strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
sobota, 28 listopada 2020   pogoda

Biuletyn Informacyjny Burmistrza 2008

GRANTY 2008

Drodzy Państwo! Rozpatrzono właśnie wnioski o dotacje, złożone przez giżyckie organizacje pozarządowe. W czterech dziedzinach – którymi są: opieka społeczna, ochrona zdrowia, kultura fizyczna oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozpatrywane były łącznie 102 wnioski na ogólną kwotę 1.038.105 zł. Świadczy to o dużej aktywności i potrzebach giżyckich organizacji, przerastających znacznie możliwości finansowego wsparcia tych inicjatyw przez Urząd Miejski.

 

W dziedzinie opieki społecznej dysponujemy kwotą 20 tys. zł, podczas kiedy wnioski opiewają na blisko 96 tys. zł. Na ochronę zdrowia wyasygnowano w budżecie 50 tys. zł, zaś wnioskowane jest ok. 165 tys. zł. Najwięcej wniosków, bo aż 56, wpłynęło w dziedzinie kultury fizycznej. Opiewają one łącznie na blisko 555 tys. zł, podczas kiedy rozdysponować możemy 200 tys. zł. Podobnie w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, gdzie wpłynęły 34 wnioski na ponad 222 tys. zł, natomiast do rozdysponowania jest dostępne 110 tys. zł. Bardzo trudno jest w tej sytuacji podejmować decyzje, zaś te, które zapadną, na pewno nie zadowolą wszystkich wnioskodawców.

 

Do szczegółowego rozpatrzenia wszystkich wniosków zostały powołane cztery komisje, w których składzie funkcjonują osoby zaznajomione z poszczególnymi dziedzinami. Dodatkowo w posiedzeniach wszystkich komisji uczestniczą przedstawiciele Rady Miejskiej, radni: Mirosław Błudzień i Wojciech Ratkiewicz. W fazie wstępnej zostały sprawdzone rozliczenia wnioskodawców z grantów uzyskanych w roku ubiegłym. Preferowane były te wnioski, których zawartość pokrywa się najbardziej z celowymi zadaniami naszej gminy miejskiej. Jednocześnie, po zapoznaniu się z tegorocznymi wnioskami, muszę stwierdzić, iż mało jest oryginalnych, innowacyjnych pomysłów – tematyka często powtarza to, co wnioskodawcy realizowali w latach ubiegłych. Wiele wniosków miałoby szansę na uzyskanie dofinansowania z innych funduszy, np. europejskich, i w tym wypadku nasi urzędnicy wskażą drogę dojścia do tych możliwości.

 

Dziękuję za wszystkie zaproszenia, które wpłynęły na moje ręce w zeszłym tygodniu i zapraszam wszystkich zainteresowanych na kolejną sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w czwartek 6 marca br. o godz. 16:00.

 

Burmistrz Giżycka – Jolanta Piotrowska

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS