strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
sobota, 6 czerwca 2020   pogoda

Aktualności

I Sesja Rady Miejskiej nowej kadencji 1 grudnia 2010

26 listopada 2010
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

I sesja VI kadencji Rady Miejskiej w Giżycku

odbędzie się w dniu 

1 grudnia (środa) 2010 r. o godz. 11.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku

przy al. 1 Maja 14

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej poprzedniej kadencji i przekazanie prowadzenia obrad najstarszemu wiekiem radnemu obecnemu na sesji.
 2. Złożenie ślubowania  przez radnych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej. PROJEKT NR 1
  a) zgłoszenie kandydatów
  b) wybór komisji skrutacyjnej
  c) przeprowadzenie głosowania
 4. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. PROJEKT NR 2
  a)  zgłoszenie kandydatów
  b) wybór komisji skrutacyjnej
  c) przeprowadzenie głosowania
 6. Podjęcie uchwały  w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. PROJEKT NR 3
 7. Zamknięcie sesji. 

 

PROJEKTY UCHWAŁ

 

Uchwała nr
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Giżycku.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§ 1. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania, bezwzględną większością głosów, radny/a……………………………………… został/a wybrany/a na stanowisko Przewodniczącego/ej Rady Miejskiej w Giżycku.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała nr
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Giżycku.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§ 1. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania, bezwzględną większością głosów, radny/a……………………………………… został/a wybrany/a na stanowisko Wiceprzewodniczącego/ej Rady Miejskiej w Giżycku.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwała nr
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Na podstawie art. 190 ust. 2 w związku z art. 190 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw (Dz.U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§ 1 Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Pawła Czacharowskiego z listy nr 14 oznaczonej nazwą KWW RAZEM GIŻYCKO w okręgu wyborczym nr 2 z powodu odmowy złożenia ślubowania i pisemnego zrzeczenia się mandatu.

 

§ 2. Uchwałę o wygaśnięciu mandatu doręcza się zainteresowanemu oraz przesyła Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS