strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
czwartek, 29 października 2020   pogoda

Przedsiębiorcy aktualności

IV edycja konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju - 2011

19 sierpnia 2011
dodał(a): UM Dominika

Ruszyła kolejna IV edycja konkursu

„Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju - 2011”

 

Organizatorem konkursu jest Fundacja Innowacji i Rozwoju. Ideą konkursu tradycyjnie jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze innowacyjnym i rozwojowym.

Udział w konkursie dla firm mikro, MŚP, gmin, oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów jest bezpłatny na wszystkich etapach.

Punktem oceny charakteru rozwojowego i innowacyjnego w ramach konkursu jest wprowadzenie nowego rozwiązania/projektu w ocenianym podmiocie w porównaniu z innymi podmiotami w danym regionie o podobnym potencjale organizacyjnym i finansowym (podział na mikro, małe, średnie, duże podmioty).

Prowadzona jest strona konkursu www.liderzyinnowacji.pl.

Konkurs jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnopolskim i ma charakter otwarty.

 

Uczestnikami konkursu mogą być następujące grupy kandydatów:

· Grupa 1 - przedsiębiorcy (firmy - mikro, małe, średnie, duże),

· Grupa 2 - gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie),

· Grupa 3 - organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), inne organizacje i podmioty.

 

Tytuły zostaną przyznane w dwóch edycjach tj.:

- w 16 edycjach regionalnych (wojewódzkich),

- w edycji ogólnopolskiej, która wyłoni laureatów spośród zwycięzców

16 edycji regionalnych.

 

Ogłoszenie wyników ogólnopolskich: grudzień 2011 r., Warszawa

Tytuły zostaną przyznane w następujących kategoriach:

Innowacyjna firma, Innowacyjny produkt, Innowacyjna usługa, Innowacyjna gmina, Innowacyjna organizacja, Innowacyjny projekt unijny, Dynamicznie rozwijająca się firma oraz w nowej kategorii „Wizjoner IT”.

Nowa kategoria dotyczy oceny obecnego oraz przyszłego potencjału w rozwoju infrastruktury IT w ocenianym podmiocie.

 

Ankiety będą przyjmowane w trybie ciągłym do 30.09.2011r.

Dla uczestników konkursu, którzy złożą ankiety

do dnia 31.08.2011r. zostaną przyznane dodatkowe bonusy.

 

Tegoroczna edycja konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju - 2011” została objęta Patronatem m.in. :

- Ministerstwo Gospodarki,

- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,

- Biuro Komisji Europejskiej - Przedstawicielstwo w Polsce,

- Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,

- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,

- Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

- Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,

- Marszałków poszczególnych województw z terenu kraju.

Partnerami IV edycji konkursu są:

- Bank Pekao S.A.,

- IBM Polska,

- Asseco Business Solutions S.A.,

- Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

 

Ankieta do pobrania: gminy

 

Ankieta do pobrania: MŚP

 

Wszelkie informacje na temat konkursu są dostępne na stronie konkursu www.liderzyinnowacji.pl oraz w Biurze Konkursu pod adresem:

Fundacja Innowacji i Rozwoju,

Al. Jerozolimskie 87,

02-001 Warszawa,

tel. (022) 621 30 00,

e-mail: konkurs@fiir.org.pl.

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS