strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 5 lipca 2020   pogoda

Aktualności

IV Sesja Rady Miejskiej VII kadencji 22 stycznia 2015

18 stycznia 2015
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

 

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Giżycku

odbędzie się w dniu

22 stycznia (czwartek) 2015 o godz. 16.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku przy al. 1 Maja 14.

 
Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej VII kadencji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2015-2021. PROJEKT NR 1
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2015 rok. PROJEKT NR 2
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok dla Miasta Giżycka. PROJEKT NR 3
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego. PROJEKT NR 4
 9. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania w 2015 r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. PROJEKT NR 5
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w mieście Giżycko na lata 2015-2017. PROJEKT NR 6
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. PROJEKT NR 7
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. PROJEKT NR 8
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Giżycku. PROJEKT NR 9
 14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 15. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
 16. Wolne wnioski, komunikaty, informacje.
 17. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/

Ryszard Błoszko

 

 

Termin posiedzenia komisji:
 1. Komisja Spraw Społecznych – 19.01.2015 r. (poniedziałek) godzina 17.00(opiniuje projekt nr 3 do 7).
 2. Komisja Finansów i Gospodarki – 20.01.2015 r. (wtorek) godz. 16.00 (opiniuje projekt nr 1,2).
 3. Komisja Mienia Miejskiego – 21.01.2015 r. (środa) godz. 16.00 (opiniuje projekt nr 1,2).

 

Projekty uchwał na IV sesję Rady Miejskiej 22.01.2015

 

Protokoły z posiedzeń komisji zobacz...

Protokoły z sesji Rady Miejskiej zobacz...

 

WYNIKI GŁOSOWAŃ RADNYCH PODCZAS SESJI zobacz...

NAGRANIA Z SESJI RADY MIEJSKIEJ zobacz...

 

SESJE RADY NA "ŻYWO" W INTERNECIE: online.gizycko.tv

Posiedzenia Komisji również na żywo w Internecie (audio):

gizycko.tv, w menu należy kliknąć „transmisja online”

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS