strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
środa, 30 września 2020   pogoda

Aktualności

Jesteś bezrobotny? Powiatowy Urząd Pracy dofinansuje rozpoczęcie działalności gospodarczej.

10 listopada 2016
dodał(a): UM Dawid Klukiewicz

Jesteś bezrobotny? Powiatowy Urząd Pracy dofinansuje rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku ogłasza nabór otwarty wniosków o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności w ramach programu finansowanego ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 


wnioski będą przyjmowane do momentu wyczerpania środków

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Giżycku mieszczącym się przy ul. Gdańskiej 11,
11-500 Giżycko w pok. 3 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

 

Uczestnikami programu mogą być wyłącznie osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia, dla których został ustalony I lub II profil pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2016r. poz. 645) należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

- osoby długotrwale bezrobotne (pozostające w rejestrze urzędu łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat);

- osoby powyżej 50 roku życia ;

- osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej;

- osoby bezrobotne posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia;

- osoby niepełnosprawne.


Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Giżycku.


Maksymalna kwota dofinansowania 23.000,00 zł

 

UWAGA!
Do specyfikacji wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania należy dołączyć oferty cenowe potwierdzające planowane zakupy.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Giżycku
ul. Gdańska 11, 11-500 Giżycko pok. nr 3, tel. 87 429 64 51 oraz na stronie internetowej www.gizycko.pup.gov.pl

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS