strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
czwartek, 1 października 2020   pogoda
media

Kalendarz imprez

Imprezy z dnia 14 stycznia 2017

GIŻYCKI FESTIWAL ŻEGLARSTWA LODOWEGO

12 stycznia 2017
dodał(a): UM Dawid
Termin od:2017-01-14
Termin do:2017-01-15
Organizator:MBSW/UKŻR Giżycko/ Ekomarina Giżycko
Miejsce:Ekomarina
Telefon:Wojciech Caban – 665 911 309
E-mail:mbsw@gizycko.info.pl
Www:http://psw.org.pl/2017/01/11/

GIŻYCKI FESTIWAL ŻEGLARSTWA LODOWEGO


Lodowy Puchar Giżycka


14-15 stycznia (sobota-niedziela)


Ekomarina


  


WARUNKI uczestnictwa, zgłoszenia, wpisowe
– dowód wpłaty wpisowego;
– aktualne badania lekarskie;
– licencje sportową zawodnika PZŻ;
– ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1 500 000 EUR:
– certyfikat nadania numeru klasowego, dopuszcza się oznakowanie numerem klasowym na kamizelkach odblaskowych;
– licencję PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).
3.1. W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF.
3.2. Regaty rozegrane zostaną w następujących klasach: Windsurfing Lodowy.
3.3. Zgłoszenia do regat na załączonych formularzach (na dole) należy przesłać do mbsw@gizycko.info.pl
3.4. Zgłoszenia ostateczne w miejscu regat należy dokonać w biurze regat w dniu 14.01.2017 w godz. 09.00-11.00 i Zawodnicy, którzy nie dopełnią procedury zgłoszeniowej w powyższym terminie, podlegają wpłacie wpisowego podwyższonej o 50%.
3.5. Wpisowe do regat wynosi: 60 zł.


 


PROGRAM REGAT
14.01.2017 sobota
09.00-10.45 Zgłoszenia
11.00 Otwarcie regat
12.00-16.00 Wyścigi


15.01.2017 niedziela
10.30 Start do kolejnego wyścigu
15.30 Zakończenie regat


Planuje się rozegranie 9 wyścigów.
W ostatnim dniu regat sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 13:30.


 


INSTRUKCJA ŻEGLUGI, pomiary, trasy, format
Instrukcja żeglugi oraz Dodatek PSW będą dostępne po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat.
Pomiary będą polegały na sprawdzeniu i zapisaniu rozmiaru żagli i sprawdzeniu oznakowania żagli zgodnie z przepisami ISAF.
Wyścigi rozgrywane będą na trasie pod wiatr i z wiatrem.


 


SYSTEM KAR
Zgodnie z przepisami PSW, Windsurfingu Lodowego.


 


PUNKTACJA
Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu.
W przypadku rozegrania mniej niż 5 wyścigów, wszystkie wyniki w serii wyścigów liczone są do jego punktacji końcowej.
W przypadku rozegrania 5 wyścigów, jeden najgorszy rezultat będzie odrzucony przy rozegraniu 9 wyścigów, dwa najgorsze rezultaty zostaną odrzucone.


 


PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.


 


NAGRODY- puchary, dyplomy.


ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego ślizg, wynikającą z udziału w regatach.


 


OSOBY DO KONTAKTU
– Wojciech Caban – 665 911 309
– Dariusz Klimaszewski – 509 805 635
ZGŁOSZENIA – mbsw@gizycko.info.pl

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS