strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 22 września 2019   pogoda

Samorząd

Giżycki Budżet Partycypacyjny 2014

GIŻYCKI BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2014

 

WYNIKI GŁOSOWANIA I PROJEKTY DO REALIZACJI

 

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 6 sierpnia 2014 r.

w sprawie listy projektów rekomendowanych do realizacji w ramach „budżetu partycypacyjnego” Miasta Giżycka na rok 2014

 

Działając na podstawie §6 uchwały nr XLI/24/2014 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Giżycka na temat części Budżetu Miasta na rok 2014 ogłaszam listę projektów rekomendowanych do realizacji w ramach „budżetu partycypacyjnego” Miasta Giżycka na rok 2014:

 

Lp.

Tytuł projektu

Wartość projektu

STREFA OGÓLNOMIEJSKA – 45 893 zł

1

„Herb miasta umieszczony na prostokątnym wolnym polu pylonu kładki spacerowej’

30 000 zł

2

„Pomoc klubowi GKS Mamry Giżycko”

13 500 zł

STREFA I – 28 361 zł

1

„Remont chodnika od ul. Wojska Polskiego do końca terenu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Moniuszki 8”

27 000 zł

STREFA II – 27 178 zł

1

„Wykonanie dokumentacji wymiany nawierzchni ul. Przyszłość”

5 000 zł

2

„Naprawa fragmentu drogi dojazdowej przy budynku Zespołu Szkół nr 1 w Giżycku”

22 178 zł

STREFA III – 33 546 zł

1

„Zagospodarowanie wód opadowych z terenu przyległego do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Kolejowej 8 w Giżycku”

20 000 zł

STREFA IV – 35 691 zł

1

„Przebudowa i modernizacja parkingu przy ul. Daszyńskiego 13 i 13A”

35 691 zł

STREFA V – 29 331 zł

1

„Oczyszczenie stawu parkowego przy Sienkiewicza”

20 000zł

 

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 6.08.2014 r.

w sprawie wyników głosowania w ramach „budżetu partycypacyjnego” Miasta Giżycka na rok 2014

 

Działając na podstawie §5 ust.7 uchwały nr XLI/24/2014 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Giżycka na temat części Budżetu Miasta na rok 2014 ogłaszam:

§1. Wyniki głosowania na projekty w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Giżycka na temat części wydatków z budżetu Miasta Giżycka zwanych „Budżetem partycypacyjnym”:

1) Liczba ważnie oddanych głosów – 1810, w tym:

a) strefa I – 914 głosów;

b) strefa II – 164 głosy;

c) strefa III – 206 głosów;

d) strefa IV – 368 głosów;

e) strefa V – 158 głosów.

2) Liczba kart do głosowania nieważnych – 37

3) Liczbę punktów uzyskanych przez poszczególne projekty przedstawia ranking projektów:

 

RANKING PROJEKTÓW

 

Lp.

Tytuł projektu

Liczba punktów

STREFA OGÓLNOMIEJSKA

1

„Herb miasta umieszczony na prostokątnym wolnym polu pylonu kładki spacerowej’

5505

2

„Pomoc klubowi GKS Mamry Giżycko”

3106

3

„Dokarmianie bezdomnych kotów na terenie Giżycka”

1554

4

„Giżycki turniej koszykówki ulicznej”

1441

5

„Pomocna dłoń”

1403

6

„Giżycko bez psich odchodów”

1236

7

„Bezpłatna linia komunikacji miejskiej”

1046

8

„Zjeżdżalnia linowa dla dzieci typu kolejka górska”

1010

9

„Montaż kamery monitoringu miejskiego na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i 3 Maja”

299

10

„Akcja informacyjna propagująca ustawę o ochronie zwierząt”

221

11

„Wykonanie dojścia betonowego do fontanny przy ul. Warszawskiej od istniejącego chodnika”

116

STREFA I

1

„Remont chodnika od ul. Wojska Polskiego do końca terenu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Moniuszki 8”

3642

2

„Oświetlenie ul. Rajskiej”

212

STREFA II

1

„Wykonanie dokumentacji wymiany nawierzchni ul. Przyszłość”

623

2

„Naprawa fragmentu drogi dojazdowej przy budynku Zespołu Szkół nr 1 w Giżycku”

302

STREFA III

1

„Zagospodarowanie wód opadowych z terenu przyległego do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Kolejowej 8 w Giżycku”

1187

STREFA IV

1

„Przebudowa i modernizacja parkingu przy ul. Daszyńskiego 13 i 13A”

1494

2

„Rowery z ulicy na chodnik Królowej Jadwigi”

779

3

„Zasadzenie drzew na terenie miejskim przy granicy działki 208/6 od strony południowej i wschodniej”

397

4

„Giżyckie sypialnie bez psich odchodów”

343

STREFA V

1

„Oczyszczenie stawu parkowego przy Sienkiewicza”

638

2

„Parking przy Staszica”

327

 

 

ARCHIWUM

 


Lokalne spotkania mieszkańców w sprawie złożonych wniosków do budżetu partycypacyjnego 2014:

Strefa I

Szkoła Podstawowa nr 4 ul. 3 Maja 21, Giżycko, dn. 24.06.2014 r. godz. 17:00

Strefa II

Zespół Szkół nr 1 ul. Wiejska 50, Giżycko, dn. 27.06.2014 r. godz. 17:00

Strefa III

Urząd Miejski al. 1 Maja 14, Giżycko, dn. 26.06.2014 r. godz. 17:00

Strefa IV

Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Wodociągowa 8, Giżycko dn. 26.06.2014 r. godz. 18:30

Strefa V

Gimnazjum nr 2 ul. Warszawska 39, Giżycko, dn. 23.06.2014 r. godz. 17:00

 


 

PROJEKTY ZŁOŻONE DO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2014

www.nasze.gizycko.pl

Strefa ogólnomiejska:

1. Herb miasta Giżycka umieszczony w prostokątnym, wolnym polu I pylonu kładki spacerowej jako znak identyfikacji miejsca widocznego z terenu miasta i wody.

2. Pomoc Klubowi GKS Mamry Giżycko.

3. Wykonanie dojścia betonowego do fontanny przy ul. Warszawskiej.

4. Montaż kamery monitoringu miejskiego na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z 3-go Maja.

5. Akcja informacyjna propagująca ustawę o ochronie zwierząt.

6. Dokarmianie bezdomnych kotów na terenie Giżycka.

7. Bezpłatna linia komunikacji miejskiej.

8. Giżycki turniej koszykówki ulicznej 2014.

9. Giżycko bez psich odchodów.

10. Tor zamknięty do jazdy na rolkach.

11. Wyposażenie placu zabaw w zjeżdżalnię liniową dla dzieci typu tyrolka. Najlepiej w obu lokalizacjach.

12. „Pomocna dłoń”.

Strefa I

1. Oświetlenie ul. Rajskiej.

2. Remont chodnika od al. Wojska Polskiego do końca terenu wspólnoty mieszkaniowej ul. Moniuszki 8.

3. Chodnik przy ul. Sikorskiego.

Strefa II

1. Naprawa fragmentu drogi dojazdowej przy budynku Zespołu Szkół nr 1 ul. Wiejska 50.

2. Wykonanie dokumentacji wymiany nawierzchni ul. Przyszłości.

Strefa III

1. Zagospodarowanie wód opadowych z terenu przylegającego do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 8 w Giżycku.

2. Chodnik po obu stronach ulicy Traugutta.

Strefa IV

1. Giżyckie sypialnie bez psich odchodów.

2. Rowery z ulicy na chodniki Królowej Jadwigi.

3. Przebudowa i modernizacja parkingu przy ul. Daszyńskiego 13 i 13A.

4. Zasadzenie drzew na terenie miejskim przy granicy działki 208/6 od strony południowej i wschodniej.

Strefa V

1. Parking przy Staszica.

2. Oczyszczenie stawu parkowego przy ul. Sienkiewicza.

 


 

DO 6 CZERWCA 2014 MOŻNA ZGŁASZAĆ PROJEKTY DO GIŻYCKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO!

Budżet obywatelski, zwany też partycypacyjnym to specjalnie wydzielona kwota z budżetu miasta, o przeznaczeniu której zadecydują bezpośrednio mieszkańcy Giżycka. Partycypacja to inaczej współuczestniczenie. Dzięki Budżetowi Partycypacyjnemu mieszkańcy sami mogą uczestniczyć w projektowaniu lokalnych wydatków. Jak to zrobić? Zapoznaj się z ponizszą informacją, zajrzyj na stronę internetową www.nasze.gizycko.pl lub odwiedź Punkt Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Giżycku.

 

Miasto podzielone zostało na pięć stref oraz szóstą strefę ogólnomiejską, obejmującą obszar całego miasta. Podział miasta przedstawia mapka do pobrania poniżej. Mieszkańcy poszczególnych części mają prawo zgłaszania propozycji projektów, które chcą zrealizować w swojej części miasta, bądź w mieście (projekty ogólnomiejskie).

 

do pobrania:
MAPA ZE STREFAMI
FORMULARZ PROPOZYCJI PROJEKTU

ULOTKA INFORMACYJNA + FAQ

 

Kwoty do wykorzystania w poszczególnych strefach:

I strefa – 28 361 zł

II strefa – 27 178 zł

III strefa - 33 546 zł

IV strefa – 35 691 zł

V strefa – 29 331 zł

Strefa ogólnomiejska – 45 893 zł

 

Co należy zrobić, aby zgłosić projekt?

· KTO? każdy mieszkaniec Giżycka, który ukończył 16 lat ma prawo złożyć na formularzu (do pobrania ze strony internetowej lub w Punkcie Obsługi Klienta UM Giżycko) dowolną ilość propozycji projektów do realizacji. Jeden projekt jeden formularz. Każdy projekt (formularz) wymaga pisemnego poparcia przez co najmniej 15 mieszkańców Giżycka.

 

PROJEKTY ZGŁASZAMY DO 6 CZERWCA 2014 r.

· GDZIE? projekty zgłaszamy:
- listownie na adres Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14

-osobiście w Punkcie Obsługi Klienta UM Giżycko

-drogą elektroniczną na adres urzad@gizycko.pl (nalezy przesałć skan podpisanego projektu)

Szczegółowe informacje: www.nasze.gizycko.pl oraz Punkt Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, elzbieta.tarnowska@gizycko.pl,
tel. 7324 111.

ODWIEDŹ STRONĘ: WWW.NASZE.GIZYCKO.PL

 


 

Od 18 do 31 lipca 2014
trwa głosowanie na projekty w ramach
Giżyckiego Budżetu Partycypacyjnego 2014

 

W głosowaniu udział biorą mieszkańcy Giżycka, którzy ukończyli 16 lat. Głosujemy na tzw. projekty ogólnomiejskie i propozycje z listy projektów do realizacji w tej części miasta, w której mieszkamy (Strefa I, Strefa II, Strefa II lub Strefa IV, strefa V - do pobrania MAPA ZE STREFAMI). Głosowanie odbywa się na karcie bądź formularzu elektronicznym do głosowania przeznaczonych dla danej części miasta, poprzez rozdysponowanie określonej puli punktów.

 
Uwaga! Każdy mieszkaniec ma do dyspozycji 10 pkt na strefę ogólnomiejską i kolejne 10 pkt na strefę, w której mieszka. Całą pulę 10 punktów w jednej i drugiej strefie można przeznaczyć na jeden projekt lub podzielić sumę na kilka propozycji.

Głosowanie prowadzone jest w trzech formach:
  • bezpośrednio do urn umieszczonych w Punkcie Obsługi Klienta UM, kasie portu Ekomarina i Centrum Informacji,
  • listownie na adres Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,
  • elektronicznie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.nasze.gizycko.pl.

Formularz elektroniczny do głosowania jest dostępny bna stronie internetowej www.nasze.gizycko.pl, natomiast karty do głosowania określone dla poszczególnych pięciu stref w mieście, można otrzymać w Punkcie Obsługi Klienta pok. nr 7, al. 1 Maja 14, Centrum Promocji i Informacji Turystycznej przy ul. Wyzwolenia 2, Giżycko, kasie portu Ekomarina przy ul. Dąbrowskiego 14, a także pobrać ze strony internetowej www.nasze.gizycko.pl.

 

Pełna treść Zarządzenia nr 440/2014 Burmistrza Miasta Giżycka Jolanty Piotrowskiej z dnia 3 lipca 2014 w sprawie przeprowadzenia głosowania w ramach Giżyckiego Budżetu Partycypacyjnego 2014 r. oraz określenia wzoru karty i formularza elektronicznego do głosowania w BIP

 

LISTA PROJEKTÓW POD GŁOSOWANIE

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS