strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
sobota, 26 września 2020   pogoda

Organizacje pozarządowe aktualności

Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich

07 kwietnia 2010
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie grantów ze Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. O granty mogą się ubiegać jednostki organizacyjne gminy miejskiej oraz działające na terenie miasta podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie kierujące się osiągnięciem zysku. Podstawą przyznania grantu jest zgłoszenie programu oraz częściowe zaangażowanie środków własnych lub z innych źródeł.

Tematy konkursu ”Granty” Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich obowiązujące w 2010 roku:

1.     Prewencja chorób górnych dróg oddechowych.

2.     Przestrzeń miejska przyjazna dla zdrowia mieszkańców.

3.     Edukacja w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy.

 

Wnioskowana kwota dofinansowania nie może wynosić więcej niż 70 % całkowitych kosztów programu. Maksymalna kwota jednego grantu wynosi 4000 zł. Termin rozpoczęcia realizacji zadania nie może być wcześniejszy niż 1 czerwca i musi być zakończony do 31 grudnia danego roku.


Organizacje i instytucje składające wnioski do konkursu przekazują je do Koordynatora lokalnego – Dyrektora Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej Ewy Ostrowskiej w formie pisemnej oraz elektronicznej w edytorze Word do 15 kwietnia 2010 r.

Formularze wniosków oraz regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.szmp.pl oraz w biurze Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku, Al. 1 Maja 14 . Informacje można uzyskać telefonicznie tel. 087 429 13 36 lub mail cpuis@gizycko.pl

 

Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich istnieje od 1991 r. Aktualnie liczy 39 miast i gmin o łącznej populacji ok. 7 mln. W czerwcu 2000 roku Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnym certyfikatem potwierdziła, że Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich spełnia wymogi stawiane przez WHO narodowym sieciom Zdrowych Miast w Europie.

 

Cele stowarzyszenia:

  1. Poprawa stanu środowiska naturalnego w gminach
  2. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców gmin
  3. Wdrażanie zasad i strategii polityki zdrowia w kraju, regionach i gminach
  4. Aktywizowanie społeczności w gminach do wspólnego rozwiązywania problemów ochrony środowiska i zdrowia
  5. Rozwijanie i popieranie współpracy pomiędzy innymi miastami i sieciami krajowymi Zdrowych Miast w kraju i na świecie

Zadania stowarzyszenia:

  1. Inspirowanie i wspieranie programów lokalnych Zdrowych Miast
  2. Powszechna edukacja w zakresie promocji zdrowia i ochrony środowiska z udziałem decydentów i polityków lokalnych
  3. Upowszechnianie zdobytych doświadczeń, materiałów, bazy danych, tłumaczeń z języków obcych, prowadzenie konsultacji technicznych, doradztwo dla gmin
  4. Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką zdrowotną i ekologiczną oraz innymi zagadnieniami sprzyjającymi rozwojowi zdrowych miast

Giżycko przystąpiło do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich w 1991 roku. 
Koordynator lokalny: Ewa Ostrowska, Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej.

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS