanne eksperymentowanie. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem prowadzili doświadczenia, poszerzając znacznie swoją chemiczną wiedzę, ale najbardziej podobały  się te z pogranicza magii i pirotechniki.

 

W ramach zajęć językowych młodzież szlifuje język angielski i niemiecki. Grupy pracują na różnych poziomach zaawansowania. Większość już teraz sprawnie posługuje się językiem obcym w sytuacjach życia codziennego. Wszyscy rozwijają umiejętność rozumienia ze słuchu, czytania oraz pisania.

 

21 listopada 2009 r. odbyła się wycieczka do Warszawy, w której wzięło udział 40 uczniów. W programie wycieczki było zwiedzanie Muzeum Narodowego, spacer w centrum stolicy, obiad w restauracji Sfinks i seans filmowy w Multikinie Silver Screen.

 

Dzięki zakupionym pomocom (podręczniki i ćwiczenia, sprzęt laboratoryjny, kalkulatory graficzne, tablica interaktywna, rzutnik multimedialny, laptop, zestaw filmów dydaktycznych, zestaw nagłaśniający, kamera cyfrowa) i artykułom piśmienniczym praca na zajęciach jest ciekawsza i efektywna, uczniowie są bardziej zaangażowani. Ich wiedza i umiejętności pozytywnie przełożyły się na oceny za I semestr tego roku szkolnego.

 

Projekt jest spójny z  POKL, z celami szczegółowymi priorytetu IX poprzez:

- oddziaływanie szkół na rzecz podniesienia kompetencji kluczowych uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych,

- zmniejszenie dysproporcji w stopniu opanowania kompetencji kluczowych wewnątrz szkół i pomiędzy szkołami

 

Projekt wykazuje spójność z polityką oświatową prowadzoną w Giżycku w oparciu o Uchwałę nr XXXV/107/05 Rady Miejskiej z dnia 21.10.2005r. w sprawie kierunków rozwoju oświaty w Giżycku w latach 2005-2010.

 

Autorami i  szkolnymi koordynatorami projektu są:

Monika Organ - Gimnazjum nr 1

Irena Kwiatkowska - Gimnazjum nr 2

Iwona Kochanowska - Szkoła Podstawowa nr 4

Tomasz Sztafa - Szkoła Podstawowa nr 6

Joanna Danielczyk - Szkoła Podstawowa nr 7

Elżbieta Poboża - Zespół Szkół nr 1

 

Biuro Projektu „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość”
(nadzór i realizacja):

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

tel.: (087) 428 29 35, fax: (087) 428 29 35,

e-mail: piotr.szulc@gizycko.pl , joanna.rybarczyk@gizycko.pl

 

 

informacje i zdjęcia:

szkolny koordynator projektu Irena Kwiatkowska - Gimnazjum nr 2

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS