IV Warsztaty Żeglarskie i Motorowodne dla Osób Niepełnosprawnych

  • Kiedy

    13 Sierpień 2021 ● 13:52

    26 Sierpień 2021● 14:52

  • Gdzie

    ulica:

 IV Warsztaty Żeglarskie i Motorowodne dla Osób Niepełnosprawnych, jez. Kisajno „Oczy Mazur” MCŻiTW

13 - 26 sierpnia

(wszystkie terminy: I 29.06-12.07, II 14-27.07, III 29.07-11.08, IV 13-26.08, V 21.09-4.10, VI 6-19.10) | PSŻN Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych