strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 27 stycznia 2020   pogoda

Aktualności

III Sesja Rady Miejskiej VII kadencji 18 grudnia 2014

14 grudnia 2014
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

 

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Giżycku

odbędzie się w dniu

18 grudnia (czwartek) 2014 r. o godz. 16.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku przy al. 1 Maja 14.

 

Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej VII kadencji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodzin „Giżycka Karta Dużej Rodziny”. PROJEKT NR 1
 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektorów publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko, w zakresie załatwiania indywidualnych spraw związanych z ustalaniem należności za korzystanie
  z wychowania przedszkolnego oraz częściowym lub całkowitym zwolnieniem z tych opłat. PROJEKT NR 2
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko. PROJEKT NR 3
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/63/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko: czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, warunków całkowitego zwolnienia z tych opłat. PROJEKT NR 4
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami. PROJEKT NR 5
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Giżycka. PROJEKT NR 6
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok. PROJEKT Nr 7
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2014-2021. PROJEKT Nr 8
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku 2014. PROJEKT Nr 9
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku. PROJEKT Nr 10
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Miejskiej Giżycko mienia państwowego związanego z realizacją zadań gminy. PROJEKT Nr 11
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT Nr 12
 17. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
 18. Wolne wnioski, komunikaty, informacje.
 19. Zamknięcie sesji.

Termin posiedzenia trzech komisji:

Komisja Mienia Miejskiego, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Finansów i Gospodarki 16.12.2014r. godz. 16.00 (wtorek) sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku.

 

 

Projekty uchwał na III sesję Rady Miejskiej 18.12.2014

 

Protokoły z posiedzeń komisji zobacz...

Protokoły z sesji Rady Miejskiej zobacz...

 

WYNIKI GŁOSOWAŃ RADNYCH PODCZAS SESJI zobacz...

NAGRANIA Z SESJI RADY MIEJSKIEJ zobacz...

 

SESJE RADY NA "ŻYWO" W INTERNECIE: online.gizycko.tv 

Posiedzenia Komisji również na żywo w Internecie (audio):

gizycko.tv, w menu należy kliknąć „transmisja online”

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS