strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
czwartek, 16 lipca 2020   pogoda

Platforma Konsultacji Społecznych

Imprezy i wydarzenia w roku 2016

Sprawozdanie z przebiegu zakończonych konsultacji społecznych dotyczących imprez i wydarzeń na terenie Giżycka planowanych w roku 2016

DO POBRANIA

 

 

Platforma Konsultacji Społecznych

Zapraszamy do zabrania głosu na Platformie Konsultacji Społecznych. To miejsce, gdzie każdy może wyrazić swoją opinię na temat planowanych w Giżycku przedsięwzięć i inwestycji. Tu konsultujemy sprawy ważne dla mieszkańców i miasta. Zachęcamy wszystkich do podzielenia się swoimi poglądami, uwagami, propozycjami rozwiązań i współdecydowania o tym, co dzieje się w naszym mieście.

 

ARCHIWUM INFORMACJI

Burmistrz Miasta Giżycka zaprasza do wypełnienia
ANONIMOWEJ ANKIETY dotyczącej
imprez i wydarzeń na terenie Giżycka planowanych w roku 2016

 

Chcielibyśmy poznać opinie i sugestie mieszkańców na temat przyszłorocznych imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, które mogłyby się odbyć w naszym mieście. Dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie krótkiej ankiety, za wszystkie uwagi i propozycje.
 

ANKIETA "IMPREZY 2016" DO POBRANIA
.DOC   .PDF

 

Wypełnioną ankietę prosimy złożyć do 9 października 2015 roku w następujący sposób:

· do urny znajdującej się w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku (parter, pokój nr 7) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 18.30,

· wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Giżycku, Biuro Promocji, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,

· wysłać elektronicznie na adres  imprezy@gizycko.pl.

 

Szczegółowe informacje, w tym ankiety w formie papierowej dostępne są również w Punkcie Obsługi Klienta pok. 7 oraz w Biurze Promocji i Polityki Społecznej pok. 117.

 

 

 

Zarządzenie nr 134/2015
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 18 września 2015 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących imprez i wydarzeń w roku 2016

 

Na podstawie § 3 ust. 1 i 5 oraz § 4 ust. 1 lit. b, c i e uchwały Nr XLIII/53/2014 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2014 roku poz. 2751), zarządzam:

 

§ 1

1. Przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące imprez i wydarzeń na terenie Giżycka, planowanych w roku 2016.

2. Konsultacje społeczne przeprowadzić w oparciu o ankietę stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2

1. Konsultacje, o których mowa § 1 przeprowadza się w terminie do dnia 9 października 2015 roku w formie badania opinii mieszkańców za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych na stronie Urzędu Miejskiego w Giżycku, elektronicznie na adres imprezy@gizycko.pl, listownie na adres Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku pok. 7.

2. Szczegółowe informacje, w tym ankiety, dostępne są na stronie internetowej www.gizycko.pl w zakładce Platforma Konsultacji Społecznych, w Punkcie Obsługi Klienta pok. 7 oraz w Biurze Promocji i Polityki Społecznej pok. 117.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Giżycka
/-/
Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS