Giżyckie Stowarzyszenie Sportów Siłowych i Kulturystyki

  • Nazwa firmy

    Giżyckie Stowarzyszenie Sportów Siłowych i Kulturystyki

  • Nazwa skrócona

  • Adres

    ulica: ul. Kętrzyńskiego 4, 11-500 Giżycko

Branża
Krzysztof Wołos
Celem organizacji jest krzewienie kultury fizycznej poprzez upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej oraz sportu, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niepełnosprawnej oraz z problemami alkoholowymi i narkomanii.