strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
środa, 30 września 2020   pogoda

Biuletyn Informacyjny Burmistrza 2008

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Drodzy Państwo! W perspektywie najbliższych lat czekają nas w Giżycku poważne zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Do 2013 r. powinniśmy zrealizować 16 projektów inwestycyjnych, z czego najważniejsze dla prawidłowego funkcjonowania miasta to: uzbrojenie wodno-kanalizacyjne okolic ul. Grodzieńskiej i ul. Jeziornej, przeprowadzenie kolektora deszczowego na ul. Jasnej, zainstalowanie urządzeń dezodoryzujących (likwidujących przykry dla otoczenia zapach) w giżyckiej oczyszczalni ścieków, modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w okolicy osiedla Kajki (m.in. w celu likwidacji spadków ciśnienia wody) i dozbrojenie wodno-kanalizacyjne tzw. „Wyspy Giżyckiej” (m.in. Twierdzy Boyen).

 

Według aktualnych szacunków zadania te na poziomie miejskim pochłoną kwotę ok. 22 mln zł. Stanowiłoby to olbrzymie obciążenie dla budżetu miasta, musimy więc szukać innych możliwości finansowych. Takie możliwości daje wyłącznie tzw. Fundusz Spójności, czyli środki unijne rozdzielane na tego typu przedsięwzięcia na poziomie ministerialnym. Jednak, aby z tego funduszu skorzystać, należy spełnić określone wymogi, przede wszystkim dotyczące problematyki nie pojedynczej gminy, a co najmniej poziomu aglomeracji, czyli kilku gmin, odprowadzających ścieki do jednej oczyszczalni. W tym kontekście stworzyliśmy wspólny projekt obejmujący giżycką gminę miejską oraz wiejską, a także gminy Miłki i Kruklanki, którego realizacja pochłonęłaby ogółem ok. 60 mln zł. Aby te pieniądze z Funduszu Spójności pozyskać, po czym zrealizować projekt i eksploatować jego obiekty i urządzenia, należałoby powołać jeden konkretny podmiot. W tym celu powinniśmy utworzyć spółkę, w której udziały miałoby, zajmujące się dotychczas miejską problematyką wodno-kanalizacyjną, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz uczestniczące w projekcie gminy.

 

Istnieją obawy, że taka spółka byłaby kosztownym mnożeniem bytów, i sugestie, aby cały proces pozyskania środków i realizacji projektu powierzyć PWiK. Nie jest to dobre rozwiązanie, gdyż i tak, w kontekście tak szerokiego zamierzenia, należałoby dofinansować i dokadrować PWiK ze środków miejskich, a poza tym włączenie w obszar działalności miejskiego przedsiębiorstwa obszaru gmin wiejskich wiązałoby się z uśrednieniem cen za wodę i odprowadzenie ścieków, czyli praktycznie z podwyżkami tych cen dla mieszkańców Giżycka. Problem jest palący, gdyż należałoby już organizować struktury nowej spółki, aby nie spóźnić się z wystąpieniem do Funduszu Spójności o dofinansowanie projektu.

 

Dziękuję za wszystkie zaproszenia na uroczystości, imprezy i spotkania, które odbyły się w ostatnim tygodniu w Giżycku.

 

Burmistrz Giżycka – Jolanta Piotrowska

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS