strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
wtorek, 26 maja 2020   pogoda

Giżycka Karta Dużej Rodziny

Informacje dla firm zainteresowanych współpracą

INFORMACJE DLA PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ

 

Program ma charakter otwarty

 

Przedsiębiorcy działający na terenie Miasta Giżycka mogą dobrowolnie oraz w dowolnym czasie przystępować do programu Giżycka Karta Dużej Rodziny. Przystępując do programu, a tym samym oferując beneficjentom propozycje zniżek na swoje produkty i usługi przedsiębiorcy otrzymują okazje pozyskania nowych, stałych klientów, a poprzez wspieranie wielodzietnych rodzin mieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym w mieście Giżycku, zyskują możliwość budowania pozytywnego wizerunku swojej firmy działającej na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.

 

Firma lub instytucja poprzez udział w programie Giżycka Karta Dużej Rodziny:

- staje się rozpoznawalna dla rodzin korzystających z Karty,

- wzmacnia swój wizerunek,

- wzbudza zaufanie, tym samym zwiększając grono klientów,

- zyskuje możliwość posługiwania się logo Programu.

 

Przystąpienie przez przedsiębiorców do programu Giżycka Karta Dużej Rodziny odbywa się na wniosek złożony w Urzędzie Miejskim w Giżycku w Biurze Obsługi Klienta (parter, pokój nr 7) lub u Pełnomocnika Burmistrza ds. rodziny, dzieci i młodzieży (I piętro, pokój nr 104).

 

Wnioski rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty ich złożenia. We wniosku przedsiębiorca określa formę i rodzaj zaangażowania w program Giżycka Karta Dużej Rodziny. Decyzję o przyjęciu do programu i umieszczeniu go w wykazie Partnerów podejmuje Burmistrz Miasta Giżycka. Wykaz Partnerów programu będzie zamieszczony na oficjalnej stronie internetowej Miasta Giżycka www.gizycko.pl.

 

Deklaracja udziału w Programie DO POBRANIA...

Wniosek stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 472/2014 r. Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 23 września 2014 r.

 

Porozumienie współpracy zawierane pomiędzy gminą a partnerem w ramach programu Giżycka Karta Dużej Rodziny WZÓR DO POBRANIA...

Porozumienie stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 472/2014 r. Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 23 września 2014 r.

 

Partnerzy programu otrzymują graficzne oznaczenie uczestnictwa w programie Giżycka Karta Dużej Rodziny. Nazwa, logo oraz odpowiednia informacja na temat współpracujących firm znajdzie się również na wszystkich materiałach związanych z realizacją programu.

 

 

Kontakt w sprawie szczegółowych informacji oraz deklaracji udziału w Programie:

Pełnomocnik Burmistrza ds. rodziny, dzieci i młodzieży dr Katarzyna Karolska tel. 87 7324 143, 531 002 333 katarzyna.karolska@gizycko.pl, Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14 (I piętro, pokój nr 104).

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS