strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 19 kwietnia 2021   pogoda
media

Biuletyn Informacyjny Burmistrza 2008

GIŻYCKIE PLANY ZAGOSPODAROWANIA

Drodzy Państwo! Wciąż realizujemy plany zagospodarowania przestrzennego Giżycka, aby docelowo przewidzieć długoterminowe koncepcje zabudowy i zagospodarowania całej przestrzeni miejskiej, co znacznie ułatwia i przyspiesza procesy inwestycyjne. Praca nad przygotowaniem planu zagospodarowania konkretnego miejskiego kwartału trwa minimum około roku. Wpływ na jego kształt w ciągu tych prac mają wszelakie instytucje funkcjonujące w mieście i regionie. Następnie, przygotowany już plan jest poddawany osądowi społecznemu w formie udostępnienia do powszechnego wglądu oraz debaty. Niestety, w naszym mieście istnieje nikłe zainteresowanie społeczne planami zagospodarowania przestrzennego. Niewielu mieszkańców korzysta z możliwości wglądu do planów i uczestniczy w debatach,  a przecież decydują one o wyglądzie i rozwoju Giżycka. Kolejnym krokiem jest zatwierdzenie planu zagospodarowania przestrzennego w formie uchwały przez Radę Miejską i zaakceptowanie po sprawdzeniu formalnym przez wojewodę.

 

Na ostatniej sesji radni uchwalili przyjęcie planu zagospodarowania Wyspy Giżyckiej, nad którym prace trwały aż pięć lat ze względu na wprowadzanie wielu poprawek, zasugerowanych przez mieszkańców. Zgodnie z uchwalonym planem teren pomiędzy kanałami: Giżyckim i Niegocińskim został przeznaczony pod zagospodarowanie turystyczne. Realizowane będą też nowe rozwiązania komunikacyjne w postaci ul. Św. Brunona. W najbliższym czasie ukończony zostanie plan zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami: Nowowiejską, Drzymały, Wilanowską i Obwodnicą, przygotowywany jest też plan dla kwartału Kolejowa – Dąbrowskiego – Warszawska – Bohaterów Westerplatte oraz nabrzeża jez. Niegocin. Radni uchwalili również podjęcie prac nad realizacją kolejnych planów zagospodarowania: obszaru okolic ul. Olsztyńskiej w kierunku Kanału Giżyckiego, ul. Sikorskiego, 3 Maja, 1 Maja do ul. Unii Europejskiej, obszaru wzdłuż alei Wojska Polskiego i Kanału Giżyckiego do terenów wojskowych, dzielnicy przemysłowej do granic miasta, a także obszaru ul. Kolejowej po obu stronach nowego pasażu. Na wniosek radnych, którzy uznali swój błąd, przystąpimy też do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy al. 1 Maja, ul. Obwodową i Jagiełły, którego fragment między Obwodnicą, a kościołem św. Anny, wystawiono na sprzedaż.

 

W ostatnim biuletynie Rady Miejskiej, przewodniczący Marian Lemecha skarżył się, iż nie zaproszono radnych na uroczystość otwarcia sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 na Wilanowie. Pragnę zakomunikować, że uroczystość ta ma się dopiero odbyć (w Dzień Nauczyciela 14 października) i radni na pewno otrzymają zaproszenia.

 

Dziękuję za zaproszenia na wszystkie uroczystości, spotkania i imprezy, które odbyły się w Giżycku w ostatnim tygodniu.

 

Burmistrz Giżycka – Jolanta Piotrowska

 

Prezentacja Giżycka i projektów realizowanych przez Urząd Miejski

w Giżycku oraz Starostwo Powiatowe w Giżycku

podczas konferencji w Druskiennikach na Litwie 13 września 2008r.,

podsumowującej Inicjatywę Wspólnotową Interreg IIIA.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS